Tolken voor de politie: van opsporingstechnieken tot strafbepaling

In deze verfrissende dagtraining maakt u kennis met alle processen en technieken die binnen de politie worden gebruikt. De trainer zal aan de hand van actuele casussen aangeven waar de politie in de opsporing rekening mee dient te houden (strafvordering en tactische keuzes).

De tolk is vaak een onmisbare schakel in een goed contact met de verdachte of mogelijke getuigen. Ook in het onderzoek kunnen ze vaak aan de hand van een paar woorden al begrijpen in welke context iets bedoeld wordt.

Programma

Tijdens de training wordt ingegaan op de verschillende politieprocessen en manieren van optreden (werkvormen politie). In de casus zullen we aan de hand van interactie verdieping krijgen met betrekking tot diverse thema’s. Denk hierbij aan mensenhandel en mensensmokkel, drugs, wapens en verkeer. Aan de deelnemers de taak om stelling te nemen en te beargumenteren waarom, in zijn/haar ogen, een keuze wordt gemaakt op een vraag. 

In deze exclusief voor KTV geschreven training wordt de nadruk gelegd op de contactmomenten die tolken hebben met politie en justitie. Hierbij kunt u denken aan een relatief eenvoudige voorgeleiding via de telefoon door een hulpofficier van justitie tot een oproep ter verschijning bij een meervoudige kamer (rechtbank) als getuige in een rechercheonderzoek. De trainer zal de verschillende verhoortechnieken toelichten; ideaal voor u als tolk om te weten welke technieken leiden tot waarheidsvinding.

Verder komen terminologie, soorten criminaliteit, dadergroepen en delen van het strafrecht en de strafvordering naar voren. Hierbij kunt u denken aan vormen van daderschap tot bijzondere opsporingsbevoegdheden. Na de opsporing komt de vervolging van een dader. Van verdenking tot veroordeling, van taakstraf tot TBS... alle facetten van vervolgen passeren de revue.


Een training die op alle vlakken een inkijkje geeft in het werk binnen politie en justitie.

Dagindeling: 

09:30 uur Ontvangst en voorstelronde
  Verwachtingen beschrijven en bepalen door cursisten
10:00 uur   Informatiepositie van politie, harde en zachte informatie, Wet persoonsgegevens, TCI, AIVD
11:00 uur Omschrijving bijzondere opsporingstechnieken in combinatie met functies en afdelingen binnen de politie, hiërarchie binnen de politie en justitie.
12:00 uur Lunch 
12:45 uur    Daderschap en modus operandi, criminele netwerken
13:30 uur   Verhoortechnieken en de rol van een tolk
15:00 uur  DNA, mensenhandel, drugs en wapens
16:00 uur Vervolging, de mogelijkheden om straf te bepalen. De aanwezigheid van een tolk bij een advocaat en bij de zitting. Schorsende voorwaarden en strafmogelijkheden.
16:30 uur  Evaluatie en nabespreking
17:00 uur Afsluiting

  

Leesopdracht

In de map 'Cursussen' in Mijn KTV treft u een reader aan van 56 bladzijdes. De docent verzoekt u deze voorafgaand aan de training te lezen.

Voor het lezen kunt u 2,75 pe-punten registreren bij Bureau Wbtv.
NB: deelnemers die hun nascholingspunten registeren bij de stichting RTGS ontvangen alleen punten voor de contacturen.

Wouter den Brave werkt sinds 1998 bij de politie in Amsterdam als projectleider/hulpofficier van justitie. Sinds 2012 werkt hij als officier van dienst in Amsterdam-West. In die rol heeft hij diverse grote incidenten in het gouden uur mogen meemaken. Als projectleider heeft hij voornamelijk drugsonderzoeken gedraaid in Amsterdam en omgeving. Hij vervult de rol van hulpofficier van justitie, waarin voornamelijk wordt getoetst of de juiste juridische procedures zijn gevolgd bij aangehouden verdachten.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
2,75
Totaal
8,75
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
16170
Categorie
 
Attitude
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-Hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Maximaal 10 deelnemers
  • Catering is bij de prijs inbegrepen
  • Ontvangst en registratie vanaf 09.00 uur. Programma start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur

PRIJSVOORDEEL
Vanaf uw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar krijgt u automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.

"Met het volgen van de training "Tolken voor de politie" heb ik mijn  kennis over opsporingstechnieken en strafbepalingen willen opfrissen en vergroten. Ik heb mijn kennis niet alleen opgefrist, maar ook verder uitgebreid met onder andere nieuwe termen. Al met al een nuttige training."

"Ik had aangegeven dat mijn ervaringen met tolken bij politie zeer gering is, daarom vond ik alle informatie die ik tijdens de dag training heb geleerd interessant en leerzaam met het doel deze kunnen toe te passen tijdens beoefenen van mijn beroep. Nu weet ik wat de contactmomenten zijn en wanneer en in welke hoedanigheid een tolk wordt ingeschakeld. Kennis over terminologie vond ik heel belangrijk en de reader beschikt over nuttige informatie. Ik heb veel baat gehad bij het lezen van de reader."

"De presentatie was zeer  professioneel uitgevoerd!! Alle termen, procedures en verschillende politieprocessen heeft W den Brave vlot en helder uitgelegd. Alle thema's die werden besproken komen goed overeind met de rol van de tolk.  Een echte vakman met veel ervaring en passie voor zijn beroep.  Ik vind het TOPTRAINING!! HET BESTE TOT NU TOE!! INSPIREREND, HELDER EN ZEER LEERZAAM. FIJN DE COMBINATIES TUSSEN DE THEORIE EN PRAKTIJK VOORBEELDEN UIT EIGEN ERVARING!!"

"Zeer prettige en interessante spreker die heel kundig (een gedeelte van) zijn kennis over het vak aan ons heeft overgedragen. Reader was ook heel duidelijk en goed te lezen. Tijdens de training was er voldoende ruimte om vragen te stellen, die vervolgens ook uitgebreid werden beantwoord. Hoewel het een lange dag was, heb ik op geen moment het gevoel gehad dat het té lang was. Spreker heeft veel voorbeelden uit de praktijk genoemd om de theorie te verduidelijken."

Datum: 22 mei 2021
  • PE 8.75
  • van 09:30 tot 17:00
  • 200,- (excl. BTW)
  • Nijkerk