Telefonisch tolken: wat maakt het lastig?

Telefonisch tolken is een zware functie waarin taal, assertiviteit, integriteit en concentratie een belangrijke rol spelen. Tijdens deze training worden de lastige aspecten van deze tolktechniek besproken en geoefend. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw telefonische tolkdiensten voor u en uw klant zo prettig mogelijk verlopen?

Programma

Telefonisch tolken vergt meer focus en verbale assertiviteit

Wanneer je telefonisch tolkt vanuit je eigen kantoor ben je meer een 'tolkmachine' dan wanneer je bij een gesprek aanwezig bent. Door de afstand, de onzichtbaarheid, het niet kunnen gebruiken van jouw lichaamstaal en het niet kunnen zien van de lichaamstaal van de ander, ben je volledig afhankelijk van de verbale boodschap en je eigen stem. Deze werksituatie vergt andere vaardigheden van je als tolk én zorgt voor andere tolkdilemma's en frustraties dan wanneer je erbij zit. Tijdens deze training gaan we focussen op alle facetten van deze werkmethode.

Een veel gehoorde opmerking tijdens de KTV-trainingen over gesprekstolken is dat de gedragscode niet goed uitvoerbaar is bij het telefonisch tolken. Tijdens deze training gaan we onderzoeken welke opties en alternatieven je hebt om je gedragscode toch zo goed en zo kwaad als het kan toe te passen. Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen: een tolk moet inzetten op preventief handelen bij aanvang van het tolkgesprek en verbaal assertief communiceren wanneer het nodig is om te interrumperen. 

Opbouw van de training

De training begint met een theoretische beschouwing over:

 • de toepassing van de gedragscode bij telefonisch tolken;
 • verbale/non-verbale communicatie;
 • stemperceptie; en
 • werkomstandigheden bij telefonisch tolken.

Vervolgens worden gesprekssituaties in scène gezet met een trainingsacteur. Ook de deelnemers spelen hierbij een rol, zowel als tolk als gespreksvoerder. In de rol van gespreksvoerder kom je tot inzicht welke behoeften afnemers hebben jegens jou als tolk en leer je je te verplaatsen in de rol van de afnemer van jouw tolkdiensten. Vooraf en tijdens de training worden lastige telefonische tolksituaties geïnventariseerd. De dilemma's worden per thema gecategoriseerd in oefenmodules:

 • preventief handelen;
  • het introduceren van de werkwijze van de tolk bij telefonisch tolken;
  • inventarisatie van omstandigheden.
 • assertief communiceren & transparant interrumperen bij;
  • mensen praten maar door;
  • mensen praten door de tolk heen;
  • er zitten meerder mensen in de gespreksruimte en onderling wordt er geen rekening gehouden met de tolk;
  • boze en verdrietige gespreksvoerders;
  • snel of onduidelijk sprekende gespreksvoerder;
  • etc
 • zelfzorg en grenzen stellen:
  • pauzes;
  • geluidskwaliteit;
  • opdracht weigeren.

Door middel van gestructureerde feedbackoefeningen zullen de rollenspelen worden nabesproken. De tolken worden niet beoordeeld; wel worden zij aandachtig waargenomen en krijgen zij terugkoppeling over het effect dat een bepaalde werkwijze veroorzaakt. Aandacht wordt besteed aan het herkennen van grenzen, vooroordelen, tolkstijl en assertiviteit.

Deze interactieve werkmethodes leveren groot inzicht in de mogelijkheden en flexibiliteit waarover een tolk beschikt tijdens zijn werkzaamheden als telefonisch gesprekstolk. Rondom de feedbackrondes en de overige oefeningen is er voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

'Een erg sterk punt van deze training vond ikzelf dat elk van ons daadwerkelijk een praktijksituatie ging oefenen, aan de hand van lastige of confronterende situaties die elke tolk van te voren even op papier moest zetten.'

Leesopdracht

Leesopdracht

In Mijn KTV treft u twee artikelen aan welke u vooraf dient te lezen:

 • Tolken op afstand wenselijkheid en haalbaarheid; Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie; 2011
 • Waarom klinkt je eigen stem anders als je hem terughoort?; Doof.nl;  2018

 

Schrijfopdracht

Op grond van uw eigen ervaring met telefonisch óf op grond van de leesopdrachten, formuleert u in uw eigen woorden:

 • wanneer u denkt dat de Wbtv-gedragscode bij telefonisch tolken niet of lastig uit te voeren is;
 • wat de voor- en nadelen zijn van telefonisch tolken in verhouding tot de gedragscode;
 • wat de voor- en nadelen zijn van telefonisch tolken in verhouding tot uw geheugentechniek en concentratie.

U mag maximaal 2 A4'tjes inleveren. Hiervoor kunt u 0,5 pe-punt registreren. U stuurt deze opdracht uiterlijk één week voor de training naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl

 

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,75
Schrijfopdracht
0,50
Totaal
8,25

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Locatie

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Praktische informatie
 • Kleine groep van maximaal 10 deelnemers.
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur
 • Op de coronanieuwspagina leest u de laatste update van de toepassing van de coronamaatregelen bij KTV.
 • KTV print de digitaal aangeleverde bestanden (zie Mijn KTV) niet voor u uit. 


Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. U kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden leest u in artikel 4. 

'Een erg sterk punt van deze training vond ikzelf dat elk van ons daadwerkelijk een praktijksituatie ging oefenen, aan de hand van lastige of confronterende situaties die elke tolk van te voren even op papier moest zetten.'

'De trainer gaf heel veel praktische tips. Alles werd rustig en duidelijk uitgelegd en er was voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Het oefenen van casussen met behulp van een acteur werd ontspannen begeleid.'

'Ook vond ik de tips handig die ik kreeg met betrekking tot notities maken en geheugentraining. Het rollenspel helpt je te wapenen in situaties die je in de praktijk tegenkomt.'

'Het was ook leerzaam om te zien hoe collega's met probleemsituaties omgaan.'

'Het oefenen met de andere cursisten en de acteur was leerzaam.'

Telefonisch tolken: wat is er moeilijk aan?
Datum: 2 jun. 2021
 • PE 8.25
 • van 09:30 tot 17:00
 • 240,- (excl. BTW)
 • Nijkerk

Opties bij deze cursus

 • Ik tolk voor Global Talk: - € 10,00