Vertalen van diploma's: dilemma's en handigheden

Jaarlijks maken vertalers vele honderden vertalingen van diploma’s en cijferlijsten. De klanten gebruiken deze vertalingen vaak voor het aanvragen van een diplomawaardering. Wat komt er allemaal kijken bij de waarderingssystematiek van diploma’s, cijferlijsten, et cetera? Wat is belangrijk en zelfs essentieel bij het vertalen van diploma’s en cijferlijsten naar het Nederlands? Hoe kan een vertaler waarborgen dat het vertaalproces in één keer goed verloopt en dat de vertaling zo goed mogelijk bruikbaar is voor de doelen van de klant? Hoe kan een vertaler daarop inspelen?

Tijdens deze online ochtendlezing zal een onderwijsvergelijker van Nuffic vertalers vertellen over de uiteenlopende onderwijssystemen en over do’s en dont’s bij de vertaling van diploma’s en cijferlijsten. Mathilde Lagendijk (Nuffic) vertelt uitgebreid over diplomawaardering in het algemeen en hoe verwarrend de terminologie van diploma’s kan zijn. Zij zal stilstaan bij wat er allemaal mis kan gaan tijdens de vertaalslag van een diploma en/of een certificaat. Tevens zal ze ingaan op wat doorgaans de beste ‘vertaalstijl’ is bij dit type vertalingen.

Leerdoelen

- De cursist weet dat er vele verschillende onderwijssystemen bestaan en dat de terminologie van
  diplomanamen en onderwijstermen niet eenduidig is of soms ronduit verwarrend.
- De cursist weet globaal hoe het Nederlandse onderwijssysteem is ingericht.
- De cursist weet waar hij/zij informatie kan opzoeken en hoe hij/zij die kan gebruiken bij vertalingen.
- De cursist weet globaal wat onderwijsvergelijking inhoudt (de reden dat veel klanten een diplomawaardering
  aanvragen).
- De cursist weet welk soort fouten vaak in vertalingen voorkomen, wat de valkuilen zijn.
- De cursist weet welke vertaalstijl de beste optie is bij het vertalen van diploma’s.
- De cursist weet dat titels en graden soms beschermd zijn en dat vertaling dus nauw luistert.
- De cursist heeft geoefend met verwarrende terminologie, met de optimale vertaalstijl voor diploma’s.

Relevantie

Klanten hebben vaak vertalingen van diploma’s nodig voor officiële doeleinden, zoals een diplomawaardering. Als een vertaler kennis heeft van diplomawaardering en de verschillende onderwijssystemen kan dat helpen bij het zo eenduidig mogelijk vertalen van dipoma’s en bij het waarborgen van een vlot verlopend vertaalproces.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Vertalers in/uit alle talen zijn welkom om deel te nemen. Ervaring met het vertalen van diploma's is niet vereist.

Mathilde Lagendijk werkt bij de afdeling Onderwijsvergelijking van Nuffic in Den Haag als specialist voor de Slavische regio. Ze kent de onderwijssystemen van het gebied van Oost-Europa, de Balkan en de voormalige Sovjet-Unie en adviseert over diploma’s en andere onderwijsdocumenten. Die adviezen worden onder andere gebruikt voor toelating tot universiteiten en hogescholen, voor toelating tot medische beroepen, voor het verlenen onderwijsbevoegdheden, studiefinanciering of belastingvrijstellingen of bij het zoeken naar werk. Mathilde studeerde Slavische talen aan de Universiteit Leiden, met als hoofdtaal Russisch en als tweede taal Servokroatisch. Naast haar werk als onderwijsvergelijker is ze beëdigd vertaalster voor Russisch, Servisch, Kroatisch, Bosnisch en Montenegrijns.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
3,00
Voorbereiding
 
Totaal
3,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip online meeting : 09:30-13:00 uur 


Inloggen webmeeting
Uiterlijk 24 uur voor de start van de meeting ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de meeting zodat je deze kunt bijwonen. Meetings zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op je scherm.
Tijdens een live webmeeting kun je vragen stellen aan de spreker en jouw webcam delen met iedereen. Je ziet ook de andere deelnemers en de spreker in beeld.

Live deelname aan de webmeeting is verplicht, er wordt geen opname van deze meeting gemaakt.

Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten/nascholingspunten is het vereist dat je
1) de meeting volledig live volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 

Wat heb ik nodig om een meeting bij te wonen?
Om een meeting bij te wonen, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. Bij meetings is een webcam aanbevolen.

Maximum aantal deelnemers: 20

'Kwalitatief was het heel goed voorbereid, en ook de manier van presenteren was heel prettig. De stof was zeer nuttig voor beëdigde vertalers.'

'De spreker vond ik erg aangenaam. Ze ging niet te snel. Ze was duidelijk en behandelde alle vragen correct en helder. Ze had goede tips over vooral het interpreteren bij vertalingen. Had voorbeelden uit de praktijk. Ze gaf ook handige links door, oa. van Nuffic, enic-naric, nvao. Het was fijn om eerst de verschillende onderwijssystemen te bespreken. Dat bijvoorbeeld Nederlands HAVO/HBO tamelijk uniek is en voor de meeste verwarring kan zorgen bij vertalingen.'

'Het webinar is zeer nuttig en interessant. Het mooiste is dat de speaker zelf vertaler is. Zij wist echt waar ze het over had!'

'Ik vind het heel goed dat de spreekster ook zelf vertaler is en vreemde talen heeft gestudeerd. Daarom hebben we ons kunnen concentreren op zaken die ons - beëdigd vertalers - het meeste interesseren.'

'Mathilde is zeer ervaren en je proeft ook liefde voor het werk wat ze doet. Inhoudelijk relevant en onderhoudend.'

'Het webinar was goed georganiseerd en werd boeiend gepresenteerd. Veel zelf oefenen aan de hand van voorbeelddiploma's was een goede manier om te zien op welke punten de vertaler moet letten.'

'Uitstekend, cum laude, het was fijn dat de presentatie zo praktijkgericht was, dit helpt me echt in mijn werk.'

foto Nuffic met diploma
Datum: 5 jun. 2023
  • PE 3
  • van 09:30 tot 13:00
  • 125,- (excl. BTW)
  • Online