Vertalen van diploma's: dilemma's en handigheden

Jaarlijks maken vertalers vele honderden vertalingen van diploma’s en cijferlijsten. De klanten gebruiken deze vertalingen vaak voor het aanvragen van een diplomawaardering. Wat komt er allemaal kijken bij de waarderingssystematiek van diploma’s, cijferlijsten, et cetera? Wat is belangrijk en zelfs essentieel bij het vertalen van diploma’s en cijferlijsten naar het Nederlands? Hoe kan een vertaler waarborgen dat het vertaalproces in één keer goed verloopt en dat de vertaling zo goed mogelijk bruikbaar is voor de doelen van de klant? Hoe kan een vertaler daarop inspelen?

Programma

Tijdens deze online ochtendlezing zal een onderwijsvergelijker van Nuffic vertalers vertellen over de uiteenlopende onderwijssystemen en over do’s en dont’s bij de vertaling van diploma’s en cijferlijsten. Mathilde Lagendijk (Nuffic) vertelt uitgebreid over diplomawaardering in het algemeen en hoe verwarrend de terminologie van diploma’s kan zijn. Zij zal stilstaan bij wat er allemaal mis kan gaan tijdens de vertaalslag van een diploma en/of een certificaat. Tevens zal ze ingaan op wat doorgaans de beste ‘vertaalstijl’ is bij dit type vertalingen.

Leerdoelen

- De cursist weet dat er vele verschillende onderwijssystemen bestaan en dat de terminologie van
  diplomanamen en onderwijstermen niet eenduidig is of soms ronduit verwarrend.
- De cursist weet globaal hoe het Nederlandse onderwijssysteem is ingericht.
- De cursist weet waar hij/zij informatie kan opzoeken en hoe hij/zij die kan gebruiken bij vertalingen.
- De cursist weet globaal wat onderwijsvergelijking inhoudt (de reden dat veel klanten een diplomawaardering
  aanvragen).
- De cursist weet welk soort fouten vaak in vertalingen voorkomen, wat de valkuilen zijn.
- De cursist weet welke vertaalstijl de beste optie is bij het vertalen van diploma’s.
- De cursist weet dat titels en graden soms beschermd zijn en dat vertaling dus nauw luistert.
- De cursist heeft geoefend met verwarrende terminologie, met de optimale vertaalstijl voor diploma’s.

Relevantie

Klanten hebben vaak vertalingen van diploma’s nodig voor officiële doeleinden, zoals een diplomawaardering. Als een vertaler kennis heeft van diplomawaardering en de verschillende onderwijssystemen kan dat helpen bij het zo eenduidig mogelijk vertalen van dipoma’s en bij het waarborgen van een vlot verlopend vertaalproces.

Mathilde Lagendijk werkt bij de afdeling Onderwijsvergelijking van Nuffic in Den Haag als specialist voor de Slavische regio. Ze kent de onderwijssystemen van het gebied van Oost-Europa, de Balkan en de voormalige Sovjet-Unie en adviseert over diploma’s en andere onderwijsdocumenten. Die adviezen worden onder andere gebruikt voor toelating tot universiteiten en hogescholen, voor toelating tot medische beroepen, voor het verlenen onderwijsbevoegdheden, studiefinanciering of belastingvrijstellingen of bij het zoeken naar werk. Mathilde studeerde Slavische talen aan de Universiteit Leiden, met als hoofdtaal Russisch en als tweede taal Servokroatisch. Naast haar werk als onderwijsvergelijker is ze beëdigd vertaalster voor Russisch, Servisch, Kroatisch, Bosnisch en Montenegrijns.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
3,00
Voorbereiding
 
Totaal
3,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Datum: 9 december 2021     |     Tijdstip online lezing : 09:30-13:00 uur 

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de online lezing ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen zodat u de lezing kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Kwalitatief was het heel goed voorbereid, en ook de manier van presenteren was heel prettig. De stof was zeer nuttig voor beëdigde vertalers.'

'De spreker vond ik erg aangenaam. Ze ging niet te snel. Ze was duidelijk en behandelde alle vragen correct en helder. Ze had goede tips over vooral het interpreteren bij vertalingen. Had voorbeelden uit de praktijk. Ze gaf ook handige links door, oa. van Nuffic, enic-naric, nvao. Het was fijn om eerst de verschillende onderwijssystemen te bespreken. Dat bijvoorbeeld Nederlands HAVO/HBO tamelijk uniek is en voor de meeste verwarring kan zorgen bij vertalingen.'

'Het webinar is zeer nuttig en interessant. Het mooiste is dat de speaker zelf vertaler is. Zij wist echt waar ze het over had!'

Onderwijs
Datum: 9 dec. 2021
  • PE 3
  • van 09:30 tot 13:00
  • 115,- (excl. BTW)
  • Online