Webinarserie over TOS

Voor iedereen die TOS begrijpen wil

Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?  Wat moet je weten om een TOS te begrijpen? Om optimaal te kunnen tolken is het van belang dat je inzicht hebt in de normale taalontwikkeling en dat je een goed beeld hebt van de aard, de ernst en de gevolgen van een taalontwikkelingsstoornis voor het kind en de omgeving. Per taalgebied wordt er uitgelegd hoe dit voor een kind met TOS eruitziet en tegen welke problemen kinderen met TOS aanlopen. Ook zal de doorwerking op de sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod komen. In deze webinarserie wordt ook ingegaan op welke diagnostische middelen worden ingezet en met welk doel, en wat de rol van een tolk is tijdens het onderzoek. Wat zijn de aandachtspunten? Er worden tips gegeven hoe een kind met TOS ondersteund kan worden.

Webinar 1: Taalontwikkeling en Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Hoe verloopt een normale taalontwikkeling en hoe ziet deze eruit bij kinderen met een TOS? Als tolk aan de slag gaan bij onderzoek of bij adviesgesprekken over kinderen met TOS vraagt meer dan alleen letterlijk vertalen. Een TOS is zoveel meer dan alleen een probleem met praten en communicatie, en is zoveel meer dan alleen een gesprek voeren. Deze eerste avond komen alle gebieden van de communicatie aan bod: luisterproblemen, taalbegrip, spraak, woordenschat, zinsbouw en grammatica, pragmatiek en vertelvaardigheden  Er wordt besproken wat de kenmerkende problemen zijn op ieder gebied, wat de gevolgen zijn voor een kind met TOS en de omgeving en welke ondersteuning helpend is.


Webinar 2: TOS: sociaal-emotionele ontwikkeling en diagnostiek

Niet alleen hebben kinderen met TOS problemen met de communicatie, maar vaak is men onwetend dat een TOS doorwerkt op de sociaal-emotionele ontwikkeling. TOS is niet altijd zichtbaar, problemen in het gedrag wel. Hoe kunnen we het gedrag van een kind vertalen naar de onderliggende problemen van een TOS. Het stellen van een diagnose zal een eerste stap zijn. Bij deze onderzoeken worden regelmatig tolken ingezet. Wat mag je wel en niet vertalen, in hoeverre mag je een eigen invulling geven en op welke momenten is dit niet helpend? Door de verschillende onderzoeksmiddelen globaal te bespreken, zal duidelijk worden wat belangrijk is voor de tolk tijdens het vertalen.

Leerdoelen

Na afloop van de serie zijn tolken voorbereid op het tolken binnen de TOS-setting d.m.v. kennis over:

 • terminologie (vakjargon) binnen het vakgebied;
 • de verschillende taalgebieden die een rol kunnen spelen bij TOS;
 • diagnostiek en de verschillende onderzoeksmiddelen;
 • onderzoeksresultaten en interessante wetenschappelijke publicaties over TOS;
 • spraak- en of taalfouten  die voorkomen bij TOS;
  • de tolk is zich bewust van mogelijke spraak- en of taalfouten en foutieve zinstructuren en tolkt deze ook op dezelfde ‘foute’ manier;
  • de tolk is zich bewust van de dilemma’s bij het vertalen als de woordenschat niet overeenkomt.
 • communicatiemoeilijkheden die TOS kan opleveren;
  • de tolk stelt een kind met TOS op zijn gemak, zodat er meer spontane taal komt;
  • de tolk gaat de boodschap van iemand met TOS niet in eigen woorden uitleggen;
  • de tolk gaat datgene wat de persoon met TOS zegt niet aanvullen en kloppend maken;
  • de tolk probeert letterlijk te vertalen en daarbij zo min mogelijk gebaren in te zetten ter verduidelijking.
 • de doorwerking van TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling; en
 • wat helpend is bij een kind met TOS.

Relevantie

Kinderen die tweetalig opgroeien en dove- en slechthorende kinderen hebben soms een taalontwikkelingsstoornis. Daarom worden zowel tolken NGT en schrijftolken als tolken in gesproken talen veelvuldig ingezet op audiologische centra en andere behandelcentra voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Zij tolken zowel diagnostische gesprekken als adviesgesprekken. Kennis over taalontwikkelingsstoornissen is daarom van groot belang voor alle tolken!

Voertaal

Nederlands

Na inschrijving vind je in jouw KTV-account een lijstje met interessante websites, een filmtip en literatuur. Een en ander is niet verplicht door te nemen, maar kan een prettige voorbereiding op de webinars zijn.

Lizzy van Leeuwen werkt sinds 2002 als logopedist voor Koninklijke Kentalis bij De Open Cirkel in Nijmegen en als docent bij Kentalis Academie. Binnen De Open Cirkel werkt ze voor twee zorgvormen namelijk Naschholse Groepsbehandeling TOS en Behandeling Cliënt en Systeem. Ze begeleidt en behandelt kinderen in de leeftijd van acht tot en met 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis individueel en in een groepssetting. De focus ligt op het verbeteren van de communicatieve zelfredzaamheid van kinderen.

Binnen Kentalis Academie geeft Lizzy al jarenlang cursussen aan medewerkers binnen de organisatie gericht op Taalontwikkelingsstoornissen en in het verleden ook Autisme.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
4,00
Voorbereiding
 
Totaal
4,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33510
Categorie
 
Contacturen
4,000
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Webinar 1: Taalontwikkeling en Taalontwikkelingsstoornis (TOS) 27 mrt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: TOS: sociaal-emotionele ontwikkeling en diagnostiek 11 apr. 2024 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van de meeting eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 
Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én toekenning van nascholingspunten door de stichting RTGS is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Interactief en erg interessant! De presentatrice zorgde door middel van meerkeuze vragen en door het gebruik van voorbeeld filmpjes voor afwisseling en het nodige denkwerk. Daardoor bleef je veel alerter dan wanneer het een eenzijdig monoloog was. Het zorgde er ook voor dat de problemen bij tos veel concreter werden.'

'Fijne presentatie met duidelijke uitleg. Ik vond de ervaringsoefeningen een verrijking omdat je op die manier zelf eens kunt proeven van wat een kind met TOS meemaakt. Het geeft inzicht in hoe zo'n kind dingen ziet en hoort. Geeft dat ik me meer kan inleven in de situatie.
Erg fijn ook om als tolk tips te krijgen voor een werksituatie met een kind met TOS. Zeer leerzaam!'

'Ik vond het heel prettig. Rustige spreekster en heel duidelijk. De interactie was ook fijn.'

'De spreker vertelt helder. En ze is prettig om naar te luisteren. Er is voldoende afwisselingen het verhaal. Het verhaal wordt enthousiast gebracht, waardoor je geboeid blijft. De spreker maakt gebruik van videomateriaal wat ondersteunend is. Leuke aansprekende voorbeelden.'

'Heel goed, veel kennis en ervaring en je blijft ook geboeid door de afwisseling van informatie, filmpjes, zelf ervaren etc. Goede praktijkvoorbeelden die meteen duidelijk maken wat er "mis" is'

'De spreekster is ontzettend fijn. Ze praat rustig en duidelijk. Daarnaast legt ze de theorie uit nadat wij eerst een poll hadden ingevuld. Ze beantwoord de vragen rustig en kalm. Je merkt dat ze een enorme vracht aan kennis heeft en ook echt weet waar ze het over heeft.'

TOS
Startdatum: 27 mrt. 2024
 • PE 4
 • van 20:00 tot 22:00
 • 145,- (excl. BTW)
 • Online