Gratis informatieavond

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden de kosten van tolken voor anderstaligen declareren bij zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe kraamzorg- en verloskunderegelgeving voor 2023 gepubliceerd waarin de tolkentoeslag is opgenomen.

Donderdag 12 januari 2023 zal Simone Goosen duidelijk uiteenzetten hoe de systematiek van de tolkentoeslag werkt en hoe jij als tolk jouw diensten voor verloskundigen of kraamzorgorganisaties uitbetaald kunt krijgen.

Je kunt je registreren voor het webinar via deze link.