Nieuwe online lesmodule gelanceerd

Het werken voor de notarissen stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid van de tolk en vertaler. Om de boodschap goed te kunnen overbrengen, is het nodig dat een tolk/vertaler de inhoud en strekking van de aktes die verleden worden begrijpt en deze in de juiste context kan plaatsen. 

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze zelfstudiemodule, worden de opnames en documentatie binnen 24 uur aan uw KTV-account toegevoegd. U heeft 8 maanden de tijd om de module af te ronden.

 

Deze online lesmodule geeft u een geweldige inkijk in de wereld van de politie. Van etnisch profileren tot verkeersongevallen, van drugs tot zedenzaken, van wapens tot mensenhandel, om maar een paar van de thema's te noemen. Uiteraard wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de digitale wereld en de criminaliteit die in hierin plaatsvindt. Ook aan interceptie wordt ruim aandacht besteed, wat voor taptolken uiteraard van groot belang is. 

Dat alles en nog veel meer wordt uitgelegd door verschillende rechercheurs, een hulpofficier van justitie, een ervaren taptolk en een gedreven onderzoeker. Ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt maar altijd gericht op de toehoorders: tolken en vertalers die werkzaam (willen) zijn voor de politie. Door deze module te volgen krijgt u ruim inzicht in de wereld van de politie! Bent u al tolk of vertaler in strafzaken? Dan is dit een uitgelezen kans om in één keer 25 specialisatiepunten in het strafrecht te vergaren.

Inhoud

12 online lezingen:

1. Politiediscriminatie in Nederland
2. Afbreukrisico’s digitale gegevensdragers & internetgebruik
3. Opsporing via sociale media en veiligheidsrisico's
4. Drugs & (internationale) drugshandel
5. Vuurwapens en munitie
6. Mensenhandel & mensensmokkel
7. Forensische onderzoeken
8. Jeugd- en zedenpolitie
9. Verkeersongevallenanalyse
10. Financieel economische criminaliteit en witwassen
11. Fraudewetgeving en -vormen
12. Taptolken

Meer informatie en aanmelden: https://www.ktv-kennisnet.nl/nl/cursus/module-politie/2544 

afb