Verkeersongevallenanalyse

De Verkeersongevallenanalyse of VOA is een afdeling van de Nederlandse politie, en onderzoekt de oorzaak en toedracht van verkeersongevallen. Voor ongevallenanalyse hebben de VOA-teams gecertificeerde specialisten die forensisch ongevallenonderzoek uitvoeren. Zij beschikken over specifieke technische middelen om een ongeval te kunnen onderzoeken.

Na dit webinar weten de cursisten hoe een verkeersongeval door de politie wordt aangepakt. Ze weten hoe er praktisch wordt gehandeld en kennen de verschillen in aanrijdingen. Ze weten wie er komt aanrijden in welke situatie en hoe er wordt omgegaan met de veiligheid in het algemeen. Ze weten verder hoe er sporenonderzoek wordt gedaan op de plaats van het ongeval en hoe er vervolgonderzoeken worden ingesteld.

Er wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

  • Plaats delict
  • Verschillen in aanrijdingen
  • De eenheden in Amsterdam, wie doet wat?
  • Onderzoeken naar ongevallen
  • Betrokken instanties/partijen

 

Dit webinar maakt deel uit van de elfdelige webinarserie 'Werken voor politiediensten: terminologie en wetgeving' (start/gestart op 29 januari 2020).

Wouter den Brave werkt sinds 1998 bij de politie in Amsterdam als projectleider/hulpofficier van justitie. Sinds 2012 werkt hij als officier van dienst in Amsterdam-West. In die rol heeft hij diverse grote incidenten in het gouden uur mogen meemaken. Als projectleider heeft hij voornamelijk drugsonderzoeken gedraaid in Amsterdam en omgeving. Hij vervult de rol van hulpofficier van justitie, waarin voornamelijk wordt getoetst of de juiste juridische procedures zijn gevolgd bij aangehouden verdachten.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken en vertalen in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 15 april 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u:
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier op uitgebreide wijze invult zodat daaruit blijkt dat u de opname daadwerkelijk integraal beluisterd heeft.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Zinvol: de terminologie, de afkortingen die gebruikt worden (nieuw voor mij: WOK, DYCO, VOA, LVBT), maar ook de uitleg over de werkwijze bijvoorbeeld bij de alcoholcontrole, de parkeercontrole, de ongevallenanalyse en de DYCO (dynamische controle). Door de manier waarop het verteld werd, krijg je een heel duidelijk beeld hoe alles in zijn werk gaat. Hoe meer achtergrondinformatie bekend is, hoe gemakkelijker het overbrengen/de vertaling wordt."

"Het is zeer nuttig om vanuit de optiek van de politie te vernemen wat er allemaal komt kijken bij het afhandelen van een verkeersongeval, zodat je als tolk of vertaler een beter inzicht hebt in de praktijk."

"Zinvol webinar! Inzicht gekregen in alle achtergronden en heb kennis moge nemen van veel nuttige informatie, die komt kijken bij het tolken/vertalen. Alle zaken die te maken hebben met verkeersongevallen, en de betrokken organisaties, instanties/ partijen. Verder weet ik hoe er sporenonderzoek wordt gedaan op de plaats van het ongeval, omgaan in het algemeen met de veiligheid. Dank voor het mooie methode die u hebt ontwikkeld. Veel geleerd prima cursus!"

 

Datum: 15 apr. 2020
  • PE 2
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online