Totaalpakket: ggz voor tolken, tolken in de ggz

In de ggz is taal buitengewoon belangrijk en voor tolken is het een groot werkveld. De gesprekken zijn vaak lastig en zwaar. Er wordt over moeilijke en schaamtevolle gebeurtenissen gesproken, patiënten zijn soms in de war en slecht te begrijpen. Ook zeggen hulpverleners soms ‘vreemde’ dingen. Deze cursus geeft een antwoord op vragen als  ‘waarom doen hulpverleners wat ze doen? Hoe moet mijn houding zijn als de patiënt vreselijk verdrietig is? Hoe tolk of beschrijf ik het taalgebruik van een ernstig verwarde patiënt?’

Deze zeer complete specialisatie bereidt u voor op alle tolkgesprekken binnen de ggz. 

Het curriculum bestaat uit in totaal zes webinars van twee uur en drie cursusdagen van zes lesuren. 

Planning:

Datum

Webinars (2):00 tot 22:00 uur) / Trainingen (9:30 tot 17:00 uur)

Din. 19-01-2021

GGZ-webinar: Inleiding in de GGZ & ggz-gesprekstechnieken

Din. 26-01-2021

GGZ-webinar: stemmingsstoornissen & suïcidaliteit

Din. 02-02-2021

GGZ-webinar: verslavingsproblematiek en -behandeling

Din. 09-02-2021

GGZ Tolkvaardighedentraining I

Din. 16-02-2021

GGZ-webinar: angststoornissen

Din. 02-03-2021

GGZ Tolkvaardighedentraining II

Din. 09-03-2021

GGZ-webinar: persoonlijkheidsstoornissen

Din. 16-03-2021

GGZ-webinar: psychotische stoornissen

Din. 23-03-2021

GGZ Tolkvaardighedentraining III


De cursus kan in zijn geheel geboekt worden óf indien u in het bijzonder geïnteresseerd bent in de theoretische kaders, dan kunt u er voor kiezen om de webinarserie of een los webinar te volgen en niet aan de cursusdagen deel te nemen.
(Let op! Schrijf- en gebarentolken krijgen geen losse punten voor deelname aan de webinarserie of losse webinars.)

 

Meer informatie