Tolken en vertalen in zaken van aan eer gerelateerd geweld

Op een dag gebeurt het: je wordt als tolk (of vertaler) ingezet in een zaak die te maken heeft met aan eer gerelateerd geweld. Er doen zich diverse problemen voor. Allereerst gaat het dan vaak om delicate kwesties, waarin betrokkenen niet meteen willen of kunnen antwoorden. Het gesprek kan daardoor stroef verlopen.

Als tolk of vertaler moet je eigen kennis hebben van de materie waar jouw gesprekspartners over spreken. Dat geldt ook voor betrekking aan eer gerelateerd geweld.

Aan eer gerelateerd geweld is een complexe materie. Het komt regelmatig in het nieuws en heeft ook de aandacht van de overheid. 
Tijdens gesprekken met hulpverleners of instanties blijkt vaak dat de gesprekspartners niet helemaal op één lijn zitten. 
De betrokkenen zijn vaak terughoudend om (nogmaals) diep in te gaan op voor hen pijnlijke onderwerpen.

Veel hulpverleners koppelen aan eer gerelateerd  geweld aan bepaalde etnische afkomsten, culturen, levensovertuigingen en religies. Hierdoor worden aan de betrokkenen allerlei vragen voorgelegd (en andere juist niet gesteld). Hulpverleners en anderen interpreteren de gegeven antwoorden op een bepaalde manier, die niet altijd overeenkomt met wat de spreker bedoelt. Deze situatie leidt niet zelden tot begripsverwarring tussen de gesprekspartners. Het gesprek kan hierdoor stroef verlopen. Dit heeft gevolgen voor jou als tolk.

Programma

Tijdens deze twee webinars gaan we onder andere in op de volgende vragen:

  • Wat is eer?
  • Wat moeten we onder aan eer gerelateerd geweld verstaan?
  • Waardoor ontstaan misverstanden?


Uitgangspunten

Het uitgangspunt van deze tweedelige webinarserie is dat aan eer gerelateerd geweld niet zo exotisch is als je zou denken. We gaan in op de zes contexten waarin aan eer gerelateerd geweld zich kan voordoen. En het wordt duidelijk wanneer er geen sprake is van een aan eer gerelateerde kwestie.

Er is speciale aandacht voor termen en begrippen die vaak worden gebruikt (eer, aan eer gerelateerd geweld, eerwraak, ‘eercultuur’, e.d.), wat ze betekenen, en hoe ze adequaat kunnen worden vertaald, bijvoorbeeld in het Arabisch en het Turks. Overigens is ‘eerwraak’ zelf ook een vertaling uit andere talen, en dan is het handig als de gesprekspartners er hetzelfde mee bedoelen.

Lesschema

Het programma bestaat uit twee webinars van ieder twee uur waardoor er ook voldoende tijd is om deze complexe materie goed te behandelen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze serie ben je als tolk en vertaler goed op de hoogte wat deze materie betreft. Hierdoor ben je beter voorbereid op gesprekken en vertaalopdrachten, en kun je als tolk bijdragen aan een soepeler en efficiënter verloop van het gesprek.

Dr. Rob Ermers is arabist en turkoloog en houdt zich sinds 2001 bezig met aan eer gerelateerd geweld. Hij geeft veelvuldig trainingen, consultaties over casuïstiek, schrijft rapporten en risico-inschattingen, en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Sinds 2007 heeft hij drie boeken over het onderwerp geschreven. Het meest recente is Honor Related Violence. A New Social-Psychological Perspective. Routledge, 2018.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
4,00
Voorbereiding
 
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Deel 1 11 sep. 2023 20:00u. - 22:00u.
Deel 2 18 sep. 2023 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Eerwraak
Startdatum: 11 sep. 2023
  • PE 4
  • van 20:00 tot 22:00
  • 145,- (excl. BTW)
  • Online