Tolken voor oorlogsslachtoffers

Nog steeds zijn er talloze etnische, religieuze en politieke conflicten in de wereld. Het werken met mensen die vanuit die regio's komen, kan op sommige momenten veel van je vragen en je kan erdoor geraakt worden. Wanneer dit gebeurt tijdens een tolkdienst, kan jouw professionaliteit en hieronder lijden. Tijdens deze inspirerende eendaagse training krijg je inzicht om jezelf beter te leren kennen en leer je omgaan met triggers die bij jou disbalans teweeg kunnen brengen, zodat je bij iedere tolkdienst dienstbaar kan blijven aan de communicatie. 

Het tolken voor oorlogsslachtoffers, vraagt meer van je dan alleen ‘het tolken’. De verhalen van de vluchtelingen dragen geschiedenis met zich mee en brengen een realiteit nabij die je vaak niet voor mogelijk had gehouden. Sommige verhalen, die je hoort bij de uitvoering van je opdrachten, kunnen zo bijzonder intens en schokkend zijn, dat je uit je tolkfocus raakt omdat je zelf geraakt wordt. Dit vraagt van jou als tolk het nodige, met name als deze verhalen lijken op de verhalen die jezelf hebt meegemaakt. Om dan goed je tolkdienst te verrichten en dit ook te kunnen blijven doen, vraagt in eerste instantie om jezelf eens onder de loep te nemen en daarin jezelf beter te leren kennen.

Welke interne mechanismen treden in werking wanneer je geconfronteerd wordt met het leed van oorlogsslachtoffers, oorlogsverhalen, geweld, terreur en wanhoop? Wat doe je op het moment dat zo'n onderwerp of verhaal tijdens een tolkdienst aan bod komt? Wat helpt voor jou hierbij, en wat werkt er dan goed en wat zou beter kunnen?

De meerwaarde van deze dag is dat je inzicht krijgt in deze innerlijke processen, hoe deze werken bij jou en bij anderen en hoe je stappen maakt om er bewust en effectief mee om te gaan. Hoe kan je professioneel blijven handelen zonder afstandelijk of emotioneel te worden. We gaan aan de slag om te onderzoeken hoe je hier je grenzen in hebt en hoe je die op een professionele manier kan aangeven. Elke deelnemer heeft een eigen ‘set of skills’ ontwikkeld, we sluiten hierop aan om deze te verfijnen en effectiever te maken. Wat heb je hiervoor nodig, zonder het verlies van respect voor de opdrachtgever, cliënt en voor jezelf? Hoe hou je de werkrelatie goed, professioneel en zorg je voor een eigen, veilige ruimte waarin je optimaal kan blijven functioneren.Ook op lange termijn.

Leermethodes

Tijdens de training is er kennisoverdracht over deze onderwerpen en vinden er kleine groepsopdrachten en plenaire opdrachten plaats. Ook is er ruimte voor intervisie en dialoog en wordt er gebruik gemaakt van audiovisuele middelen.


Leerdoelen

Verhoging zelfinzicht, verbreding handelingsrepertoire als professional, kennis over de gevolgen van ingrijpende en schokkende gebeurtenissen.

 

Programma van de dag

09:30 – 11:00

 • Kennismaking met elkaar en docent. Middels het wapenschild (zie voorbereiding) krijgen we zicht op elkaar.
 • Wat maakt dat je er vandaag bij bent? 
 • Uitwisseling van ervaringen en inventarisatie van de problematiek in verhouding tot de tolkpraktijk
 • Wat wil je op z’n minst vandaag aan het eind van de dag meenemen?
 • Formuleren van de leerdoelen

11: 20 – 12:50

 • Presentatie “Tolken voor oorlogsslachtoffers”.
 • Het fenomeen van overdracht en tegenoverdracht
 • Werkvorm in tweetallen

13:45 – 15:15

 • Het omgaan met de ‘verhalen’
 • Middels een korte film, uitleg en verdieping

15:30 – 1700

 • Hoe kan ik professioneel tolken?
 • Wat heb ik nog nodig, plan van aanpak
 • Evaluatie en afronding

Het lesmateriaal bestaat uit een vooropdracht, het lezen van twee artikelen en een hand-out van de presentatie. U vindt de voorbereidingsmaterialen in de map 'Cursussen' in uw KTV-account.

Voorbereidingsopdracht:

Bereidt u voor op de kennismaking via het wapenschild.

Leesopdracht:

 • Artikel: Het gewicht van andermans trauma; Sigrid Starremans

Cyril van Os is sinds 2008 gedragstrainer en organisatiecoach bij PleasureINC Vanaf midden jaren tachtig heeft hij een zeer ruime ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van verandermanagement, teambuilding, communicatie in complexiteit, intervisie, leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling. Dit deed hij o.a. bij een wereldspeler in de private sector. Cyril traint o.a. medewerkers in het professioneel omgaan met lastig, intimiderend en agressief gedrag, collegiale opvang en nazorg, secundaire traumatisering (compassiemoeheid), het brede gebied van communicatie en klantgerichtheid. Daarnaast begeleidt hij ook individuele medewerkers van opdrachtgevers in het vergroten van hun persoonlijke effectiviteit. Hij biedt inzicht en deskundigheid, vergroot de vaardigheden door ervarend leren en het inzetten van op maat gerichte interventies, die goed aansluiten bij de deelnemers. De medewerkers worden geschoold en krijgen handvatten voor de alternatieven in gedrag en communicatie bij complexe situaties. Zijn stijl is speels, open, zonder oordeel en respectvol confronterend. Dit zorgt voor een open en veilige leeromgeving waarbij de deelnemers inzicht krijgen in hun eigen gedrag en wat het effect is op de ander. Vandaaruit wordt gekeken naar de mogelijkheden om het gedragsrepertoire uit te breiden zodat de deelnemer mentaal weerbaarder wordt.

 

Contacturen

6

Competentie

Vertaalcompetentie/tolkcompetentie

Voorbereiding

0,25

Totaal 

6,25


Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • U ontvangt op de trainingsdag een syllabus. Vooraf kunt u de leesopdrachten downloaden uit de map 'Cursussen' in Mijn KTV.
 
PRIJSVOORDEEL
 • Vanaf uw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijgt u automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.
235,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
13-09-2019
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag