Beëdigde vertalingen en de diplomawaardering van buitenlands beroepsonderwijs

Dit webinar behandelt de waardering van buitenlandse beroepsopleidingen op mbo-niveau en het gebruik van (beëdigde) vertalingen hierbij. Naast een stukje theorie over diplomawaardering, zal er aan de hand van concrete voorbeelden worden ingegaan op belangrijke elementen om op te letten bij het vertalen van onderwijsdocumenten van buitenlandse beroepsopleidingen.

Programma

Neem een kijkje achter de schermen bij internationale diplomawaardering van buitenlandse beroepsopleidingen op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In dit webinar wordt uitleg gegeven over wat diplomawaardering is en hoe een diplomawaardering tot stand komt. Hierbij wordt specifiek ingezoomd op de rol van beëdigde vertalingen bij het diplomawaarderingsproces van buitenlandse beroepsopleidingen.

Het webinar zal beginnen met een algemene inleiding over wat diplomawaardering is en hoe dit in Nederland is georganiseerd. De focus zal hierbij worden gelegd op onderwijs op mbo-niveau. Na afloop van het webinar heeft de deelnemer niet alleen meer kennis van hoe het mbo in Nederland is gestructureerd, maar ook van diplomawaardering in het algemeen. Naast een stuk theorie zal het webinar vooral ingaan op de praktijk van het diplomawaarderingsproces van buitenlandse beroepsopleidingen in vergelijking met het Nederlandse mbo; en dan in het bijzonder op de ervaring van de sprekers van dit webinar met (beëdigde) vertalingen hierbij. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt uitgelegd hoe vertalingen een rol spelen in hun dagelijkse werk. Ook wordt aangetoond hoe sommige vertalingen onbedoeld problematisch kunnen zijn voor een diplomawaardeerder en/of een diplomahouder zelf. Er zullen praktische tips worden gegeven over punten die belangrijk zijn om op te letten bij het vertalen van documenten die betrekking hebben op buitenlands (middelbaar) beroepsonderwijs.

Aangezien diplomawaardering en vertalen toch twee verschillende disciplines zijn, zal er ook voldoende ruimte zijn voor de inbreng van de deelnemende vertalers om vragen te stellen en hun ervaringen te delen.

Leerdoelen

Na afloop weet de deelnemer:

- hoe het mbo-onderwijs in Nederland is gestructureerd;
- wat diplomawaardering is;
- hoe een diplomawaardering van beroepsonderwijs tot stand komt;
- hoe beëdigde vertalingen worden gebruikt bij diplomawaardering;
- enkele do’s en don’ts bij het vertalen van onderwijsdocumenten.

Relevantie

Door deel te nemen aan dit webinar krijgt de tolk/vertaler meer inzicht in wat diplomawaardering precies inhoudt en hoe beëdigde vertalingen hierin een rol spelen. Er worden praktische handvatten aangereikt voor hoe onderwijsdocumenten te vertalen, zodat dit beter toereikend is voor zowel diplomawaardeerders als diplomahouders.

Voertaal

Nederlands

Het webinar wordt verzorgd door Mohamed Chikhi en Ilse Korving, beide adviseur diplomawaardering en onderwijsvergelijking bij SBB. Binnen de structuur voor Internationale diplomawaardering (IDW) is SBB verantwoordelijk voor de waardering van buitenlandse diploma’s op het niveau van vmbo en mbo. Mohamed is landenexpert voor alle Frans- en Arabischtalige landen en heeft daarnaast ook veel kennis van oud Nederlandse mbo-diploma's. Ilse is landenexpert voor alle Duitstalige landen, Turkije, de VS, Canada en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor vraagstukken omtrent uitgaande mobiliteit en beroepserkenning.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Datum: 4 november 2021     |     Tijdstip online lezing : 10:00-12:00 uur 

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

mbo-diploma's
Datum: 4 nov. 2021
  • PE 2
  • van 10:00 tot 12:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online