Tweede taalverwerving & meertaligheid

Meertaligheid wordt steeds belangrijker in onze (meertalige) samenleving. Steeds meer kinderen en volwassenen leren een tweede taal omdat ze in een andere taalomgeving terechtkomen. Welke uitdagingen brengt het leren van een nieuwe taal met zich mee? Wat zijn de voordelen van meertaligheid? En wat zijn de gevolgen van een extra taal voor de menselijke cognitie? Deze en andere vragen zullen worden beantwoord tijdens deze driedelige webinarserie.

De webinarserie begint met een aantal algemene vragen zoals: wat is taal, hoe en wanneer is taal ontstaan, en hebben dieren ook taal? Daarna gaat de docent in op de manier hoe kinderen hun eerste taal/talen verwerven. De docent zal laten zien hoe verschillende aspecten van taal zoals het klanksysteem, de manier hoe woorden vervoegd (morfologie) en met elkaar gecombineerd kunnen worden (syntaxis) stap voor stap worden verworven. Daarna wordt ingegaan op taalproductie - en begrip bij volwassen sprekers. Wat weten we over de spraakplanning door middel van experimenteel onderzoek? Wat kunnen we leren uit taalfouten, zoals versprekingen en spreekfouten? En wat zijn inzichten uit neurocognitief onderzoek? We weten dat de planning van taalproductie strikt incrementeel is, dat wil zeggen dat klanken aan het begin van een woord worden gepland voordat klanken aan het eind van een woord gepland worden, en woorden aan het begin van een zin worden eerder gepland dan woorden aan het eind van een zin. Als we spraak horen en verwerken, moeten we ervoor zorgen woorden zo snel mogelijk te herkennen en hun betekenis in de zincontext te integreren. De docent zal laten zien hoe luisteraars dat precies doen. 
 
Daarna wordt de de overgang gemaakt van eentalige naar meertalige taalverwerking. Wat zijn de voordelen van meertaligheid voor de cognitie in het geheel? En zijn er eventueel ook nadelen in verband met meertaligheid? Er wordt afgesloten met een discussie over de beste methoden om een tweede taal te leren en kinderen meertalig op te voeden.

Lesschema

Webinar 1: De basis van taal in onze cognitie en de verwerking van taal in de hersenen.
Webinar 2: De cognitive representatie en verwerving van een tweede taal.
Webinar 3: Het meertalige brein: is het voordelig om meer dan één taal te spreken?

Leerdoelen

De deelnemers leren de basisconcepten van de experimentele taalverwerking en meertaligheid. Methodisch gezien leren deelnemers hoe gedrags- en neurofysiologisch onderzoek naar (meertalige) taalverwerking in elkaar zit. De combinatie van theoretische en praktische kennis helpt de deelnemers modellen voor een- en meertalige taalverwerking beter te begrijpen.

Voertaal

Nederlands, maar Engels is ook mogelijk indien gewenst.

Instapniveau

Beginner

Leesopdracht

Verplicht: In jouw KTV-account vind je een drietal documenten (24 pagina's in totaal). Je wordt verzocht deze voor aanvang van de serie door te lezen. Je mag hiervoor 1 pe-punt registreren.

Facultatief: Green, D. W. & Kroll, J. F. (2019). The Neurolinguistics of Bilingualism: Plasticity and Control. In: Greig de Zubicaray & Niels O. Schiller (Eds.), The Oxford Handbook of Neurolinguistics (pp. 261-294). Oxford, New York: Oxford University Press.

Niels O. Schiller is hoogleraar psycho- en neurolinguïstiek aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie taalwetenschap en fonetiek, heeft Schiller promotieonderzoek gedaan aan het gerenommeerde Max-Planck-Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Na zijn promotie aan de Radboud Universiteit vertrok Schiller voor twee jaar naar Cambridge, Massachusetts waar hij aan de Harvard University zijn onderzoek naar taalverwerking voortzette. Terug in Nederland werkte Schiller enkele jaren in Nijmegen en Maastricht, waar hij in 2004 benoemd werd als hoogleraar.
In 2006 vertrok hij naar Leiden om daar als hoogleraar bij het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) het cognitieonderzoek bij verschillende faculteiten samen te brengen in het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC). Schiller geeft onderwijs in de opleiding taalwetenschappen en is directeur van het lab voor experimentele taalkunde. Hij geeft leiding aan ca. 25 onderzoekers op gebied van experimentele taalkunde en is hoogleraar psycho- en neurolinguïstiek aan de Universiteit Leiden. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,00
Totaal
7,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar 1 8 mrt. 2023 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2 15 mrt. 2023 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3 22 mrt. 2023 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV.


Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar stuur je het evaluatieformulier in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Tweede taalverwerving & meertaligheid
Startdatum: 8 mrt. 2023
  • PE 7
  • van 20:00 tot 22:00
  • 199,- (excl. BTW)
  • Online