Engels | Tweedaagse masterclass notarieel tolken- en vertalen

Een juridisch-technisch ingewikkelde tekst moet duidelijk, leesbaar en begrijpelijk vertaald worden voor de doelgroep (notarissen, advocaten, hun cliënten). Welk doel moet de vertaling van een juridische tekst dienen? Kun je je vrijheden veroorloven in een juridische vertaling of vertolking? Hoe maak je van een ingewikkelde brontekst een correcte vertaling in het Engels? Hoe voorkom je misverstanden op papier of tijdens het passeren van een akte?

Dit zijn twee masterclasses voor tolken en vertalers Engels die stevig(er) in hun schoenen willen staan bij tolk- of vertaaldiensten voor het notariaat.

23 januari 2021 | Tijdstip: 9:30 tot 17:00 uur

Engels | Masterclass notarieel tolken- en vertalen I - Samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden 

 

6 februari 2021 | Tijdstip: 9:30 tot 17:00 uur

Engels | Masterclass notarieel tolken- en vertalen II - Testamenten en levenstestamenten


Via lezingen (opnames) krijgen de deelnemers eerst gedegen inzicht in de actuele Nederlandse rechtsbegrippen die ten grondslag liggen aan bovenstaande onderwerpen. Deelnemers ontvangen hierbij een begrippenlijst.

Tijdens de vertaalworkshops Engels worden, samen met docent en collega’s, ingewikkelde juridische begrippen en zinsconstructies onder de loep genomen en op passende wijze vertaald. Er wordt aandacht besteed aan rechtsvergelijking, het raadplegen van externe bronnen (vakliteratuur, zoeken op internet en contacten met notarissen), de opbouw van Nederlandse notariële akten, meest voorkomende vertaalfouten en valse vrienden en specifieke vaktaal die in het notariaat wordt gebezigd.