De specialist in bijscholen van tolken en vertalers

Een uitdagende en verrijkende leeromgeving

KTV organiseert in samenwerking met specialistische betrokken docenten uitdagende, leerzame en verrijkende trainingen en webinars voor tolken, vertalers, gebarentolken en schrijftolken. Of u nu kiest voor theorie of praktijk, een masterclass of een basistraining, u bent bij KTV aan het juiste adres. Nieuwe inzichten voor uw tolk- of vertaalpraktijk!

Bent u geen Rbtv-tolk of vertaler en bent u op zoek naar mogelijkheden om beëdigd te worden? Kijk dan op de opleidings- en toetsingsmogelijkheden op www.ktv-toetsing.nl.  

Nieuw bij KTV Kennisnet

Terminologie in de vertaalpraktijk

Terminologie in de vertaalpraktijk

Terminologie vormt een essentiële parameter in de kwaliteitsbepaling van vertalingen over gespecialiseerde onderwerpen. Tegelijk is terminologie een belangrijke sleutel tot het verwerven van domeinkennis, wat als noodzakelijke voorwaarde geldt voor het kunnen aanbieden van kwaliteitsvol vertaalwerk. Terminologisch werk – zoals het opzoeken, beschrijven of creëren en beheren van terminologie – is dan ook sterk verweven met de vertaalpraktijk, zelfs in die mate dat vertalers in sommige gevallen ook een rol als terminoloog vervullen. 

Kinderontvoering: de procedures

Kinderontvoering: de procedures

In de huidige mondialisering en met de toegenomen (vluchtelingen)migratie ontstaan steeds meer internationale relaties; dit proces is al geruime tijd gaande en goed zichtbaar. Er komt derhalve steeds meer internationale familieproblematiek. Dit webinar focust op deze problematiek en geeft de tolk/vertaler theoretische kennis, maar ook handvatten voor de werkpraktijk.

Zingen in gebarentaal

Zingen in gebarentaal

Gebarentolken die in de kerk, bij rouwdiensten of andere muzikale voorstellingen tolken, krijgen te maken met een andere dynamiek, concentratie, mimiek en creatieve uitingsvormen dan bij het tolken van gesprekken of presentaties. Deze training bereidt de tolken voor op deze specifieke en bijzondere werksituaties en maakt dat zij zich op professionele wijze aan de setting kunnen aanpassen.

Arabische spreekwoorden

Arabische spreekwoorden

Arabische spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen komen uit het standaard Arabisch. Ze worden vrijwel in alle Arabische landen gebruikt. Enkel de uitspraak van die spreekwoorden verschilt van land tot land. De boodschap en de context waarbinnen die spreekwoorden gebruikt worden, is bijna identiek in alle Arabische landen.In dit webinar wordt u de vaardigheid van de 'dynamische equivalentie' aangeleerd en aangereikt. U leert de spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen niet letterlijk te vertalen, maar hun equivalenten in de doeltaal paraat te hebben.

Rondom KTV Kennisnet

Studiedriedaagse voor gerechtstolken

Beperkt aantal plaatsen

Zomersluiting

KTV is gesloten van 17 t/m 30 juli

KTV aanwezig op het DRONGO talenfestival

Kom langs op onze stand!

KTV Kennisnet op Twitter