Veelvoorkomende delicten in het strafrecht

In dit webinar worden de meest voorkomende strafrechtartikelen behandeld, te weten: mishandeling, vernieling, bedreiging, openlijk geweld, belediging, diefstal en valsheid in geschrifte. Tevens behandelen we de termen: opzet als oogmerk en voorwaardelijk opzet.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 7 november 2022 start/gestart is.

Programma

Inhoud van het programma

Behandelen van de bestanddelen van de meest voorkomende delicten, te weten:

-

Mishandeling

Is dit alleen het schoppen en slaan of is het ook benadeling van de gezondheid of het opwekken van hevige onlustgevoelens?

-

Vernieling

Vernieling is ook beschadigen, onbruikbaar maken en wegmaken. Is het doden van een huisdier dat aan een ander toebehoort, ook vernieling?

-

Bedreiging

Welke bedreigingen zijn strafbaar? Is bedreiging met mishandeling strafbaar?

-

Openlijk geweld

'Openlijk' heeft een andere betekenis dan 'openbaar'. Wanneer spreek je van openlijk geweld?

-

Belediging

Wanneer is een woord of zin beledigend? Belediging is een klachtdelict. Wat houdt dat in?

-

Diefstal

Er zijn verschillende vormen: diefstal met braak, diefstal met valse sleutel. Is geld pinnen met de bankpas van een ander diefstal met valse sleutel?

-

Valsheid in geschrifte

Valselijk opmaken of valselijk gebruikmaken van. Wat is het verschil?

-

Opzet als oogmerk

Wat wordt verstaan onder oogmerk (willens en wetens)?

-

Voorwaardelijk opzet

Wat is voorwaardelijk opzet: wanneer je in een bar een glas naar iemand gooit en je raakt per ongeluk iemand anders. Kun je dan worden veroordeeld voor het mishandelen van die ander?

 

Werkvormen:

Alle theorie wordt behandeld aan de hand van casussen. Om de stof levendig te houden, worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 7 november 2022 start/gestart is.

Jeannette de Vries en Erica uit de Bulten zijn beiden 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. In die functie hebben zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen namen. Ook hebben zij beiden als kwaliteitsfunctionaris 5 jaar bij de Nationale Politie gewerkt. Erica is nu adviseur Beleid en Strategie bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en Jeannette werkt als juridisch docent bij de politieacademie Apeldoorn. Door deze werkervaringen kunnen zij veel voorbeelden geven uit de praktijk van zowel Openbaar Ministerie als politie en dat hebben zij ook in de presentaties verwerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op je scherm.
Tijdens het livewebinar kun je (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Je behoudt jouw recht op pe-punten mits je de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Ik heb genoten van dit webinar. Goed gedaan!"

"Interessant webinar weer! Ik ben blij dat ik me hiervoor heb ingeschreven. Ik verheug me al op de volgende webinars. De recente voorbeelden en de stellingen verduidelijken de gegeven informatie nog eens extra."  

wetboek
Datum: 7 nov. 2022
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online