Al 10 jaar dé specialist in bijscholen van tolken en vertalers

Trainingen

De KTV-trainingen staan bekend om de hoge mate aan interactie, praktijkoefeningen en goede aansluiting bij de tolk- of vertaalpraktijk. KTV beschikt over een mooie trainingslocatie Nijkerk, die zeer centraal gelegen is en goed te bereiken met de trein en met de auto. Alle trainingen vinden plaats in één van de trainingszalen in het gebouw. De KTV-gastvrouwen verzorgen de catering en staan de gehele dag voor u klaar.

Zelfstudie

Tijdens de livewebinars van KTV bent u gezamenlijk met de andere deelnemers, de docent en de KTV-moderator ingelogd op het webinarplatform. U ziet de docent en de presentatie op uw scherm en u kunt uw vragen typen in een chatvenster. De meeste livewebinars vinden 's avonds om 20:00 uur plaats, maar steeds vaker vinden er ook ochtend- of lunchwebinars plaats. De opname van het webinar wordt gedurende zeven dagen beschikbaar gesteld aan alle deelnemers.

Live webinars

Webinars die KTV geschikt acht als zelfstudie en waarvan de spreker toestemming voor heruitzending heeft gegeven, kunt u aanschaffen als webinaropname. Daarnaast laat KTV ook zelfstudiemodules opnemen door deskundigen binnen een specifiek vakgebied. De modules bestaan uit lezingen, achtergrondinformatie en begrippenlijsten die de deelnemer kan vertalen. KTV beschikt over een digitaal controle- en evaluatiesysteem dat bijhoudt in hoeverre de deelnemer de opnames heeft bekeken.

 

                    

Nieuw bij KTV Kennisnet

Terminologiebeheer voor vertalers

Terminologiebeheer voor vertalers

Wist u dat…- Ervaren vertalers ongeveer 20% tot 25% van hun tijd aan terminologie besteden? - Terminologie goed is voor 15% tot 30% van het vertaal- en schrijfwerk?- Een goed bijgewerkte terminologiedatabase de productiviteit met ongeveer 20% kan verhogen?Terminologiemanagement is een integraal onderdeel van het schrijf- en vertaalproces en speelt ook een belangrijke rol in de QA.

Met andere woorden: registerverschillen, intenties en interpretaties

Met andere woorden: registerverschillen, intenties en interpretaties

Als tolk heb je de prachtige taak om de intenties van de zender zo goed mogelijk te interpreteren en over te brengen naar de ontvanger en andersom. Dat vraagt om keuzes maken, sensitiviteit en durf. Hoe verwoord je precies dat wat iemand wil overbrengen? In deze webinarserie ga je aan de slag met synoniemen, verschillende registers en mogelijke interpretaties. Zo vergroot je je vocabulaire, je sensitiviteit om te interpreteren en je moed om keuzes te maken.

De vertaler als taaltrainer

De vertaler als taaltrainer

Veel vertalers geven naast hun vertaalpraktijk ook les in 'hun' vreemde taal, meestal individueel of aan kleine groepen. Het didactisch handelen in deze lessen is meestal gebaseerd op de eigen leerervaringen of op intuïtie. Daaruit kunnen goede lessen voortkomen, maar zeker is dat niet.

Het ABC van post-editing voor vertalers

Het ABC van post-editing voor vertalers

Machinevertaling (MT) is geen bedreiging maar een gereedschap dat dezelfde productiviteisverhoging garandeert als CAT-tools 20 jaar geleden. Elke vertaler kan leren MT te gebruiken zoals hij ook geleerd heeft een CAT-tool te gebruiken. Zoals MT is ook post-editing niet meer weg te denken uit de huidige en toekomstige werksfeer van vertalers. Investeer daarom in uw carrière: begin MT binnen uw dagelijkse workflow te gebruiken en voeg post-editing toe aan uw dienstenpakket.

Rondom KTV Kennisnet

afb

Nieuwe online lesmodule gelanceerd

Politie: werkgebieden, wetgeving en terminologie

vertaaltoetsen

Aanmelden voor vertaaltoetsen

en proefexamens

Benny Elferink

Gebarentaal officieel erkend in wet

Jaren op gewacht

KTV Kennisnet op Twitter