Webinarserie 'Forensische linguïstiek'

Forensische linguïstiek behelst het snijvlak tussen taal en recht: de taal van rechters, advocaten of de politie, maar ook hoe taal gebruikt kan worden als bewijs in een rechtszaak. Als tolk of vertaler heb je hier alles mee te maken! 

In deze vierdelige webinarserie worden aspecten van de forensische linguïstiek uitgelicht die van belang zijn voor tolken en vertalers die werkzaam zijn binnen het strafrechtelijk onderzoek.

Programma

Webinar 1: Forensische linguïstiek: juridisch taalgebruik

Ben jij benieuwd naar het taalgebruik van rechters en advocaten? Het eerste webinar van de serie gaat in op de kenmerken die dit genre zo onbegrijpelijk maken. Hoe kun je als tolk of vertaler een goede vertaling afleveren als je het zelf maar half begrijpt? Daar begint het mee. Maar ook als je het wel begrijpt, is het afleveren van een begrijpelijke vertaling nog een hele kunst. Wat als niemand jouw vertaling gaat begrijpen? Welke ontwikkelingen (op taalgebied) zijn er gaande om dit te veranderen? En hoe kun je hier zelf aan bijdragen? Klik hier voor meer informatie.

 

Webinar 2: Forensische linguïstiek: van politieverhoor naar proces-verbaal 

Wil jij weten hoe een proces-verbaal tot stand komt? Het tweede webinar laat zien dat het proces-verbaal eigenlijk een soort vertaling is van mondelinge naar schriftelijke taal en van een gesprek naar een officieel document. Zo’n 'vertaling' ligt in de praktijk vrij ver af van wat er daadwerkelijk in het verhoor is gezegd. Met een tolk komt er een extra partij in beeld die onbewust meebepaalt wat er uiteindelijk in het proces-verbaal komt te staan. Dit webinar geeft inzicht in de subjectiviteit en kwetsbaarheid van dit proces. Klik hier voor meer informatie.

 

Webinar 3: Forensische linguïstiek: taal als bewijs 

Naast bloed-, vinger- en schoensporen worden soms ook taalsporen gevonden als bewijs in een opsporingsonderzoek. Dat kan een opname van een telefoongesprek zijn waarin de verdachte over het delict spreekt, of een appje met daarin een bedreiging. De kenmerken uit het telefoongesprek of het appje worden dan vergeleken met vergelijkingsmateriaal van de verdachte. Waar letten forensisch taalkundigen op bij dit soort analyses? En hoe ga je ermee om als je als tolk of vertaler wordt ingeschakeld bij forensisch taalkundig onderzoek? Het derde webinar uit de serie Forensische Linguïstiek gaat in op Taal als bewijs. Klik hier voor meer informatie.

 

Webinar 4: Forensische linguïstiek: de mens als zwakste schakel

Fouten maken is menselijk. Maar wat als jouw fout bij de rechter terechtkomt en daardoor tot een onterechte veroordeling leidt? Zelfs de meest geleerde persoon kan denkfouten maken en daardoor een verkeerde conclusie trekken. Daarom worden binnen de forensische linguïstiek maatregelen getroffen om te voorkomen dat de deskundige gestuurd wordt in haar oordeel. Hoe doe we dit en wat kan er gebeuren als we dit niet doen? Vind het uit in het vierde en laatste onderdeel van de webinarserie. Klik hier voor meer informatie.


De webinars zijn los te boeken of als serie. Indien u de vier webinars als serie boekt, betaalt u 30 euro minder.

Leesopdracht

Bij ieder webinar ontvangt u een artikel en een voorbereidingsopdracht. De te lezen artikelen en de schrijf- en/of vertaalopdrachten treft u aan in de documentatiemappen van de afzonderlijke delen van de serie in Mijn KTV.

U kunt uw uitwerkingen van de opdrachten uploaden via Mijn KTV > Cursussen.

Meike de Boer heeft een achtergrond in de criminologie, rechtspsychologie en forensische linguïstiek. Ze houdt zich bezig met een diversiteit aan onderwerpen op het gebied van taal en recht, maar is vooral geïnteresseerd in onderwerpen die de rechtsgang eerlijker maken. Zo onderzocht ze meerdere strafdossiers van mogelijk onterecht veroordeelden en deed ze onderzoek naar onder meer (on)eerlijke verhoortechnieken, de accuratesse van processen-verbaal, en bias in forensische transcripties. Momenteel werkt ze binnen het veld forensische fonetiek aan kennisvergroting over de taalkundige elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij forensische sprekervergelijkingen. Meike ziet het als haar persoonlijke missie om haar wetenschappelijke kennis te verspreiden onder het algemene publiek. Ze is dan ook regelmatig te vinden op wetenschapsbeurzen voor kinderen of volwassenen. Meer informatie over haar projecten is te vinden op https://linguaforensica.home.blog

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
8,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,00
Schrijfopdracht
1,75
Vertaalopdracht
0,25
Totaal
11,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
26850, 26851, 26852, 26853
Categorie
 
Attitude
0,800
Totaal
0,80

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar 1: juridisch taalgebruik 3 nov. 2021 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2: van politieverhoor naar proces-verbaal 10 nov. 2021 20:00u. - 22:00u.
Webinar 3: taal als bewijs 17 nov. 2021 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: de mens als zwakste schakel 24 nov. 2021 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Interessante spreker die overkomt met gepast enthousiasme en kundigheid. De powerpoint was ook helder en ondersteunend. De voorbeelden die werden aangehaald waren ook helder en ondersteunde veel van de gegeven informatie. Prettige flow van informatie en perfecte pauze tussendoor.'

'Meike de Boer was een erg deskundige spreker. Haar rustige manier van spreken was prettig om naar te luisteren. Ze heeft duidelijk verstand van zaken en een heleboel ervaring. Ik vond het erg leuk om te merken dat ze in haar voorbeelden echt haar best heeft gedaan om aansprekende voorbeelden te zoeken.'

'Eenvoudig briljant. Ook als je achteraf kijkt naar wat er gepresenteerd is geworden, kom je tot de conclusie dat Meike de Boer echt weet waar zij het over heeft, en heeft enorm veel weten te presenteren in de korte tijd van deze webinaar serie. Ik hoop dat wij haar nogmaals weer mogen beluisteren.'

Startdatum: 3 nov. 2021
  • PE 11
  • van 20:00 tot 22:00
  • 250,- (excl. BTW)
  • Online