Puntjes op de ij voor schrijftolken - groep B

Als schrijftolk heb je tijdens je opleiding type- en tolkvaardigheden geleerd. Eenmaal afgestudeerd heb je deze vaardigheden in de praktijk verder ontwikkeld. Als je afstudeert ben je startbekwaam en blijf je deze vaardigheden in de praktijk verder ontwikkelen. Je werkt echter vooral als solist en bedenkt je eigen oplossingen en strategieën. Deze training van zes online meetings van ieder drie uur is gericht op typevaardigheid op de Velotype en het inzetten van tolkstrategieën tijdens schrijftolkopdrachten. In deze training krijg je een beeld van je eigen tolk- en typevaardigheden en kun je doelgericht werken aan de vaardigheden die jij - op jouw eigen niveau en binnen een veilige werksfeer - wilt verbeteren.

Programma

Of je nu 500 of 800 tekens typt per minuut, veel ervaring hebt of pas bent begonnen, je traint tijdens de zes online meetings op je eigen niveau in een veilige sfeer. We kijken heel breed naar de aspecten van het schrijftolken.

Wat betreft typevaardigheid behandelen we lastige grepen en het efficiënt afbreken van lettergrepen. Ook kijken we naar lettercombinaties die op het Veyboard niet kunnen, maar op de Velotype wél. Dit is vooral interessant voor schrijftolken die nog op het Veyboard hebben leren typen en zijn overgestapt op de Velotype. Daarnaast bespreken we typefouten in een tolktekst; welk soort typefouten zijn niet storend voor de leesbaarheid en hoeven dus niet altijd verbeterd te worden? Na het analyseren van een typeprestatie stel je voor jezelf vast wat je concreet wilt verbeteren en ga je daarmee aan de slag.

Naast typevaardigheid, komt ook tolkvaardigheid aan bod. Zo wordt je kennis over de diverse tolkstrategieën opgefrist, krijg je tips over het gebruik van autocorrecties en hoe je hier structuur in kan aanbrengen in VeloNote. We bespreken ook wat ervoor zorgt dat een spreker lastig of juist gemakkelijk te tolken is en hoe je een lastig te tolken spreker tóch goed kunt tolken. We kijken naar het geheugen en hoe je je geheugencapaciteit het beste in kunt zetten tijdens het tolken. Je krijgt de kans te analyseren welke tolkstrategieën je al inzet als je tolkt en welke je hier nog aan zou kunnen toevoegen, om daar vervolgens ook mee te oefenen.

Het is goed om de gelegenheid te hebben je vaardigheden onder de loep te nemen en te verbeteren waar mogelijk, om gemakkelijker en met meer ontspanning te kunnen schrijftolken. In deze training is gelegenheid je oplossingen en strategieën te delen en die van collega’s over te nemen in je eigen werk.

Inhoud in grote lijnen

Typevaardigheid:

 • Theorie: Welke grepen op de Velotype zijn lastig? Hoe komt dit? Hoe kun je lettergrepen het beste afbreken? Welke grepen kunnen niet op het Veyboard, maar wel op de Velotype (interessant voor ‘oudere’ schrijftolken die het op het Veyboard geleerd hebben)? Welk soort typefouten zijn niet storend voor de leesbaarheid (en hoeven dus niet altijd verbeterd te worden)?
 • Praktijk: Welke typefouten maak je vooral? Concrete oefeningen zodat je deze goed automatiseert en ze dus minder vaak fout gaan. Hoe breek je de lettergrepen af en welke kun je op een efficiëntere manier afbreken?

Tolkvaardigheid:

 • Theorie: Opfrissen van tolkstrategieën; welke zijn er ook alweer? Gebruik van autocorrecties. Welke sprekers zijn lastig te tolken en welke tolk je juist met gemak? Hoe kun je lastig te tolken sprekers tóch goed tolken? Werking van het geheugen tijdens het tolken en geheugenstrategieën.
 • Praktijk: Oefenen met tolkstrategieën: welke tolkstrategieën vind je prettig en gebruik je veel en welke zou je hieraan kunnen toevoegen? Het instellen van autocorrecties in VeloNote op een gestructureerde manier. Geheugentraining: luisteren op conceptniveau of op woordniveau en het schakelen tussen beide, zonder dat er informatie wordt weggelaten. Ingrijpen: je leert op de opleiding dat je moet ingrijpen als dat nodig is. Voor veel schrijftolken is dit niet altijd gemakkelijk. Hoe kun je het jezelf gemakkelijker maken bij het ingrijpen?

Werkvormen:

 • Onderling uitwisselen van oplossingen en strategieën.
 • Praktische oefeningen voor het verbeteren van de typevaardigheid.
 • Praktische oefeningen voor het inzetten van tolkstrategieën.
 • Praktische oefeningen in het luisteren op conceptniveau en het inzetten van geheugenstrategieën.

Leerdoelen

 • De cursist heeft een uitgebreidere kennis van type- en tolkstrategieën.
 • De cursist heeft een beter beeld van zijn/haar type- en tolkvaardigheden.
 • De cursist vergroot zijn/haar typevaardigheden.
 • De cursist is in staat diverse (nieuwe) tolkstrategieën in te zetten.
 • De cursist heeft kennis van de werking van het geheugen.
 • De cursist is in staat te tolken op conceptniveau en op woordniveau en kan schakelen tussen beide niveaus.

Relevantie

Het is onvermijdelijk dat je typefouten maakt tijdens het schrijftolken. Je kunt echter wel vaststellen welke grepen het vaakst fout gaan en hier doelgericht op trainen. Hoe minder van die lastige grepen er tijdens het tolken fout gaan, hoe beter je tolktekst wordt. Je hebt dan immers meer ruimte in je hoofd om te luisteren naar wat er gezegd wordt en voelt meer ontspanning tijdens het tolken.

Je hebt de één- of tweejarige schrijftolkopleiding gevolgd, waarin je alle benodigde kennis en vaardigheden hebt opgedaan om als schrijftolk aan de slag te kunnen gaan. Je studeerde af met 500 tekens per minuut, terwijl mensen gemiddeld spreken met een snelheid van 750 tekens per minuut (= ongeveer 130 woorden). Zelfs de snelste schrijftolken moeten erkennen dat ze niet altijd alles 100% woordelijk kunnen tolken. Daarom is het nodig dat je kunt luisteren op conceptniveau, zodat je de inhoud gecomprimeerd kan overbrengen. Met het toenemen van je typesnelheid tijdens het werken als schrijftolk, verandert de balans tussen de hoeveelheid tekst die je letterlijk kan typen en de tekst die je moet comprimeren. Het is goed om jouw huidige niveau te bepalen en concreet aan de slag te gaan met de strategieën die voor jou op dit moment behulpzaam zijn om je werk als schrijftolk nog beter te kunnen doen.

Leesopdracht

Voor deze cursus maken we gebruik van VeloNote en VeloContest. Je kan deze programma’s gratis downloaden: http://www.velotype.com/?Downloads (kies “VelotypeTools” voor het besturingssysteem van jouw laptop).

Afke Hop - van den Dool

"Ik werk sinds 2003 als schrijftolk en heb daarin mijn passie gevonden. Ik vind het elke keer weer gaaf om te zien hoe klanten tot hun recht komen omdat ik faciliteer in de communicatie. In 2009 werd ik combitolk (schrijftolk en tolk Nederlandse Gebarentaal) waardoor mijn werk nóg leuker werd.

Daarnaast ben ik sinds maart 2019 werkzaam als docent Schrijftolkvaardigheden aan de HU. Studenten waarderen de kennis en ervaring die ik kan overbrengen en de veilige sfeer die ik creëer, waardoor zij zich vrij voelen om te oefenen."

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
18,00
Voorbereiding
 
Totaal
18,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Schrijftolken
Nummer activiteit
26816
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
18,000
Totaal
18,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Online meeting 1 14 sep. 2021 19:00u. - 22:10u.
Online meeting 2 28 sep. 2021 19:00u. - 22:10u.
Online meeting 3 12 okt. 2021 19:00u. - 22:10u.
Online meeting 4 26 okt. 2021 19:00u. - 22:10u.
Online meeting 5 16 nov. 2021 19:00u. - 22:10u.
Online meeting 6 30 nov. 2021 19:00u. - 22:10u.

Tijdstip online meetings: 19.00 - 22.10 uur (10 minuten pauze tussendoor)

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste online meeting ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de meetings zodat u deze kunt bijwonen. De sessies bestaan uit interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een sessie kunt u mondeling uw vragen stellen aan de docent en uw webcam delen. U ziet ook de docent en de andere deelnemers.

Live deelnemen
U wordt geacht deel te nemen aan alle livesessies; er worden geen opnames van deze sessies gemaakt.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat en bijschrijving van de nascholingspunten bij de stichting RTGS is het vereist dat u:
1) alle livesessies volledig volgt;
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Twee beeldschermen
Om deel te nemen aan de webmeeting moet iedereen twee beeldschermen hebben. Eén om de Zoom-meeting te volgen en één om de oefeningen op te doen. 

Extra benodigdheden: 

  • een koptelefoon of oordopjes voor het afluisteren van opnames;
  • schrijftolk apparatuur met op de laptop VeloNote en VeloContest geïnstalleerd (zie http://www.velotype.com/?Downloads).

Maximaal 12 deelnemers

'Afke biedt een veilige omgeving om te oefenen.  Deze training biedt echt wat een schrijftolk nodig heeft, het opfrissen van kennis die er wel zit, maar soms is weggezakt. Ze is rustig, helder, duidelijk, stelt zich als gelijke op. Dat voelt heel prettig, ze is naast de juf ook collega en mens. Ze laat hier eigen fouten ook zien. Deze training is de beste die ik tot nu toe  heb gevolgd. Dat ze zelf werkzaam is in het veld, maakt het super nuttig.'

'De docente is helder, duidelijk en rustig aanwezig. Prettig! De presentatie van de powerpoint was goed, de powerpoint was ook goed te volgen.'

'Afke is rustig en houdt rekening met iedereen. Er is genoeg ruimte voor vragen.'

Startdatum: 14 sep. 2021
 • PE 18
 • van 19:00 tot 22:10
 • 625,- (excl. BTW)
 • Online