Webinarserie straf(proces)recht

In deze webinarserie strafprocesrecht wordt stilgestaan bij de strafrechtelijke procedure van veelvoorkomende delicten. Door middel van vier webinars krijgt de deelnemer een goed inzicht in deze procedures. De serie is bedoeld voor tolken/vertalers die geen of weinig kennis hebben van het proces en de terminologie van opsporing, vervolging en rechtspraak in strafzaken. 

Programma

Deze serie bestaat uit vier webinars:

Webinar 1

Veelvoorkomende delicten in het strafrecht

7 november 2022

Webinar 2

Bewijsrecht in strafzaken

14 november 2022

Webinar 3

Afdoeningsmodaliteiten in het strafrecht

21 november 2022

Webinar 4

De procedure tijdens een strafrechtzitting

28 november 2022

     

Deze online trainingen worden verzorgd door Jeanette de Vries en Erica uit de Bulten.
Zij zijn beiden enige jaren werkzaam geweest als juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie en werken inmiddels beiden via een detachering bij de politie in een kwaliteitsfunctie. 

Webinar 1: Veelvoorkomende delicten in het strafrecht

In dit webinar worden de meest voorkomende strafrechtartikelen behandeld, te weten: mishandeling, vernieling, bedreiging, openlijk geweld, belediging, diefstal en valsheid in geschrifte. Tevens behandelen we de termen: opzet als oogmerk en voorwaardelijk opzet. 

Webinar 2: Bewijsrecht in strafzaken

In dit webinar wordt het Nederlandse wettige bewijsstelsel besproken, de verschillende bewijsmiddelen worden doorgenomen en het in Nederland vereiste ‘wettig en overtuigend bewijs’ wordt aan de hand van verschillende casussen besproken. Een kennelijk leugenachtige verklaring van verdachte kan ook meewegen in het bewijs, net als zwijgen, ondanks het feit dat een verdachte het recht heeft om te zwijgen.

Webinar 3: Afdoeningsmodaliteiten in het strafrecht

In dit webinar wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het OM een strafzaak behandelt voor wat betreft de afdoening en de verschillende afdoeningsmodaliteiten in strafzaken. Het betreft zowel beslissingen die worden genomen door het Openbaar Ministerie als beslissingen die door de rechtbank worden genomen.

Webinar 4: De procedure tijdens een strafrechtzitting

In dit webinar wordt de strafzitting in stappen doorgenomen, waarbij ieder onderdeel inhoudelijk wordt belicht. De functie van de dagvaarding wordt besproken alsook de eisen de wet hieraan stelt. Het onderzoek ter terechtzitting is op basis van de tenlastelegging, waarbij alle bewijsmiddelen besproken dienen te worden. De functie en inhoud van een requisitoir van de officier van justitie wordt besproken, de beraadslaging door de rechtbank op basis van 4 voorvragen en 4 hoofdvragen en tenslotte de mogelijke vonnissen.

Leerdoelen

De deelnemer vergaart kennis over veelvoorkomende strafrechtartikelen en kan onderscheid maken tussen vaktermen.

De deelnemer heeft inzicht verschaft in het Nederlandse wettige bewijsstelsel en kan de grootste verschillen opnoemen tussen een positief wettig bewijsstelsel en een negatief wettig bewijsstelsel.  

De deelnemer kan het verschil tussen wettig en overtuigend bewijs opnoemen.

De deelnemer heeft inzicht in de wijze waarop het OM een strafzaak behandelt met betrekking tot de afdoening en de verschillende afdoeningsmodaliteiten in strafzaken.

De deelnemer kan de verschillende stappen van de strafzitting benoemen en inhoudelijk belichten.

De deelnemer kan de eisen van de wet omtrent de dagvaarding en de functie van de dagvaarding inzichtelijk maken.

De deelnemer kan de functie en de inhoud van een requisitoir van de officier van justitie benoemen.

Relevantie

Voor tolken en vertalers die ingezet worden voor opdrachten rondom straf(proces)recht is het noodzakelijk om goed op de hoogte te zijn van het proces en de terminologie van opsporing, vervolging en rechtspraak in strafzaken. Deze webinarserie draagt in grote mate bij aan de professionalisering van de tolk/vertaler op het gebied van straf(proces)recht, waardoor de tolk/vertaler nog beter inzetbaar is voor aan deze zaken gerelateerde opdrachten.

Jeannette de Vries en Erica uit de Bulten zijn beiden 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. In die functie hebben zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen namen. Ook hebben zij beiden als kwaliteitsfunctionaris 5 jaar bij de Nationale Politie gewerkt. Erica is nu adviseur Beleid en Strategie bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en Jeannette werkt als juridisch docent bij de politieacademie Apeldoorn. Door deze werkervaringen kunnen zij veel voorbeelden geven uit de praktijk van zowel Openbaar Ministerie als politie en dat hebben zij ook in de presentaties verwerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
8,00
Voorbereiding
 
Totaal
8,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
8,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33724
Categorie
 
Contacturen
8,000
Totaal
8,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar 1: Veelvoorkomende delicten in het strafrecht 7 nov. 2022 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: Bewijsrecht in strafzaken 14 nov. 2022 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3: Afdoeningsmodaliteiten in het strafrecht 21 nov. 2022 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: De procedure tijdens een strafrechtzitting 28 nov. 2022 20:00u. - 22:00u.

Webinars
Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen.  Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Je behoudt jouw recht op pe-punten mits je de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinarserie > Evaluatie invullen. Deze vul je ná het laatste webinar in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Deze serie is niet alleen interessant, maar ook zeer boeiend door de presentatie, door de zorgvuldigheid en de betrokkenheid van de spreeksters, die zich duidelijk konden verplaatsen in de situatie van de tolk/vertalers, en door de actualiteit van de gegevens."

"Ik vond de serie uitermate boeiend en interessant. Er is veel stof behandeld waar ik niet of nauwelijks iets vanaf wist en dat is een enorme verrijking. Het niveau was prima. Een zeer geslaagde nascholing!"

Vrouwe Justitia
Startdatum: 7 nov. 2022
  • PE 8
  • van 20:00 tot 22:00
  • 260,- (excl. BTW)
  • Online