Intervisiebegeleiding op locatie

Wil je zelf graag een intervisiewerkgroep opzetten en die door een professionele intervisiefacilitator laten begeleiden en organiseren? Dat kan. KTV biedt trajecten intercollegiale toetsing aan voor tolken. Dit kan op de door jouw gewenste locatie.

Tijdens de praktijktrainingen bij KTV blijkt keer op keer dat tolken behoefte hebben aan intervisie en intercollegiale toetsing. Wat doe jij wanneer iemand de gespreksruimte verlaat? Blijf jij doortolken als twee gespreksvoerders een onderonsje hebben? Vraag jij weleens om een pauze? Dit zijn zomaar een aantal vragen die vraagtekens opwekken en onderwerp van een intervisiegesprek kunnen zijn. 

Maar een intervisiesessie kan ook om een specifieke casus gaan, een individueel geval waar een tolk al lange tijd aan terugdenkt en twijfels over heeft. 

Intervisie heeft tot doel het bevorderen en bewaken van de professionele werkwijze door de eigen werkwijze van de tolk te onderzoeken en te vergelijken met normen en richtlijnen van andere professionals en mogelijk ook met de heersende gedragscodes. De opzet van een intervisiesessie is het gezamenlijk bespreken van vaktechnische kennis en professioneel handelen. Hierbij is reflectie op het eigen gedrag en het observeren van effecten ervan de rode draad. Reflectie op gedrag kan namelijk leiden tot verdere nuancering en wijziging van beroepsmatig handelen. 

 

EEN GROEP VORMEN

Een intervisiegroep moet bestaan uit minimaal vier en maximaal acht tolken die bereid zijn om een reeks afspraken met elkaar te maken. Bijvoorbeeld om de 12 weken een middag of avond. Kenmerkend voor de deelnemers is dat ze een vergelijkbare functie hebben: in dit geval gesprekstolken in het openbare domein. Tolken kunnen onderling zelf een groep vormen en KTV benaderen ten behoeve van de begeleiding. Je kunt je ook individueel melden bij KTV en afwachten totdat er zes deelnemers zijn om te kunnen starten. Aanmelden doe je door een bericht te sturen naar KTV waarin je jouw gegevens, jouw belangstelling en voorkeursdag aangeeft. KTV neemt contact met je op.

Het is vooral belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de mogelijkheid ervaart om open naar elkaar te kunnen zijn. Het is daarom mogelijk om de eerste keer onder voorbehoud mee te doen, echter worden dan geen pe-punten verstrekt.

 

WERKWIJZE  EN LEERDOELEN

De intervisiewerkgroep plant in eerste instantie vijf bijeenkomsten van elk vier effectieve werkuren. Te beginnen wanneer de groep gevormd is en overeenstemming over datum en locatie bereikt is. Het is de bedoeling dat alle deelnemers die vijf bijeenkomsten bijwonen.


CASUÏSTIEK

In elke bijeenkomst wordt minstens één ingebrachte casus onderzocht. Afhankelijk van de gekozen werkmethodes, kunnen dit er meer zijn.

De focus ligt bij het gedrag en de opvattingen van de casusinbrenger, niet bij de inhoud of context van de casus.

 

LEERDOELEN

Door middel het stellen van vragen (door de begeleider en de deelnemers) en met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen, zicht te krijgen op het eigen handelen en onderliggende opvattingen en hieraan nieuw handelen en gedrag tot stand te brengen.

Doelen van de intervisiesessies:

 • beter kunnen omgaan met specifieke werkproblemen;
 • inzichten opdoen om het eigen functioneren te verbeteren;
 • vergroten van reflectieve vermogens; en
 • uiteindelijk: de dienstverlening aan de cliënten verbeteren! 

 

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

"Is het überhaupt mogelijk neutraal te zijn? Hoe stel je je op als tolk? Wanneer grijp je in? Hoe bewaak je je grenzen? Dit zijn thema’s die mij enorm boeien en waar intervisie tussen tolken voor nodig is!"

Kort CV

 • Cursus intervisiefacilitator, Praktijk Intervisie, Gorinchem
 • Leergang Conflictbemiddeling, CvC, Haarlem
 • Opleiding Gerechtstolken (Portugees), SIGV, Utrecht
 • Internationaal Recht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lager en middelbaar onderwijs in Portugal


Sinds eind 2010 is Marijke haar tijd gaan investeren in de oprichting van KTV en het ontwikkelen van trainingen. Met KTV hoopt zij tolken en vertalers kansen te bieden zich verder te professionaliseren. 

 

OFFERTE AANVRAGEN

 • Minimaal 5, maximaal 8 deelnemers
 • Klik op de knop 'Offerte aanvragen' en vul de nodige gegevens in.

 

KTV neemt contact met je op.

 

LOCATIE & DATUM

In overleg.

"De sfeer was informeel en nodigde uit tot vragen. Aan de hand van toepasselijke voorbeelden werd het een en ander geïllustreerd."

"Uitstekend. De presentatie was duidelijke en goed opzet. De deelnemers kregen de kans om tussendoor vragen te stellen. Ook mocht je je eigen ervaringen delen met de deelnemers en de docent. Hierop werd de casus en de knelpunten waar je als tolk tegenaan loopt uitgebreid besproken. De docent vertelde veel over haar eigen kennis en ervaringen als tolk aan de deelnemers. De docent heeft een trainingsacteur laten opdraven die met iedereen via de telefoon ging oefenen. Dit was erg leuk, maar ook spannend!"

"Geleerd dat je als tolk de regie in handen kunt en moet houden. Ik kwam er tijdens de sessies achter dat ik er eigenlijk van uit ging dat degene die de tolk heeft aangevraagd, dus bijvoorbeeld de politieagent of de hulpofficier van justitie de regie heeft, omdat die de vragen stelt. En de aanwijzing om als je het over jezelf hebt consequent te zeggen: de tolk merkt op, of de tolk vraagt of u wat dichter bij de telefoon wilt gaan zitten, vind ik zeer nuttig."

"Marijke presenteert zich professioneel. Haar kennisoverdracht is gebaseerd op haar ervaring en ze heeft tientalen voorbeelden. De cursisten konden tips van de docent in werkelijkheid tijdens praktijkoefening gebruiken. De docent was secuur voor ieder cursist en kon aan iedereen aandacht geven."

Intervisiebegeleiding op locatie
In overleg