Veiligheid binnen jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat kindermishandeling is, wat de signalen en de gevolgen zijn. Daarbij zullen de stappen van de meldcode behandeld worden en de verantwoordelijkheid van de professional en de tolk in de jeugdzorg toegelicht worden. Dit webinar is het vierde en laatste deel van de webinarserie ‘Tolken in de jeugdzorg’ (is gestart op 10 januari). Alle tolken zijn welkom om deel te nemen, maar u moet zelf de vertaalslag maken naar uw werktaal.

Programma

Leeraspecten:
Voor tolken die tolkdiensten binnen de jeugdzorg verrichten is het goed om te weten wat verstaan wordt onder kindermishandeling en wat dit vraagt van de aanpak van de professional binnen de jeugdzorg. Doel is dat tolken met deze achtergrondinformatie beter kunnen plaatsen welke problematiek er speelt binnen de jeugdzorg.

Inhoud:
Jaarlijks wordt 1 op de 30 kinderen mishandeld. De wet verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geeft professionals handvatten wat te doen bij signalen van kindermishandeling. Op basis van de meldcode wordt informatie gegeven over wat kindermishandeling is, wat de signalen en gevolgen zijn en wat een professional binnen de jeugdzorg moet en kan doen om kinderen veilig op te laten groeien.

Kindermishandeling is een breed begrip en tijdens de webinar zal dit verder worden uitgediept. Veel mensen denken bij mishandeling aan fysieke mishandeling, echter bestaat er ook emotionele mishandeling en seksueel misbruik. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende termen die gebruikt worden binnen de jeugdzorg en de betekenis hiervan. Zo kunnen gesproken taaltolken de veel gebruikte termen zo goed mogelijk uitleggen. 

Leerdoelen:

  • Tolk weet wat de definitie van kindermishandeling is.
  • Tolk weet wat signalen van kindermishandeling zijn.
  • Tolk kent de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Tolk weet wat de gevolgen van kindermishandeling zijn op korte en lange termijn.
  • Tolken weten wat de verantwoordelijkheid van een professional in de jeugdzorg is in het signaleren en stoppen van kindermishandeling.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Tolken in de jeugdzorg(is gestart op 10 januari).

Laurianne Vooijs:
'Mijn naam is Laurianne Vooijs. Ik ben sinds 2004 werkzaam in de gehandicaptenzorg, waarvan 4 jaar als senior groepsleider en sinds 2009 in dienst bij Partners voor Jeugd.
Bijna 10 jaar heb ik gewerkt als jeugdzorgwerker in de regio Den Haag. In deze periode heb ik mij, naast mijn werk als jeugdzorgwerker, bezig gehouden met het ontwikkelen van gesprekshulpmiddelen voor ouders met een verstandelijke beperking.
Vanaf 2017 was ik, naast jeugdzorgwerker, praktijkondersteuner. In deze rol ondersteunde ik collega’s bij complexe casuïstiek; dat kan gaan om complexe problemen binnen gezinnen, maar ook begeleiding bij moeizame samenwerking.
Sinds 2 jaar ben ik in dienst als trainer bij het opleidingscentrum van Partners voor Jeugd en richt ik me met name op de leerlijn voor nieuwe jeugdzorgwerkers.
We trainen jeugdzorgwerkers onder andere in het afnemen van risicotaxaties, het inschatten van veiligheid, het analyseren van informatie en het gesprek voeren over (vermoedens) van onveiligheid.'

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
25607
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen zodat u het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 31 jan. 2022
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online