Buurtaal: 5 keer Belgisch- en Nederlands-Nederlands

In deze vijfdelige reeks bekijken we de variatie in het Nederlands en de verschillen tussen Belgisch- en Nederlands-Nederlands van naderbij. We beperken ons hierbij niet tot de woordenschat, maar halen er ook de cultuur en andere aspecten van taal bij, zoals woordvorming en zinsstructuur. Ten slotte gaan we na hoe bepaalde sectoren in de praktijk met die variatie omgaan.

Nederlanders en Belgen spreken dezelfde taal, maar die is niet identiek. De verschillen zorgen vaak voor grappige situaties, leuke gesprekken, verwondering en verbazing. Maar in de dagelijkse vertaalpraktijk hebben die soms vervelende neveneffecten: een onbekend woord zorgt voor onbegrip of misverstanden, een andere zinsstructuur voor ruis op de communicatie. Dat zijn allemaal dingen die je als vertaler liever niet ziet gebeuren.

In deze reeks bekijken we verschillende taalaspecten van naderbij, leren we met welke hulpmiddelen we zelf kunnen nagaan of er een noord-zuidverschil speelt en hoe we in de praktijk met die verschillen om kunnen gaan. U kunt de webinars als serie boeken, maar ook los door op onderstaande links te klikken. U bent goedkoper uit als u de serie boekt.

Programma:

Webinar 1: Waarom Belgen u zeggen en Nederlanders jij

Webinar 2: Waarvoor dient een kleedje? Woordenverschillen van Belgen en Nederlanders

Webinar 3: Het of de blog? Rundvlees of rundsvlees? Over lidwoorden en woordvorming

Webinar 4: Ofwel gebruik je een inversie, ofwel je doet het niet. Over woordvolgordes

Webinar 5: Geografische variatie binnen enkele takken van de vertaalsport

Leerdoelen:

  • De vertaler/tolk krijgt inzicht in de rol van cultuur bij taalverschillen.
  • De vertaler/tolk kan inschatten op welke niveaus er noord-zuidverschillen kunnen bestaan en hoe hij ze zelf kan onderzoeken.
  • De vertaler/tolk weet hoe hij in de praktijk moet omgaan met die noord-zuidverschillen.

Relevantie:

De meeste vertalers en tolken krijgen in hun praktijk vroeg of laat te maken met noord-zuidverschillen. Tijdens deze cursus leren zij die verschillen te herkennen en krijgen zij strategieën aangereikt om ermee om te gaan, rekening houdend met het doelpubliek en de eisen van de klant.

Er is een korte voorbereidingsopdracht per webinar; deze opdrachten zijn beschikbaar in in Mijn KTV > Cursussen
De docent verzoekt u uw uitwerking van de opdrachten uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het betreffende webinar te uploaden via Mijn KTV > Cursussen.

Miet Ooms is vertaler Engels/Duits naar het (Belgisch-)Nederlands en expert in taalvariatie. Ze onderzoekt de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland, brengt die in kaart en beschrijft ze. Daarnaast ontwikkelt ze strategieën om in de dagelijkse schrijf- en vertaalpraktijk met die verschillen om te gaan. Hierover heeft ze het boek ‘Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland’ geschreven, dat dit najaar is verschenen. Op haar website taalverhalen.be publiceert ze geregeld nieuwe taalkaarten en beschrijvingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
7,50
Voorbereiding
 
Totaal
7,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data
De webinars worden gehouden 9, 16 en 23 december en 6 en 13 januari 2021 van 09:30 tot 11:00 uur (time converter).

Uiterlijk 24 uur voor de start van de webinarserie ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en de webinars kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens livewebinars kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 9 dec. 2020
  • PE 7.5
  • 09:30
  • 215,- (excl. BTW)
  • Online