Tolken voor de politie: van opsporingstechnieken tot strafbepaling

In deze verfrissende serie online meetings maakt u kennis met alle processen en technieken die binnen de politie worden gebruikt. De trainer zal aan de hand van actuele casussen aangeven waar de politie in de opsporing rekening mee dient te houden (strafvordering en tactische keuzes).

De tolk is vaak een onmisbare schakel in een goed contact met de verdachte of mogelijke getuigen. Ook in het onderzoek kunnen ze vaak aan de hand van een paar woorden al begrijpen in welke context iets bedoeld wordt.

Programma

Tijdens de meetings wordt ingegaan op de verschillende politieprocessen en manieren van optreden (werkvormen politie). In de casus zullen we aan de hand van interactie verdieping krijgen met betrekking tot diverse thema’s. Denk hierbij aan mensenhandel en mensensmokkel, drugs, wapens en verkeer. Aan de deelnemers de taak om stelling te nemen en te beargumenteren waarom, in zijn/haar ogen, een keuze wordt gemaakt op een vraag. 

In deze exclusief voor KTV geschreven training wordt de nadruk gelegd op de contactmomenten die tolken hebben met politie en justitie. Hierbij kunt u denken aan een relatief eenvoudige voorgeleiding via de telefoon door een hulpofficier van justitie tot een oproep ter verschijning bij een meervoudige kamer (rechtbank) als getuige in een rechercheonderzoek. De trainer zal de verschillende verhoortechnieken toelichten; ideaal voor u als tolk om te weten welke technieken leiden tot waarheidsvinding.

Verder komen terminologie, soorten criminaliteit, dadergroepen en delen van het strafrecht en de strafvordering naar voren. Hierbij kunt u denken aan vormen van daderschap tot bijzondere opsporingsbevoegdheden. Na de opsporing komt de vervolging van een dader. Van verdenking tot veroordeling, van taakstraf tot TBS... alle facetten van vervolgen passeren de revue.


Een training die op alle vlakken een inkijkje geeft in het werk binnen politie en justitie.  

Lesschema

Sessie 1: Organisatie en processen
                Informatiepositie van politie, harde en zachte informatie, Wet persoonsgegevens, TCI, AIVD.
                Omschrijving bijzondere opsporingstechnieken in combinatie met functies en afdelingen binnen de
                politie, hiërarchie binnen de politie en justitie.

Sessie 2: Strafrecht en strafvordering, van EVRM tot de AVP
                Daderschap en modus operandi, criminele netwerken.
                Verhoortechnieken en de rol van een tolk.

Sessie 3: Projectmatig werken, drugs, mensenhandel en de wet wapens en munitie
                DNA, mensenhandel, drugs en wapens.
                Vervolging, de mogelijkheden om straf te bepalen. De aanwezigheid van een tolk bij een advocaat en
                bij de zitting. Schorsende voorwaarden en strafmogelijkheden.

Leerdoelen

- vergroten van kennis over de verschillende politieprocessen en manieren van optreden (werkvormen politie);

- vergroten van terminologie en kennis over soorten van criminaliteit, dadergroepen en strafrecht / strafvordering;

- inzicht krijgen en ervaringen delen van contactmomenten die tolken hebben met politie en justitie.

Leesopdracht

In de map 'Cursussen' in Mijn KTV treft u een reader aan van 56 bladzijdes. De docent verzoekt u deze voorafgaand aan de eerste online meeting te lezen.

Voor het lezen kunt u 2,75 pe-punten registreren bij Bureau Wbtv.
NB: deelnemers die hun nascholingspunten registeren bij de stichting RTGS ontvangen alleen punten voor de contacturen.

Wouter den Brave werkt sinds 1998 bij de politie in Amsterdam als projectleider/hulpofficier van justitie. Sinds 2012 werkt hij als officier van dienst in Amsterdam-West. In die rol heeft hij diverse grote incidenten in het gouden uur mogen meemaken. Als projectleider heeft hij voornamelijk drugsonderzoeken gedraaid in Amsterdam en omgeving. Hij vervult de rol van hulpofficier van justitie, waarin voornamelijk wordt getoetst of de juiste juridische procedures zijn gevolgd bij aangehouden verdachten.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
2,75
Totaal
8,75
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33365
Categorie
 
Attitude
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Sessie 1 25 jan. 2022 20:00u. - 22:00u.
Sessie 2 1 feb. 2022 20:00u. - 22:00u.
Sessie 3 8 feb. 2022 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste webmeeting ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het platform, zodat u de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. 
Tijdens de live webmeetings kunt u mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Er wordt geen opname gemaakt van deze meetings. Live deelname is verplicht.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat/nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat u

1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. U kunt het evaluatieformulier na afloop van elke sessie invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van de laatste sessie stuurt u het formulier in.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars en meetings.

Praktische informatie
Maximaal 10 deelnemers.

"Met het volgen van de training "Tolken voor de politie" heb ik mijn  kennis over opsporingstechnieken en strafbepalingen willen opfrissen en vergroten. Ik heb mijn kennis niet alleen opgefrist, maar ook verder uitgebreid met onder andere nieuwe termen. Al met al een nuttige training."

"Ik had aangegeven dat mijn ervaringen met tolken bij politie zeer gering is, daarom vond ik alle informatie die ik tijdens de dag training heb geleerd interessant en leerzaam met het doel deze kunnen toe te passen tijdens beoefenen van mijn beroep. Nu weet ik wat de contactmomenten zijn en wanneer en in welke hoedanigheid een tolk wordt ingeschakeld. Kennis over terminologie vond ik heel belangrijk en de reader beschikt over nuttige informatie. Ik heb veel baat gehad bij het lezen van de reader."

"De presentatie was zeer  professioneel uitgevoerd!! Alle termen, procedures en verschillende politieprocessen heeft W den Brave vlot en helder uitgelegd. Alle thema's die werden besproken komen goed overeind met de rol van de tolk.  Een echte vakman met veel ervaring en passie voor zijn beroep.  Ik vind het TOPTRAINING!! HET BESTE TOT NU TOE!! INSPIREREND, HELDER EN ZEER LEERZAAM. FIJN DE COMBINATIES TUSSEN DE THEORIE EN PRAKTIJK VOORBEELDEN UIT EIGEN ERVARING!!"

"Zeer prettige en interessante spreker die heel kundig (een gedeelte van) zijn kennis over het vak aan ons heeft overgedragen. Reader was ook heel duidelijk en goed te lezen. Tijdens de training was er voldoende ruimte om vragen te stellen, die vervolgens ook uitgebreid werden beantwoord. Hoewel het een lange dag was, heb ik op geen moment het gevoel gehad dat het té lang was. Spreker heeft veel voorbeelden uit de praktijk genoemd om de theorie te verduidelijken."

Startdatum: 25 jan. 2022
  • PE 8.75
  • van 20:00 tot 22:00
  • 200,- (excl. BTW)
  • Online