Terminologie in de vertaalpraktijk

Terminologie vormt een essentiële parameter in de kwaliteitsbepaling van vertalingen over gespecialiseerde onderwerpen. Tegelijk is terminologie een belangrijke sleutel tot het verwerven van domeinkennis, wat als noodzakelijke voorwaarde geldt voor het leveren van kwaliteitsvol vertaalwerk. Het opzoeken, beschrijven en beheren van terminologie is een arbeidsintensieve activiteit die sterk verweven is met de vertaalpraktijk. Hoe kan technologie ondersteuning bieden bij het creëren van eigen vertaalgerichte terminologische producten? En hoe zorg je er als vertaler voor dat die producten ook maximaal renderen? Tijdens dit praktisch gericht webinar staan deze vragen centraal en maakt u kennis met een online tool die vertalers kan helpen bij terminologisch studiewerk.

Programma

Als vertaler besteed je heel wat tijd aan het opzoeken, controleren en valideren van terminologie omtrent de onderwerpen waarover je vertaalt in diverse (domeinspecifieke) vertaalprojecten. In sommige projecten kan je misschien gebruikmaken van kant-en-klare (betrouwbare en geverifieerde) terminologische producten (bv. eenvoudige bilinguale termenlijsten of meer geavanceerde terminologische databanken) – al dan niet aangeleverd door je klanten – die je als het ware meteen kan integreren binnen je vertaalproject. Helaas heb je niet voor elke vertaalopdracht diezelfde ‘luxe’. Soms ben je aangewezen op het zelf creëren van terminologische producten door het raadplegen van allerhande tekstuele bronnen in de talen van het vertaalproject.

Dat deze noodzakelijk stap binnen een vertaalworkflow behoorlijk arbeidsintensief en tijdsrovend kan zijn, hoeft geen uitvoerig betoog. Als vertaler heb je er dan ook alle baat bij om producten te creëren die maximaal renderen, m.a.w. waarin je de nodige terminologische informatie kan vinden die mogelijks herbruikbaar is voor toekomstige vertaalopdrachten rond hetzelfde onderwerp. Daarnaast heb je er ook alle baat bij om gebruik te maken van technologieën die het creëren van dergelijke producten kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld bepaalde taken te automatiseren.

In dit webinar gaan we eerst in op de vraag hoe dergelijke terminologische producten kunnen opgebouwd worden en aan welke vormelijke criteria ze moeten voldoen (en waarom). Vervolgens wordt een demonstratie gegeven van een online technologische tool die je als vertaler kan inzetten om bepaalde informatie in dergelijke producten op semi-automatische wijze te identificeren in domeinspecifieke teksten. Via gerichte oefeningen verken je ook zelf de mogelijkheden van deze online tool.

Leesopdracht

Het werkmateriaal voor deze opleiding bestaat uit slides/hand-outs en oefenmateriaal dat zal gebruikt worden tijdens een live demo van een online tool die ondersteuning biedt bij het terminologisch studiewerk. Het gebruik van deze tool vereist geen software-installatie. Cursisten krijgen ongeveer twee weken voor de start van het webinar instructies over hoe ze zich kunnen aanmelden bij deze online tool.

Prof. dr. Koen Kerremans is als docent terminologie en vertaaltechnologie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij ook coördinator is van de masteropleiding Vertalen. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich op het snijvlak van vertalen, tolken, terminologie en technologie. Zo bestudeert hij o.a. de inzetbaarheid van technologie in de vertaal-, tolk- en terminologiepraktijk. Als stagecoördinator binnen de masteropleiding Vertalen staat hij ook in nauw contact met organisaties in de taalindustrie en volgt hij op die manier van zeer nabij de impact van digitalisering en technologische ontwikkelingen op het vertaal- en tolkberoep.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 19 mei 2021 van 20:00 - 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 19 mei 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • online