Toetsing

Inloggen toetskandidaten

Staat u ingeschreven voor een toetstraject? Log in om uw status te bekijken.

Inloggen


Hoe werkt het?

KTV biedt in verschillende talen integrale toetstrajecten voor tolken aan. Tolken die voor de integrale tolktoets slagen, kunnen zich registreren in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Wordt uw werktaal momenteel niet getoetst en wilt u zich graag laten toetsen? Laat dit aan KTV weten! 

Via de knoppen van het menu 'Informatie toetstraject' kunt u de nodige informatie over het toetstraject vinden.
Indien u zich als kandidaat geregistreerd heeft, kunt u een voorlichtingswebinar beluisteren. In dit webinar wordt het toetsreglement toegelicht en meer informatie gegeven over het toetstraject.


Aanvang toetstrajecten: 
Kandidaten die in januari de intakefase voltooien, kunnen in april of juni hun assessment afleggen. Kandidaten die in juni de intakefase voltooien, kunnen in januari hun assessment afleggen. In de periode tussen intake en assessment kan de kandidaat de verplichte en optionele voorbereidingstrainingen volgen. U kunt (ter voorbereiding) een Algemene gesprekstolkenopleiding volgen bij KTV.

 

Contact: 
Specifieke vragen over toetsing kunt u stellen via toetsing@ktv-kennisnet.nl