Webinarserie straf(proces)recht

In deze webinarserie strafprocesrecht wordt stilgestaan bij de strafrechtelijke procedure van veelvoorkomende delicten. Door middel van vier webinars krijgt de deelnemer een goed inzicht in deze procedures. De serie is bedoeld voor tolken/vertalers die geen of weinig kennis hebben van het proces en de terminologie van opsporing, vervolging en rechtspraak in strafzaken. 

Deze serie bestaat uit vier webinars:

Webinar 1

Veelvoorkomende delicten in het strafrecht

15 januari 2024

Webinar 2

Bewijsrecht in strafzaken

22 januari 2024

Webinar 3

Afdoeningsmodaliteiten in het strafrecht

29 januari 2024

Webinar 4

De procedure tijdens een strafrechtzitting

5 februari 2024


Deze online trainingen worden verzorgd door Erica uit de Bulten.
Zij is enige jaren werkzaam geweest als juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie en werkt inmiddels via een detachering bij de politie in een kwaliteitsfunctie. 

Webinar 1: Veelvoorkomende delicten in het strafrecht

In dit webinar worden de meest voorkomende strafrechtartikelen behandeld, te weten: mishandeling, vernieling, bedreiging, openlijk geweld, belediging, diefstal en valsheid in geschrifte. Tevens behandelen we de termen: opzet als oogmerk en voorwaardelijk opzet. 

Webinar 2: Bewijsrecht in strafzaken

In dit webinar wordt het Nederlandse wettige bewijsstelsel besproken, de verschillende bewijsmiddelen worden doorgenomen en het in Nederland vereiste ‘wettig en overtuigend bewijs’ wordt aan de hand van verschillende casussen besproken. Een kennelijk leugenachtige verklaring van verdachte kan ook meewegen in het bewijs, net als zwijgen, ondanks het feit dat een verdachte het recht heeft om te zwijgen.

Webinar 3: Afdoeningsmodaliteiten in het strafrecht

In dit webinar wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het OM een strafzaak behandelt voor wat betreft de afdoening en de verschillende afdoeningsmodaliteiten in strafzaken. Het betreft zowel beslissingen die worden genomen door het Openbaar Ministerie als beslissingen die door de rechtbank worden genomen.

Webinar 4: De procedure tijdens een strafrechtzitting

In dit webinar wordt de strafzitting in stappen doorgenomen, waarbij ieder onderdeel inhoudelijk wordt belicht. De functie van de dagvaarding wordt besproken alsook de eisen de wet hieraan stelt. Het onderzoek ter terechtzitting is op basis van de tenlastelegging, waarbij alle bewijsmiddelen besproken dienen te worden. De functie en inhoud van een requisitoir van de officier van justitie wordt besproken, de beraadslaging door de rechtbank op basis van 4 voorvragen en 4 hoofdvragen en tenslotte de mogelijke vonnissen.

NB: Je kunt deze serie vervolgen met een verdiepende serie over strafrecht. Klik hier voor meer informatie over deze zesdelige (vervolg)serie. Ook kun je beide series tegen een voordeliger tarief boeken; via deze link vind je daar meer informatie over.

Leerdoelen

De deelnemer vergaart kennis over veelvoorkomende strafrechtartikelen en kan onderscheid maken tussen vaktermen.

De deelnemer heeft inzicht verschaft in het Nederlandse wettige bewijsstelsel en kan de grootste verschillen opnoemen tussen een positief wettig bewijsstelsel en een negatief wettig bewijsstelsel.  

De deelnemer kan het verschil tussen wettig en overtuigend bewijs opnoemen.

De deelnemer heeft inzicht in de wijze waarop het OM een strafzaak behandelt met betrekking tot de afdoening en de verschillende afdoeningsmodaliteiten in strafzaken.

De deelnemer kan de verschillende stappen van de strafzitting benoemen en inhoudelijk belichten.

De deelnemer kan de eisen van de wet omtrent de dagvaarding en de functie van de dagvaarding inzichtelijk maken.

De deelnemer kan de functie en de inhoud van een requisitoir van de officier van justitie benoemen.

Relevantie

Voor tolken en vertalers die ingezet worden voor opdrachten rondom straf(proces)recht is het noodzakelijk om goed op de hoogte te zijn van het proces en de terminologie van opsporing, vervolging en rechtspraak in strafzaken. Deze webinarserie draagt in grote mate bij aan de professionalisering van de tolk/vertaler op het gebied van straf(proces)recht, waardoor de tolk/vertaler nog beter inzetbaar is voor aan deze zaken gerelateerde opdrachten.

Erica uit de Bulten is 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. In die functie heeft zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen nam. Ook heeft zij als kwaliteitsfunctionaris 5 jaar bij de Nationale Politie gewerkt. Erica is nu adviseur Beleid en Strategie bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Door deze werkervaringen kan zij veel voorbeelden geven uit de praktijk van zowel Openbaar Ministerie als politie en dat heeft zij ook in de presentaties verwerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
8,00
Voorbereiding
 
Totaal
8,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
8,00
Specialisatie verhoortolk
8,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
34077
Categorie
 
Contacturen
8,000
Totaal
8,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Webinar 1: Veelvoorkomende delicten in het strafrecht 15 jan. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: Bewijsrecht in strafzaken 22 jan. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3: Afdoeningsmodaliteiten in het strafrecht 29 jan. 2024 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: De procedure tijdens een strafrechtzitting 5 feb. 2024 20:00u. - 22:00u.

Webinars
Je ontvangt ruim voor de start van het eerste webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Je behoudt jouw recht op pe-punten mits je de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinarserie > Evaluatie invullen.

NB: Je kunt het formulier na afloop van elk webinar invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar stuur je het formulier definitief in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.

Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Deze serie is niet alleen interessant, maar ook zeer boeiend door de presentatie, door de zorgvuldigheid en de betrokkenheid van de spreeksters, die zich duidelijk konden verplaatsen in de situatie van de tolk/vertalers, en door de actualiteit van de gegevens."

"Ik vond de serie uitermate boeiend en interessant. Er is veel stof behandeld waar ik niet of nauwelijks iets vanaf wist en dat is een enorme verrijking. Het niveau was prima. Een zeer geslaagde nascholing!"

"Ik vind het niveau van kennis en ervaring zeer hoog en relevant. De inhoud was duidelijk aangegeven bij inschrijving en daar voldeed de webinar aan."

"het is heel fijn om naar ervaren mensen te luisteren. Veel vakkennis die op een fijne manier wordt gedeeld."

"De inhoud is heel logisch opgebouwd, alles komt aan bod op een bondige wijze. Daardoor vond ik het niveau voor mij zeer goed. Alles werd compact, van a tot z ter sprake gebracht."

Vrouwe Justitia
Startdatum: 15 jan. 2024
  • PE 8
  • van 20:00 tot 22:00
  • 275,- (excl. BTW)
  • Online