Van C1- naar B2-niveau schrijven

Voor vertalers die in teksten van C1- naar B2-niveau moeten terugschakelen

U beheerst het Nederlands tot in de puntjes. Uw schrijfvaardigheid bevindt zich dan ook op het hoogste niveau. Sommige teksten moeten echter op een makkelijker niveau worden vertaald/geschreven. Bijvoorbeeld om een zo'n groot mogelijke doelgroep aan te spreken. In deze training krijgt u inzicht, heldere tips en praktische oefeningen hoe u uw vertaling niet op C- maar op B2-niveau schrijft.

Programma

Tegenwoordig zien bedrijven en organisaties steeds meer het nut in van teksten die geschreven zijn op B2-niveau. Er zijn in Nederland namelijk behoorlijk veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Door uw taal simpel en eenduidig te houden, haken lezers minder snel af en bereikt u een bredere doelgroep. Tijdens deze cursus leert u een tekst op B2-niveau te schrijven die niet storend of kinderachtig is, maar juist doelgericht en effectief. 

U volgt de training een hele dag op onze locatie in Nijkerk. Daarna brengt u het geleerde in de praktijk. Uw vertalingen en die van de andere deelnemers bespreekt u tijdens twee interactieve online sessies. Zo profiteert u van de feedback op uw eigen vertalingen en op die van anderen.

In de dagtraining wisselen theorie en praktische oefeningen elkaar af. U vertaalt twee teksten op C-niveau naar B2-niveau. Hiervoor gebruikt de trainer voorbeeldteksten, maar u werkt ook met eigen teksten. U krijgt heldere richtlijnen over schrijven op B2-niveau en past deze direct toe. Denkt u aan zinslengte, woordkeuze, opbouw en formulering, maar ook aan het gebruik van actieve zinnen, het direct aanspreken van de lezer en het vermijden van beeldspraak.

Leerdoelen

- U weet wat schrijven op B2-niveau inhoudt.

- U kunt uw vertaling aanleveren op B2-niveau.

Relevantie

Steeds vaker is de verzorgde spreektaal de taal die we op papier of online terugzien. Als u in staat bent op B2-niveau te schrijven, vergroot u uw mogelijkheden als vertaler. U kunt meer opdrachten aannemen dan wanneer u alleen op C1- of C2-niveau kunt schrijven.

Instapniveau

Deze training is gericht op vertalers die moeten kunnen terugschakelen van het hoogste taalniveau. Het is daarom van belang dat u het Nederlands op minimaal C1-niveau beheerst.

Leesopdracht

U kunt als voorbereiding (achtergrondinformatie) dit handboek alvast eens doornemen.

U neemt een eigen Nederlandse tekst op C1-niveau mee naar de dagtraining.

Vertaalopdracht

Voor de beide online sessies heeft u eigen vertaling klaar staan die u vanuit uw vreemde taal op C-niveau naar het Nederlands op B2-niveau vertaald heeft. Deze worden ter plekke besproken met de andere deelnemers.

Zorgt u ervoor dat deze twee vertalingen voor elke online sessie zijn geüpload naar Mijn KTV. De lengte van iedere vertaling dient rond de 300 woorden te zitten.

Deze training wordt verzorgd door Marja Talens. Marja studeerde Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze traint en coacht sinds 1998 deelnemers op het vlak van communicatie en gedrag. Als trainer is ze erg ingesteld op bewustwording, inzicht en praktische handvatten. Marja weet een prima combinatie neer te zetten van veiligheid, kennis, humor, interactie en constructieve feedback. Mogelijk heeft u al eerder een training of webinar van haar gevolgd bij KTV. Ze verzorgt onder meer de Geheugentraining en Optimaliseer uw Nederlands.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
9,00
Voorbereiding
 
Vertaalopdracht
2,00
Totaal
11,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Trainingsdag in Nijkerk 1 apr. 2022 09:30u. - 17:00u.
Onlinesessie 1 13 apr. 2022 20:00u. - 21:30u.
Onlinesessie 2 20 apr. 2022 20:00u. - 21:30u.

DAGTRAINING OP LOCATIE

Datum: 1 april 2022   |    Tijdstip: 9:30-17:00 uur 

Dagindeling:
09:30 – 11:00 uur         
11:20 – 12:50 uur
13:45 – 15:15 uur
15:30 – 17:00 uur

ONLINESESSIES (AVOND)

Data: 13 en 20 april 2022     |    Tijdstip: 20.00-21.30 uur

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste onlinesessie ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de onlinesessies, zodat u deze kunt bijwonen. De sessies bestaan uit interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een sessie kunt u mondeling uw vragen stellen aan de docent en uw webcam delen. U ziet ook de docent en de andere deelnemers.

Opnames
U wordt geacht deel te nemen aan alle livesessies; hierin wordt namelijk uw huiswerk (anoniem) besproken. Er wordt geen opname van deze sessies gemaakt!

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat u
1) deelneemt aan de trainingsdag; én
2) de livesessies volledig volgt;
3) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: u evalueert op dit online evaluatieformulier zowel de trainingsdag in Nijkerk, als de twee onlinesessies.

schrijven van C1- naar B2-niveau
Startdatum: 1 apr. 2022
  • PE 11
  • van 09:30 tot 17:00
  • 425,- (excl. BTW)
  • 1 trainingsdag in Nijkerk en 2 onlinesessies