Verborgen vooroordelen in woordenboeken

Als vertalers maken wij dagelijks gebruik van woordenboeken: het beginpunt van een speurtocht, de bevestiging van een vermoeden of gewoon de uitleg van een onbekend woord. Ons vertrouwen in woordenboeken is gebaseerd op de aanname dat deze objectief en neutraal zijn. Maar woordenboeken zijn ook maar gewoon boeken en we weten dat boeken geschreven zijn door mensen zoals u en ik, ieder met hun eigen vooroordelen en ideeën, zeker als het gaat om sociaal-maatschappelijke normen en waarden. Kunnen we het als vertalers ooit echt eens worden over welke definitie dan ook? Het doel van dit webinar is elkaars interpretaties van definities in woordenboeken en stijlgidsen tegen het licht te houden en te vergelijken.

Programma

In dit webinar kijken we naar hoe definities in woordenboeken tot stand komen (wie zitten er in de redacties van woordenboekuitgeverijen?) en gaan we verschillende definities van dezelfde woorden met elkaar vergelijken (wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de definities?). Daarbij gaan we ook kijken naar onze eigen interpretaties van diezelfde definities (in hoeverre komt mijn interpretatie overeen met die van de woordenboeken?).

Ter voorbereiding op het webinar vraag ik u uw eigen definities te geven van twee woorden (zie tabblad 'Voorbereiding' en de map 'Documenten' in uw KTV-account). Deze zullen we tijdens het webinar met elkaar bespreken.

Leerdoelen

- Kritischer kijken naar naslagwerken in het algemeen en naar woordenboeken in het bijzonder

- Bewuster omgaan met de eigen interpretaties van definities in woordenboeken

- Gestimuleerd worden meerdere bronnen te raadplegen

Relevantie

Vertalers zijn soms net als gewone mensen, namelijk gewoontedieren: vaak pakken we het eerste woordenboek dat op de plank boven of naast onze computer staat. Het webinar laat de valkuilen zien wanneer wij als vertalers leunen op slechts één naslagwerk/bron bij het opzoeken van betekenissen van onbekende/nieuwe woorden. Ook zet het aan tot een kritischere en bewustere omgang met naslagwerken in het algemeen.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Van startende tot ervaren vertaler

Schrijfopdracht

Ter voorbereiding op het webinar vraag ik u een woordenboekdefinitie te geven van ieder van de volgende twee woorden:

- deurbel

- gehaktbal

Context: stel dat u de hoofdredacteur bent van een woordenboek Nederlands. Wat zouden dan volgens u goede definities zijn van bovenstaande woorden?

U kunt uw definities tot een week voorafgaand aan het webinar uploaden in uw KTV-account.
In het webinar zullen we al uw definities met elkaar vergelijken en bespreken.

Neil Gouw werkt sinds 2008 als in-house vertaler Engels bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Den Haag. Neil, van huis uit bedrijfseconoom, begon zijn carrière in het bedrijfsleven, maar na het voltooien van zijn vertalersopleiding aan ITV Hogeschool in 2007 kwam alles ineens samen voor hem toen hij de stap naar ACM maakte (toen nog de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa). Nu vertaalt hij naar hartenlust economische en juridische teksten bij een toezichthouder die maatschappelijk en politiek ertoe doet en waar zijn economische achtergrond enorm van pas komt. Ook geeft hij sinds 2009 verschillende minors aan ITV Hogeschool over onder andere ethiek, politiek en zakelijk Engels.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
1,00
Voorbereiding
 
Totaal
1,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 

 

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 8 maart 2022 van 20:00 tot 21:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

woordenboek
Datum: 8 mrt. 2022
  • PE 1
  • van 20:00 tot 21:00
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online