Cursusaanbod voor tolken en vertalers

Zoeken
Doelgroep
Lestype
Lestijd
Lesduur
Sorteren op:
ma
27
nov
2017

Tweedaagse notatie- en geheugentechniek

Het verschil tussen gesprekstolken en consecutief tolken is niet bij iedereen bekend. Consecutief tolken betekent dat u aan een stuk door een boodschap van meerdere minuten eenmaal aanhoort en nadien reproduceert, terwijl u de spreker niet onderbreekt. Bij het gesprekstolken reproduceert u telkens een paar zinnen en krijgt u dan de gelegenheid om te tolken. Feitelijk betekent dit dat u voor een goede consecutieve vertolking over een goed geheugen en een degelijke notatietechniek moet beschikken. Tijdens deze tweedaagse training krijgt u hiervoor praktische handvatten aangereikt.

380,00 (excl. BTW)
VOL

Secundaire traumatisering en kernkwaliteiten

Deze dag staat in het teken van verdieping door onder andere zelfkennis om vanuit dit inzichten effectiever te handelen. U verkrijgt inzicht in talenten en valkuilen, leert uw persoonlijke grenzen kennen en bewaken als professional en overeenkomstig te handelen met goede zelfzorg. 

Volgeboekt
245,00 (excl. BTW)
za
02
dec
2017

Tarifit schrijven en lezen

In deze tweedaagse training leer je Tarifit (Berbers van Noord-Marokko) schrijven in Romeinse karakters. Tarifit lezen en schrijven zijn essentiële vaardigheden voor tolken en vertalers, om bijvoorbeeld betrouwbare transcripties van een gesprek te kunnen maken en elkaars transcripten te kunnen lezen. Naast de praktische vaardigheden van lezen en schrijven, leer je ook de grammaticaregels achter het gekozen schrijfsysteem.

400,00 (excl. BTW)
wo
13
dec
2017

Zingen in gebarentaal

Gebarentolken die in de kerk, bij rouwdiensten of andere muzikale voorstellingen tolken, krijgen te maken met een andere dynamiek, concentratie, mimiek en creatieve uitingsvormen dan bij het tolken van gesprekken of presentaties. Deze training bereidt de tolken voor op deze specifieke en bijzondere werksituaties en maakt dat zij zich op professionele wijze aan de setting kunnen aanpassen.

225,00 (excl. BTW)
VOL

Gehoorverlies en dan..?

Je gehoor valt weg. Je zit als het ware onder een glazen stolp. Een barrière tussen jou en de rest van de wereld. Hoe voelt dat? Waar loop je tegenaan? Wat kun je doen? Wie kan je helpen? Hoe hou je contact? Hoe kun je hiermee verder leven?

Tegen deze vragen loop je aan als je gehoor verliest; plotseling, gaandeweg of grotendeels. Deze training biedt gelegenheid om je hierin te verdiepen en in contact te treden met ervaringsdeskundigen.

Volgeboekt
240,00 (excl. BTW)
VOL

Geheugentraining

Voor veel professionals is het onthouden en verwerken van informatie dagelijkse kost. Maar hoe kunt u informatie zo goed en efficiënt mogelijk onthouden? Hoe kunt u uw eigen brein zo inzetten dat u informatie makkelijker verwerkt en sneller terughaalt uit uw geheugen wanneer nodig? U leert het tijdens deze studiedag.

Volgeboekt
225,00 (excl. BTW)
VOL

NGT-tolken: Van kinderwens tot peutertijd

Tijdens deze training voor tolken NGT zal het hele proces van kinderwens tot en met de gesprekken op het consultatiebureau onder de loep worden genomen. Hierbij ligt de focus op specifieke tolkvaardigheden en het gebarenlexicon die hiermee gemoeid zijn.
Op cruciale momenten moet je keuzes maken, waarbij ouders en verloskundige met geheel andere zaken bezig zijn. Welke beslissing neem je en op basis waarvan? Wat zijn zaken en lexicon waar u als tolk op bedacht moet zijn?

Volgeboekt
230,00 (excl. BTW)
za
20
jan
2018

Sociaal-emotioneel ontwikkelen met een tolk erbij

In deze workshop weten de deelnemers wat het hebben van een gehoorverlies kan betekenen voor met name de sociale- en emotionele ontwikkeling van jongeren en de doorwerking op hun dagelijks leven en de omgang met anderen. Naast het aanreiken van theoretische kennis wordt dit bereikt door het bieden van ervaringsoefeningen ten behoeve van bewustwording en inzicht.

240,00 (excl. BTW)

Vertaalworkshops institutioneel jargon

Tolken worden bij heel veel verschillende publieke instellingen en organisaties ingezet. Dit vergt enerzijds brede kennis op het gebied van institutionele kennis, procedure en jargon, en anderzijds een grote woordenschat in de werktaal van de tolk. Tijdens deze zeven terminologiesessies worden alle woordenlijsten van de Lesmodule 1 - 'Institutionele kennis, procedures en jargon' vertaald naar uw werktaal onder begeleiding van een tweetalige deskundige. Deze serie terminologiesessies vormt lesmodule 2 van de Algemene gesprekstolkenopleiding. Deze module kan alleen in combinatie met Lesmodule 1 gevolgd worden. 

Deze pagina is bedoeld om taalgroepjes voor vertaalworkshops samen te stellen. U kunt uw werktaal kenbaar maken via de opties óf (indien uw taal er niet bij staat) noteren in het opmerkingenvakje. Zodra er 5 collega's in uw werktaal belangstelling hebben voor de vertaalsessies, stelt KTV een moderator aan en worden de sessies in overleg met u ingepland. 

Er worden minimaal 3 werksessies ingepland in overleg met de moderator. De groep komt bijeen in Nijkerk (er wordt een zaal, catering, geprinte lijsten, etc. beschikbaar gesteld). De prijs van de vertaalsessies wordt vastgesteld op basis van het aantal deelnemers en werksessies. U ontvangt bericht op het moment dat er een taalgroep gevormd kan worden. Hoe meer collega's zich aanmelden voor de vertaalsessies, hoe aantrekkelijker de prijs.

0,00 (excl. BTW)
vr
26
jan
2018

Burgerlijk Procesrecht Vertaald

Tijdens deze studiedag staat het vertalen (van het Nederlands naar het Engels en andersom) van civielrechtelijke akten en processtukken (akten, conclusies en producties) centraal. Tony Foster behandelt vertaalproblemen, bespreekt vertaaloplossingen en geeft feedback op uw eigen vertalingen.

225,00 (excl. BTW)
vr
02
feb
2018

memoQ 8.2 voor beginners

MemoQ is zeer gebruiksvriendelijk en snel onder de knie te krijgen. Deelnemers gaan naar huis met voldoende kennis over de software en kunnen direct aan de slag met het maken van vertalingen in memoQ. Ook leert u werken met vertaalgeheugens en hergebruiken van oude vertalingen!

275,00 (excl. BTW)