Notatietechniek voor tolken

De training ‘Notatietechnieken voor tolken’  is een training voor gesprekstolken die hun notatievaardigheden verder willen ontwikkelen. De training omvat een introductie van tolktechnieken en vaardigheden die essentieel zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken. Deze techniek wordt tijdens de training stap voor stap uitgelegd met voorbeelden, opdrachten en oefeningen. 

Grofweg kunnen er in het consecutief tolken twee fasen worden onderscheiden: de receptiefase en de productiefase. Binnen de training besteedt de deelnemer zowel aandacht aan de vaardigheden van de eerste fase, o.a. luisteren, analyseren, noteren en opslaan in het kortetermijngeheugen, als aan die van de tweede fase, het lezen van de notities, het aanspreken van het geheugen, het spreken en het weergeven in de doeltaal. Binnen de training zal er vooral veel worden gewerkt in tweetallen en kleine groepjes. In de oefeningen werken we met gevarieerd bronmateriaal, zowel qua vorm als inhoud.

Programma

De training 'Notatietechniek voor tolken' is een alomvattende training voor gesprekstolken die willen werken aan hun notatievaardigheden voor het (lang) consecutief tolken. Bij consecutief tolken luistert de tolk naar wat iemand te zeggen heeft om vervolgens, wanneer diegene klaar is met spreken, dezelfde boodschap in een andere taal te reproduceren. De toespraak kan één minuut tot twintig minuten duren, en de tolk baseert zich op een combinatie van notities, geheugen en algemene kennis om zijn of haar versie van het origineel te geven. Tijdens deze training leert de deelnemer, door middel van beproefde technieken, zijn eigen persoonlijke systeem te ontwikkelen. 

Lesdag 1: Tijdens de eerste lesdag zal de deelnemer leren:


Online avondsessie 1:

Online avondsessie 2:

Online avondsessie 3:

Online avondsessie 4:


Voor deelname aan de training dient u een goede kennis te hebben van minimaal twee werktalen (sowieso NL). Uitgaande van eenvoudige 1-talige oefeningen (NL<>NL), zoals ‘papegaaien’ (napraten in dezelfde taal en tegelijkertijd luisteren en controle houden op de gesproken weergave) wordt er toegewerkt naar de simulatie van een gangbare werksituatie waarbinnen de verschillende vaardigheden samenvallen. Geleidelijk worden er elementen toegevoegd zoals geheugentraining en notatietechnieken. Dit is de eerste aanzet voor de cursisten om hun eigen persoonlijke systeem te ontwikkelen en te ontdekken hoe ze notatietechnieken op hun eigen manier kunnen gebruiken ter verbetering van de vertaalslag en om informatie volledig door te geven. Naarmate de cursus vordert zal de duur, de informatiedichtheid en de complexiteit van de te tolken fragmenten toenemen en daarmee ook de noodzaak van een bruikbaar notatiesysteem.

Lesschema

Het curriculum bestaat in totaal uit:

 • één trainingsdag in Nijkerk (eerste dag).
 • vier online avondsessies van drie uur.

 

De cursus is deels taaloverstijgend en deels taalspecifiek. Tijdens de trainingsdag oefenen de gesproken vreemde taaltolken in het Nederlands <> Nederlands. Indien er tolken zijn met dezelfde werktaal, kan er ook taalspecifiek geoefend worden. 

Leesopdracht

Lesmaterialen

 • Boek Notatietechniek voor tolken
  • Tekstmateriaal/oefenmateriaal

Mocht u zelf over goed vertaalde nieuwsartikelen of informatieve folders beschikken, dan kunt u deze meenemen naar de training. Het moet echter geen tekst zijn die u uit uw hoofd kent of bestudeerd heb, omdat de oefenwaarde dan weg is.

Ana Meneses Dekker

“Lesgeven is een grote passie van me, of het nu gaat om beginners of gevorderden. Het is altijd geweldig om een cursist vooruitgang te zien boeken.”

Ana is een tolk in hart en nieren die zelf tweetalig werd opgevoed (Nederlands en Spaans). Ana is WO- en HBO-opgeleid als tolk en vertaler. Ze volgde tolk- en vertaalopleidingen aan de Mercator Hogeschool Gent, UU, ITV en UvA. Naast het tolken heeft Ana een grote passie voor lesgeven. Dit doet zij al vele jaren bij het ITV, LOI en Elycio Talen. Sinds 2010 is Ana ook werkzaam als examinator voor tolktoetsen van het Ministerie van Defensie en sinds 2016 bij KTV.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
18,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
12,00
Totaal
30,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Notatietechniek voor tolken dag 1 (Nijkerk) 11 sep. 2021 09:30u. - 17:00u.
Notatietechniek voor tolken dag 2 (online) 15 sep. 2021 19:00u. - 22:00u.
Notatietechniek voor tolken dag 3 (online) 22 sep. 2021 19:00u. - 22:00u.
Notatietechniek voor tolken dag 4 (online) 29 sep. 2021 19:00u. - 22:00u.
Notatietechniek voor tolken dag 5 (online) 6 okt. 2021 19:00u. - 22:00u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 11 deelnemers
 • Koffie, thee en catering bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. De trainingsdag in Nijkerk start om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur.  De onlinetrainingsdagen zijn van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • Extra mee te nemen naar de les: een headset die u kunt aansluiten op uw mobiele telefoon voor het kunnen afluisteren van opnames.
 • Mocht u een collega, die in dezelfde talencombinatie als u werkt, kunnen overtuigen om deze training ook te volgen, dan kunt u samen oefenen in 2 taalrichtingen.
 
PRIJSVOORDEEL
Vanaf uw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijgt u automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.

Trainingsdata:

 • zaterdag 11 september in Nijkerk
 • woensdag 15 september online
 • woensdag 22 september online
 • woensdag 29 september online
 • woensdag 6 oktober online

 

Dagindeling lesdag Nijkerk:

 • Aanvang: 9:30
 • Pauze: 11:00-11:20
 • Lunch: 12:50-13:45
 • Pauze: 15:15 – 15:30
 • Einde: 17:00

Avondindeling online lesavond:

 • Start: 19:00 
 • Einde: 22:00

"goede tips"

"heel interessant en wordt met veel enthousiasme gegeven"

"tijdens de training kreeg ik steeds meer vertrouwen in mijn tolkvaardigheden"

Startdatum: 11 sep. 2021
 • PE 30
 • van 09:30 tot 17:00
 • 640,- (excl. BTW)
 • Nijkerk