Werken voor politiediensten: terminologie en wetgeving

In deze webinarserie voor politietolken en -vertalers wordt door deskundigen een elftal onderwerpen besproken die bij uw werk als tolk/vertaler goed van pas zullen komen: van poiltiediscriminatie tot forensische onderzoeken, van zedenpolitie tot witwassen... 
In elf avonden van twee uur worden deze onderwerpen toegelicht. De inhoud per avond staat omschreven op de desbetreffende pagina.

De elfdelige webinarserie behelst de volgende onderdelen, die eventueel ook los geboekt kunnen worden. 

1. Politiediscriminatie in Nederland

Sinan Çankaya 

29 januari 2020

2. Financieel economische criminaliteit en witwassen

Marcel de Munck 

5 februari 2020 

3. Fraudewetgeving en -vormen

Marcel de Munck 

12 februari 2020 

4. Afbreukrisico’s digitale gegevensdragers & internetgebruik

Frank Kolenbrander

19 februari 2020 

5. Opsporing via sociale media en veiligheidsrisico's

Frank Kolenbrander

4 maart 2020 

6. Drugs & (internationale) drugshandel

Wouter den Brave 

11 maart 2020

7. Vuurwapens en munitie

Wouter den Brave 

18 maart 2020

8. Mensenhandel & mensensmokkel

Gert Buist 

25 maart 2020

9. Forensische onderzoeken

Wouter den Brave 

1 april 2020

10. Jeugd- en zedenpolitie

Wouter den Brave 

8 april 2020

11. Verkeersongevallenanalyse

Wouter den Brave 

15 april 2020 

 

Voor informatie over de elf onderwerpen, klikt u op de naam van elk webinar. 
Het is voordeliger om de serie in één keer te boeken.

 

In Mijn KTV bevindt zich een vragenlijst; u wordt verzocht deze lijst in te vullen en op te sturen vóór het eerste webinar aan info@ktv-kennisnet.nl.

Dr. Sinan Çankaya promoveerde in 2011 op een onderzoek naar het in- en uitsluitingsproces van politieagenten uit etnische minderheidsgroepen aan de Universiteit Tilburg. Verder heeft hij ruim vijf jaar voor de Politie Amsterdam-Amstelland gewerkt in de hoedanigheid van onderzoeker, adviseur en trainer. Hij schreef Welkom in Politië (2008) en Buiten veiliger dan binnen (2011); twee boeken over in- en uitsluiting binnen de politieorganisatie. Zijn laatste boek heet: De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie (2012). In deze etnografische studie stelt Sinan de praktijk van etnisch profileren binnen de Nederlandse politieorganisatie ter discussie. Momenteel is Sinan verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, evenals de Adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam. Bekijk ook zijn persoonlijke website: http://www.sinancankaya.nl

Marcel de Munck heeft bijna 35 jaar bij de Koninklijke Marechaussee gewerkt, waarvan de laatste jaren als Hoofd Bureau Financieel Economische Criminaliteit. Verder heeft hij als trainer een training- en adviesbureau gespecialiseerd in het geven van korte beroepsopleidingen in het kader van onder andere bestrijding van fraude en witwassen. 

Frank Kolenbrander  is een computer crime specialist en hij heeft onlangs zijn studie ‘MSc Forensic Computing and Cybercrime Investigation’ aan de Universiteit van Dublin met goed gevolg afgerond. Hij is een zogenaamde instromer in het beroepsonderwijs, afkomstig uit de praktijk van de opsporing. Hij is een digitaal specialist met jarenlange ervaring op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast heeft hij voldaan aan de eisen verbonden aan een pedagogisch-didactische aantekening (PDA) en geeft hij les in binnen- en buitenland.  Hij kan complexe materie op een eenvoudige manier overbrengen. Humor, respect, inzet en gezamenlijk doen, zijn belangrijke aspecten in de manier van lesgeven. Naast onderwijs is hij actief in binnen- en buitenland met advisering en ontwikkeling van software op het gebied van het opsporen van kinderporno.

Wouter den Brave werkt sinds 1998 bij de politie in Amsterdam als projectleider/hulpofficier van justitie. Sinds 2012 werkt hij als officier van dienst in Amsterdam-West.  In die rol heeft hij diverse grote incidenten in het gouden uur mogen meemaken. Als projectleider heeft hij voornamelijk drugsonderzoeken gedraaid in Amsterdam en omgeving. Hij vervult de rol van hulpofficier van justitie, waarin voornamelijk wordt getoetst of de juiste juridische procedures zijn gevolgd bij aangehouden verdachten.

Gert Buist is inmiddels 36 jaar werkzaam bij de politie waarvan de laatste 17 jaar werkzaam op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel in diverse recherche- en informatiefuncties. Sinds 1,5 jaar is hij beleidsadviseur mensenhandel/mensensmokkel bij de nationale politie.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
22,00
Voorbereiding
 
Totaal
22,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken en vertalen in strafzaken
22,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinars
De elf webinars worden gehouden op de woensdagen van 29 januari 2020 tot en met 15 april 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Ik tolk erg veel (telefonisch) voor de politie. In deze webinarserie zijn veel onderwerpen aan bod gekomen die ik tijdens mijn werkzaamheden ook in de praktijk tegenkom en waarvan gesteld kan worden dat ik er na het volgen van deze serie inhoudelijk meer vanaf weet."

"Hoewel ik al een ruime ervaring heb wat betreft het tolken voor de politie, zijn er aspecten waarmee ik veel minder in aanraking ben gekomen. Deze serie helpt in het geval dat ik voor dat soort gevallen ingeschakeld wordt als tolk." 

"Alles was uiterst belangrijk; ik volgde alle webinars met grote interesse en probeer maximaal als mogelijk vast te houden voor mijn werk als tolk. Ik ben blij dat ik deze kennis heb kunnen krijgen."

 

Datum: 29 jan. 2020
  • PE 22
  • 20:00
  • 495,- (excl. BTW)
  • Online