Verdieping op elk niveau

Trainingen

Welkom in Nijkerk

Video's

Modules en losse opnames

Online

Live meetings en lezingen

Nieuw bij KTV Kennisnet

You shouldn't use shall, or should you?

You shouldn't use shall, or should you?

Modale werkwoorden blijken voor veel taalgebruikers voor problemen te zorgen. Het grootste probleem wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de verschillende betekenisvelden die door de modalen kunnen worden uitgedrukt.In deze serie van twee online meetings neemt Martijn Lemmen de deelnemers mee in de wereld van modale werkwoorden en toekomende tijd in het Engels.

Online lesmodule tolkhouding en tolkethiek

Online lesmodule tolkhouding en tolkethiek

In deze online lesmodule wordt heel praktisch ingegaan op allerlei gesprekssituaties die het tolken lastig maken en hoe je daar als tolk mee om kunt gaan. De gedragscode dient als handleiding voor tolkinterventies, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?Als tolk behoor je de gedragscode permanent te waarborgen. Als alle beëdigde tolken zich hier professioneel en nauwkeurig aan houden, wordt het verschil tussen opgeleide en niet opgeleide tolken goed zichtbaar en bouwen we samen aan de meerwaarde van ons beroep!

(Moeder)taalverlies - een probleem voor tolken en vertalers?

(Moeder)taalverlies - een probleem voor tolken en vertalers?

Het aantonen van taalvaardigheid is vaak een belangrijk onderdeel van de opleiding en accreditatie voor meertalige professionelen, zoals tolken en vertalers. Echter, er wordt zelden of nooit opnieuw getoetst of deze kennis ook nog jaren later stabiel is. In dit webinar gaan we na of en onder welke omstandigheden taalkennis, zowel in de moedertaal als in een vreemde taal, kwetsbaar is voor verlies en wat de uitwerkingen kunnen zijn voor professionelen.

Merkstrategie,	positionering en storybranding

Merkstrategie, positionering en storybranding

...voor tolken en vertalers - Vertel jouw verschil Je doet goed werk en je doet dat bewust op jouw eigen manier. Maar waarin zit nou precies jouw verschil ten opzichte van je collega's? Hoe zorg je ervoor dat jouw klanten snappen en voelen wie jij als tolk of vertaler bent en waar jij met je werk voor staat?In deze 5-delige cursus leer je over positionering, merkstrategie en storybranding. Je krijgt kennis, handvatten, huiswerk en oefeningen. Zodat jij na afloop van deze cursus helder en aantrekkelijk kunt verwoorden waar het jou met je werk om gaat.

Wat klanten zeggen


                          

KTV Kennisnet op Twitter