Webinarserie over TOS

Voor iedereen die TOS begrijpen wil

Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?  Wat moet je weten om een TOS te begrijpen? Om optimaal te kunnen tolken is het van belang dat je inzicht hebt in de normale taalontwikkeling en dat je een goed beeld hebt van de aard, de ernst en de gevolgen van een taalontwikkelingsstoornis voor het kind en de omgeving. Per taalgebied wordt er uitgelegd hoe dit voor een kind met TOS eruitziet en tegen welke problemen kinderen met TOS aanlopen. Ook zal de doorwerking op de sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod komen. In deze webinarserie wordt ook ingegaan op welke diagnostische middelen worden ingezet en met welk doel, en wat de rol van een tolk is tijdens het onderzoek. Wat zijn de aandachtspunten? Er worden tips gegeven hoe een kind met TOS ondersteund kan worden.

Programma

Webinar 1: Taalontwikkeling en Taalontwikkelingsstoornis (TOS) (20 januari 2022)

Hoe verloopt een normale taalontwikkeling en hoe ziet deze eruit bij kinderen met een TOS? Als tolk aan de slag gaan bij onderzoek of bij adviesgesprekken over kinderen met TOS vraagt meer dan alleen letterlijk vertalen. Een TOS is zoveel meer dan alleen een probleem met praten en communicatie, en is zoveel meer dan alleen een gesprek voeren. Deze eerste avond komen alle gebieden van de communicatie aan bod: luisterproblemen, taalbegrip, spraak, woordenschat, zinsbouw en grammatica, pragmatiek en vertelvaardigheden  Er wordt besproken wat de kenmerkende problemen zijn op ieder gebied, wat de gevolgen zijn voor een kind met TOS en de omgeving en welke ondersteuning helpend is.


Webinar 2: TOS: sociaal-emotionele ontwikkeling en diagnostiek (27 januari 2022)

Niet alleen hebben kinderen met TOS problemen met de communicatie, maar vaak is men onwetend dat een TOS doorwerkt op de sociaal-emotionele ontwikkeling. TOS is niet altijd zichtbaar, problemen in het gedrag wel. Hoe kunnen we het gedrag van een kind vertalen naar de onderliggende problemen van een TOS. Het stellen van een diagnose zal een eerste stap zijn. Bij deze onderzoeken worden regelmatig tolken ingezet. Wat mag je wel en niet vertalen, in hoeverre mag je een eigen invulling geven en op welke momenten is dit niet helpend? Door de verschillende onderzoeksmiddelen globaal te bespreken, zal duidelijk worden wat belangrijk is voor de tolk tijdens het vertalen.

Leerdoelen

Na afloop van de serie zijn tolken voorbereid op het tolken binnen de TOS-setting d.m.v. kennis over:

 • terminologie (vakjargon) binnen het vakgebied;
 • de verschillende taalgebieden die een rol kunnen spelen bij TOS;
 • diagnostiek en de verschillende onderzoeksmiddelen;
 • onderzoeksresultaten en interessante wetenschappelijke publicaties over TOS;
 • spraak- en of taalfouten  die voorkomen bij TOS;
  • de tolk is zich bewust van mogelijke spraak- en of taalfouten en foutieve zinstructuren en tolkt deze ook op dezelfde ‘foute’ manier;
  • de tolk is zich bewust van de dilemma’s bij het vertalen als de woordenschat niet overeenkomt.
 • communicatiemoeilijkheden die TOS kan opleveren;
  • de tolk stelt een kind met TOS op zijn gemak, zodat er meer spontane taal komt;
  • de tolk gaat de boodschap van iemand met TOS niet in eigen woorden uitleggen;
  • de tolk gaat datgene wat de persoon met TOS zegt niet aanvullen en kloppend maken;
  • de tolk probeert letterlijk te vertalen en daarbij zo min mogelijk gebaren in te zetten ter verduidelijking.
 • de doorwerking van TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling; en
 • wat helpend is bij een kind met TOS.

Relevantie

Kinderen die tweetalig opgroeien en dove- en slechthorende kinderen hebben soms een taalontwikkelingsstoornis. Daarom worden zowel tolken NGT en schrijftolken als tolken in gesproken talen veelvuldig ingezet op audiologische centra en andere behandelcentra voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Zij tolken zowel diagnostische gesprekken als adviesgesprekken. Kennis over taalontwikkelingsstoornissen is daarom van groot belang voor alle tolken!

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Na inschrijving vindt u in uw KTV-account een lijstje met interessante websites, een filmtip en literatuur. Een en ander is niet verplicht door te nemen, maar kan een prettige voorbereiding op de webinars zijn.

Lizzy van Leeuwen werkt sinds 2002 als logopedist voor Koninklijke Kentalis bij De Open Cirkel in Nijmegen en als docent bij Kentalis Academie. Binnen De Open Cirkel werkt ze voor twee zorgvormen namelijk Intensieve Groepstherapie TOS en Behandeling Cliënt en Systeem. Ze begeleidt en behandelt kindereniin de leeftijd van acht tot en met 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis individueel en in een groepssetting. De focus ligt op het verbeteren van de communicatieve zelfredzaamheid van kinderen.

Binnen Kentalis Academie geeft Lizzy al jarenlang cursussen aan medewerkers binnen de organisatie gericht op Taalontwikkelingsstoornissen en in het verleden ook Autisme.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
4,00
Voorbereiding
 
Totaal
4,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33510
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
3,000
Doelgroepen
1,000
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Deel I 20 jan. 2022 20:00u. - 22:00u.
Deel II 27 jan. 2022 20:00u. - 22:00u.

Tijdstip webinars: 20:00 tot 22:00 uur 

Inloggen

Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én toekenning van nascholingspunten door de stichting RTGS is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Startdatum: 20 jan. 2022
 • PE 4
 • van 20:00 tot 22:00
 • 145,- (excl. BTW)
 • Online