Webinarserie Ewa faka? Introductie Straattaal

De belangrijkste elementen van straattaal worden in deze vijfdelige cursus belicht. Het vocabulaire van straattaal wordt uitgebreid besproken, maar ook andere elementen komen aan bod. In de cursus wordt onder andere besproken wat de functies zijn van straattaal.

Programma

Straattaal is een variant van het Nederlands die eind jaren 90 voor het eerst werd gesignaleerd. Het is een nieuwe variant van het Nederlands waarin veel elementen uit andere talen voorkomen. Vooral het Surinaams en de Marokkaanse talen (Arabisch en Berber) oefenen een grote invloed uit op deze variant. In deze webinarserie behandelen we voornamelijk de woordenschat. We gaan in op de achtergronden en de bronnen om woorden te begrijpen. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met het basisvocabulaire. Dit zal voornamelijk vocabulaire zijn dat op het Sranan Tongo (Surinaams) is gebaseerd. Ook andere onderwerpen zoals de positie van straattaal, internationale ontwikkelingen en de verhouding tot het Standaardnederlands komen aan bod.

Webinar 1: Lexicon: Sranan Tongo | 9 september 2021
Het eerste webinar gaat in op de voornaamste bron van straattaalwoorden: het Sranan Tongo, oftewel Surinaams. De docent legt uit hoe het lexicon eruit ziet, waar de woorden vandaan komen, waar je op moet letten en we leren ook een aantal woordjes. Het huiswerk is het leren van een 50-tal veelvoorkomende woorden.

Webinar 2: Lexicon: Berbers/ Arabisch en de rest | 16 september 2021
De woorden uit het Berber/Arabisch komen veel voor, maar het zijn er vrij weinig. Ook worden ze op een andere manier ingezet. Het zijn zogenaamde discours markers. In dit webinar behandelen we de meest voorkomende woorden en hun functie. Ook veelvoorkomende woorden uit andere talen worden behandeld. De cursist moet de woorden leren.

Webinar 3: Lexicon: nieuwe ontwikkelingen | 23 september 2021
In straattaal komen allerlei ‘vreemde’ woorden voor die aan andere talen ontleend zijn. Maar straattaal innoveert zelf ook. In dit webinar gaan we in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de woordenschat en hoe je ze kunt herkennen.

Webinar 4: Het accent van straattaal | 30 september 2021
Naast de woorden is een ander belangrijk element van straattaal het accent. Dat is vooral beïnvloed door het Berber en het Arabisch. In dit webinar bespreken we een aantal opvallende en relevante elementen uit straattaal.

Webinar 5: Samenvatting, tools en dictee | 7 oktober 2021
In het laatste webinar zal de docent ingaan op de sociale groepen die straattaal gebruiken en waarom zij straattaal gebruiken. Ook zal er worden gekeken naar de perceptie van straattaal. Het laatste deel zal bestaan uit een samenvatting van de behandelde stof en een bespreking van de belangrijkste bronnen en tools om straattaal te bestuderen. Tot slot zal de kennis van de tot nu toe behandelde woorden worden getest.

Leerdoelen

 • De tolk/vertaler krijgt me deze cursus meer inzicht in het fenomeen straattaal.

 • De tolk/vertaler kan een inschatting maken van de gebruiker en leert een basisvocabulaire waarbij hij/zij straattaal beter leert begrijpen.

 • De tolk/vertaler kent de tools om vocabulaire op te kunnen zoeken. 

Relevantie

 • De tolk/vertaler leert straattaalwoorden van andere vreemde woorden te onderscheiden.

 • De tolk/vertaler leert het basisvocabulaire van de gangbare straattaal.

 • De tolk/vertaler leert de voornaamste fonetische en grammaticale kenmerken van straattaal te herkennen.

 • De tolk/vertaler kan een inschatting maken van het type spreker.

Dr. Khalid Mourigh behaalde in Leiden zijn Master Taalkunde met als specialisatie Berbertalen. Hij heeft zijn proefschrift geschreven over het Ghomara Berbers, een kleine Berbertaal in Noord-West Marokko. Momenteel doet hij onderzoek naar de fonetische aspecten van het Nederlands gesproken door Marokkaanse jongeren in Gouda. Daarnaast heeft hij verschillende Berberse gedichten en proza vertaald en uitgegeven.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
10,00
Voorbereiding
 
Totaal
10,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
27950
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
10,000
Totaal
10,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar 1: Lexicon: Sranan Tongo 9 sep. 2021 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: Lexicon: Berbers/ Arabisch en de rest 16 sep. 2021 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3: Lexicon: nieuwe ontwikkelingen 23 sep. 2021 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: Het accent van straattaal 30 sep. 2021 20:00u. - 22:00u.
Webinar 5: Samenvatting, tools en dictee 7 okt. 2021 20:00u. - 22:00u.

Webinars

Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en waarmee u alle vijf webinars kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Het behandelen van de straattaalwoorden vond ik erg zinvol, omdat ik hierdoor in bepaalde tolkopdrachten beter kan vertalen.'

'geweldig om te merken hoe bevlogen de spreker is en hoe geweldig veel kennis hij bezit mbt dit onderwerp'

'De spreker weet exact waar hij over praat en weet het goed en enthousiasmerend over te brengen.'

'De presentatie van de spreker vond ik goed. Hij heeft veel kennis van het onderwerp en vertelt het op een manier waardoor je er meer van wil weten. Hij legt de dingen goed, interessant en begrijpbaar uit. Hij betrok de deelnemers goed erbij. Kwam regelmatig terug op vragen uit de chat.'

'Khalid is duidelijk in zijn verwoordingen. Het valt niet mee om 2 uur tegen een scherm aan te praten zonder directe reactie te krijgen van het publiek.  Respect Khalid!'

Street
Startdatum: 9 sep. 2021
 • PE 10
 • van 20:00 tot 22:00
 • 300,- (excl. BTW)
 • Online