Tolkdilemma's in het onderwijs

Een schrijf- of gebarentolk in het onderwijs kan op tientallen dilemma's stuiten. Tijdens deze training gaat u hiermee aan de slag. We bespreken de verschillende dilemma's, reiken oplossingen aan en kijken naar situaties waarin de tolksituatie (met vaste klanten) in de klas conflicteert met de beroepscode.

Programma

Of u even de kopieën wilt uitdelen - dat hebben de meeste tolken wel eens van een docent gehoord. Daar bent u als tolk natuurlijk niet voor ingeschakeld. En u bent ook niet de rechterhand van een docent wanneer deze moeite heeft om het overwicht over de klas te behouden. Hoe gaat u hiermee om? En hoe gaat u om met leerlingen die het op u gemunt hebben? Die expres dingen roepen omdat ze het hilarisch vinden om u dat te zien uitbeelden?

Dilemma’s die onder andere aan de orde komen tijdens de training zijn:

 • Hoe close laat u het contact worden met de leerling?
 • Hoe kunt u vanuit een té vriendschappelijke relatie terugkeren in uw professionele rol?
 • Wat doet u als een dove leerling u negeert of juist teveel erbij betrekt?
 • Wat als ouders u om inside-informatie vragen over hun kind op school?
 • Wat doet u in de pauzes?
 • Hoe verhoudt u zich tot de docenten?
 • Hoe gaat u in op commentaar of humeurigheid van de cliënt?
 • Wat doet u als een collega u een keer vervangen heeft, en uw cliënt uit ontevredenheid. Etc.

 

De training vergroot uw deskundigheid en richt zich op het verbeteren, verdiepen en/of verbreden van competenties die noodzakelijk zijn om als tolk optimaal te kunnen functioneren binnen het onderwijs. Het gaat hierbij niet alleen om het oplossen van lastige tolksituaties maar ook om het beheersen en bewust zijn van effectief preventief handelen.

 

Relevantie van de inhoud voor de beroepsuitoefening:

Veel tolken gebarentaal en schrijftolken lopen regelmatig tegen de dilemma’s aan die tijdens deze trainingsdag besproken worden. Tot een oplossing komt men vaak niet. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat tolken stoppen met de uitvoering van bepaalde opdrachten of helemaal niet meer tolken voor bepaalde klanten. Dit komt niemand ten goede. Ook het met tegenzin keer op keer naar een klant gaan, leidt niet tot wederzijdse tevredenheid.

De onderwerpen van de training komen uit de dagelijkse praktijk van tolken die in het onderwijs tolkdiensten uitvoeren. Hoe helder de beroepscode ook is, de praktijk is weerbarstig. De hieruit voortvloeiende ambiguïteit dient onderzocht te worden om tot een betere en meer professionele uitvoering van tolkdiensten binnen het onderwijs te bereiken.

 

Doelgroep

U bent tolk gebarentaal of schrijftolk en werkt regelmatig binnen het onderwijs. U functioneert goed, maar bij het tolken in het onderwijs kunt u uw kwaliteiten niet optimaal benutten en u loopt regelmatig met vragen rond. Deze training is bedoeld voor tolken gebarentaal en schrijftolken die hun communicatie- en tolkvaardigheden binnen de onderwijssituatie willen optimaliseren. U bent van harte welkom wanneer u inzicht wilt krijgen in het verloop van mondelinge communicatie en in uw eigen stijl van communiceren en wanneer u zich de belangrijkste vaardigheden wilt eigen maken die nodig zijn om het tolkproces binnen het onderwijs vloeiend en naar wederzijdse tevredenheid te laten verlopen.

 

Werkwijze en opbouw van de training

Binnen deze training verbetert u op verfrissende wijze uw resultaten als tolk. U leert effectief samen te werken en goede relaties te onderhouden. Voor de training maken wij gebruik van vooraf opgevraagde praktijkvoorbeelden. De training is daardoor praktisch van aard en het geleerde is direct in de praktijk toepasbaar. U herkent jezelf in de voorbeelden, de video’s en de rollenspelen. Binnen een veilig leerklimaat gaan we aan de slag om onze eigen vaardigheden aan te scherpen.

We beginnen de training met het bepalen van uw persoonlijke leerstijl. Vervolgens volgt een stuk theorie. Aan de hand van discussie zullen we met elkaar kijken wat het doel is van een tolk binnen een onderwijssetting. Wat wordt er van u verwacht en wat mag de klant van de tolk verwachten? Wie is eigenlijk de klant? We leggen dit continu naast praktijkvoorbeelden. Doel is niet om de enige ultieme oplossing te vergaren, doch om een metro-perspectief te creëren. We besteden aandacht aan het geven en ontvangen van feedback, en aan het optimaliseren van  onderhandelingsvaardigheden. Wat te doen namelijk als de belangen van u, de leerling, de docent en de remedial teacher uiteenlopen?

We zetten meermalen een oefenwerkvorm in waar iedereen aan deelneemt. Het rollenspel heeft een dusdanig karakter dat niet uw taalvaardigheid centraal staat, maar uw tolkvaardigheid. U wordt dus niet beoordeeld op uw gebaren of geschreven tekst.

Tijdens de training ontdekt u uw sterke kanten en uitdagingen. U bent zich bewust van uw gedrag en manier van communiceren en wat de impact hiervan is op uw omgeving, zoals de leerlingen en de docenten. Binnen de training krijgt u op een veilige, doch uitdagende manier handreikingen om effectiever te communiceren.

 

Schrijfopdracht

De bijeenkomst heeft deels een intervisieachtig karakter. U wordt verzocht vooraf een ervaringsverhaal van een tolksituatie in het onderwijs te beschrijven en op te sturen naar info@sebastiaan.nl. Ook video-opnamen zijn van harte welkom.

Tevens de vraag of je iets (een voorwerp, afbeelding, etc.) mee wilt nemen, wat direct betrekking heeft op je eigen schoolperiode.

Sebastiaan Boogaard is professioneel tolk Nederlandse gebarentaal. Over hem werd geschreven: "Sebastiaan is universitair opgeleid, en neemt als gebarentolk ook o.m. op dat niveau opdrachten aan. Zo werd hij geselecteerd en getraind om het journaal en andere live-uitzendingen op hoog niveau te tolken. Daarnaast tolkt hij bij congressen, wetenschappelijke opleidingen en in buitengewoon bijzondere opdrachten voor Kentalis". Naast het werk als gebarentolk is Sebastiaan werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, hij is specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. NRC Handelsblad: “Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien". "Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Hij houdt van openheid en vindt het belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten.”

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
23448
Categorie
 
Attitude
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Werkwijze & praktische informatie

 • Mix van reflectie, theorie, informatie-uitwisseling en praktijk-oefeningen (zowel casuïstiek van gebarentolken als schrijftolken)
 • Maximaal 14 deelnemers in de training
 • Toepassing van eigen ervaringen en reageren op elkaar
 • Feedback van groepsleden over uw eigen sociale vaardigheden, interactie- en gespreksvaardigheden
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

"Voor mij als beginnend tolk zeer interessant en fijn om met docent en collega's ervaringen uit te wisselen"

"De verschillende werkvormen zorgen ervoor dat de training afwisselend en boeiend is"

"Prettige en open en veilige sfeer. Veel eigen inbreng"

"Bevlogen en ervaren docent die het gesprek op gang hielp."

Tolkdilemma`s in het onderwijs
Datum: 5 okt. 2021
 • PE 6
 • van 09:30 tot 17:00
 • 230,- (excl. BTW)
 • Nijkerk