Verdieping: ketenpartners bij internationaal confisqueren

Buitgerichte opsporing is niet meer weg te denken naast de traditionele dadergerichte opsporing: misdaad mag niet lonen. Het Openbaar Ministerie, Eurojust, Europol en FIU hebben hier allen een onmisbaar aandeel in. In deze training worden de (on)begrensde mogelijkheden belicht van internationale samenwerking bij het wereldwijd terugbrengen van crimineel vermogen. De (geïntegreerde) werkwijze van het Openbaar Ministerie, Europol, Eurojust en FIU zal tijdens de dag centraal staan.

Je kunt deze cursus ook als tweedaagse training boeken met de basiscursus. Je bent goedkoper uit als je de twee trainingen als tweedaagse boekt.

Internationale samenwerking voor buitgerichte opsporing betreft een specifiek juridisch en complex onderwerp. Kennis over de (on)begrensde mogelijkheden van internationale samenwerking bij het wereldwijd terugbrengen van crimineel vermogen vergroot het inzicht en daarmee de potentie van tolken en vertalers in het streven naar optimale inzet van kennis en kunde voor (inter)nationale juridische instanties die in dit werkveld opereren.

Blok 1 - Openbaar Ministerie

 • (Inter)nationaal 'confisqueren'
 • Organisatie binnen het Openbaar Ministerie
 • Nationale ketenpartners
 • Internationale ketenpartners, kanalen en netwerken
 • Nuttige bronnen voor kennis en woordenschat

Blok 2 - Eurojust

 • Wat is Eurojust
 • Wie vertegenwoordigen Eurojust
 • Welke instrumenten heeft Eurojust
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Nuttige bronnen voor kennis en woordenschat

Blok 3 - Europol

 • Wat is Europol
 • Wie vertegenwoordigen Europol
 • Welke instrumenten heeft Eurojust
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Nuttige bronnen voor kennis en woordenschat

Blok 4 - FIU

 • Wat is de FIU
 • Wie vertegenwoordigen de FIU
 • Welke instrumenten heeft de FIU
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Nuttige bronnen voor kennis en woordenschat

Tip: je kunt deze cursus ook als tweedaagse training boeken met een basiscursus. Je bent geodkoper uit als je de twee cursussen samen boekt als tweedaagse.

Lesschema

Vier lesblokken met vier verschillende sprekers en tussendoor telkens een (lunch)pauze.

Leerdoelen

Na afloop weten de deelnemers meer over: 

 • de potentie van tolken en vertalers bij het streven naar optimale internationale samenwerking voor buitgerichte opsporing;
 • het belang van buitgerichte opsporing (misdaad mag niet lonen);
 • de noodzaak van internationale samenwerking bij buitgerichte opsporing (grensoverschrijdende criminaliteit en soevereiniteit van staten);
 • de (juridische) voorwaarden voor effectieve internationale samenwerking, nationaal en internationaal;
 • de (geïntegreerde) werkwijze van belanghebbende organisaties voor internationale samenwerking

Relevantie

Voor een optimale internationale samenwerking voor buitgerichte opsporing is de rol van tolk/vertalers essentieel. Het volgen van deze cursus is van grote meerwaarde voor tolken/vertalers omdat ze dan een inkijk krijgen in de organisaties waar ze hun tolk- en/of vertaalwerk voor verrichten.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Aanbevolen: Internationale samenwerking in ontnemingskennis (basiscursus).
Je kunt de basiscursus en de verdiepingsdag ook als tweedaagse boeken; je bent dan gunstiger uit. Klik hier voor meer informatie.

Verschillende medewerkers van genoemde instanties. De namen worden later op deze pagina bekendgemaakt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 15 deelnemers.
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
Verdiepingsmiddag - Int. samenwerking in ontnemingszaken
Datum: 8 mrt. 2024
 • PE 6
 • van 09:30 tot 17:00
 • 175,- (excl. BTW)
 • Nijkerk