Financieel economische criminaliteit en witwassen

Tolken worden bij het vertalen en tolken ingezet bij tactisch/operationele financiële opsporingsonderzoeken. Dit webinar bevat algemene oriëntatie m.b.t. de totstandkoming van het witwasartikel, het witwasartikel, verschil heling en witwassen, de witwasindicatoren, de opzet van een witwasonderzoek en hoe werkt ondergronds bankieren in relatie tot witwassen.

In de praktijk blijkt dat tolken/vertalers termen met betrekking tot financieel economische criminaliteit niet snel herkennen gedurende opdrachten. Gesprekken woorden daardoor vaak als niet relevant beschouwd waardoor voor de opdrachtgever belangrijke financieel economische informatie  wordt gemist. Volgens de Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten moet een gesprek of vertaling 1 op 1 worden vertaald. In de praktijk kan dat vaak niet omdat er termen gebruikt worden welke niet of erg lastig te vertalen zijn vanuit de moedertaal naar het Nederlands. Het juist interpreteren van een gesprek of een stuk tekst is dan van groot belang. Indien u in staat bent dit te doen zult u in de toekomst voor uw partner een professioneel betere partner zijn.

Inhoud webinar:

1e uur: verschil heling en witwassen, totstandkoming witwaswetgeving en witwasindicatoren
2e uur: opzet witwasonderzoek bij ongebruikelijk bezit, het vorderen van gegevens en ondergronds bankieren.


Relevantie van het programma voor de doelgroep:

Het juist interpreteren van financiële informatie tijdens het vertalen en tolken.


Dit webinar maakt deel uit van de elfdelige webinarserie 'Werken voor politiediensten: terminologie en wetgeving' (start/gestart op 29 januari 2020).

Marcel de Munck heeft bijna 35 jaar bij de Koninklijke Marechaussee gewerkt, waarvan de laatste jaren als Hoofd Bureau Financieel Economische Criminaliteit. Verder heeft hij als trainer een training- en adviesbureau gespecialiseerd in het geven van korte beroepsopleidingen in het kader van onder andere bestrijding van fraude en witwassen. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken en vertalen in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 5 februari 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u:
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier op uitgebreide wijze invult zodat daaruit blijkt dat u de opname daadwerkelijk integraal beluisterd heeft.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Dit webinar was zo goed en zo belangrijk dat de tijd van twee uur gewoon te kort was."

"Weer eens een uiterst interessante webinar! De presentator is heel goed. Alleen deze keer ging hij een beetje te snel; op bepaalde momenten was het bijna niet bij te houden."

"Geluidskwalititeit was dit keer veel beter. Vond het heel nuttig. Ook al vertaal ik al jaren in dit onderwerp heb ik toch goede nieuwe dingen geleerd."

Datum: 5 feb. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online