Veelvoorkomende delicten in het strafrecht

In dit webinar worden de meest voorkomende strafrechtartikelen behandeld, te weten: mishandeling, vernieling, bedreiging, openlijk geweld, belediging, diefstal en valsheid in geschrifte. Tevens behandelen we de termen: opzet als oogmerk en voorwaardelijk opzet.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 15 januari 2024 start/gestart is.

Inhoud van het programma

Behandelen van de bestanddelen van de meest voorkomende delicten, te weten:

-

Mishandeling

Is dit alleen het schoppen en slaan of is het ook benadeling van de gezondheid of het opwekken van hevige onlustgevoelens?

-

Vernieling

Vernieling is ook beschadigen, onbruikbaar maken en wegmaken. Is het doden van een huisdier dat aan een ander toebehoort, ook vernieling?

-

Bedreiging

Welke bedreigingen zijn strafbaar? Is bedreiging met mishandeling strafbaar?

-

Openlijk geweld

'Openlijk' heeft een andere betekenis dan 'openbaar'. Wanneer spreek je van openlijk geweld?

-

Belediging

Wanneer is een woord of zin beledigend? Belediging is een klachtdelict. Wat houdt dat in?

-

Diefstal

Er zijn verschillende vormen: diefstal met braak, diefstal met valse sleutel. Is geld pinnen met de bankpas van een ander diefstal met valse sleutel?

-

Valsheid in geschrifte

Valselijk opmaken of valselijk gebruikmaken van. Wat is het verschil?

-

Opzet als oogmerk

Wat wordt verstaan onder oogmerk (willens en wetens)?

-

Voorwaardelijk opzet

Wat is voorwaardelijk opzet: wanneer je in een bar een glas naar iemand gooit en je raakt per ongeluk iemand anders. Kun je dan worden veroordeeld voor het mishandelen van die ander?

 

Werkvormen:

Alle theorie wordt behandeld aan de hand van casussen. Om de stof levendig te houden, worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 15 januari 2024 start/gestart is.

Erica uit de Bulten is 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. In die functie heeft zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen nam. Ook heeft zij als kwaliteitsfunctionaris 5 jaar bij de Nationale Politie gewerkt. Erica is nu adviseur Beleid en Strategie bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Door deze werkervaringen kan zij veel voorbeelden geven uit de praktijk van zowel Openbaar Ministerie als politie en dat heeft zij ook in de presentaties verwerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Je behoudt jouw recht op pe-punten mits je de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Ik heb genoten van dit webinar. Goed gedaan!"

"Interessant webinar weer! Ik ben blij dat ik me hiervoor heb ingeschreven. Ik verheug me al op de volgende webinars. De recente voorbeelden en de stellingen verduidelijken de gegeven informatie nog eens extra."  

wetboek
Datum: 15 jan. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online