Agenda

Zoeken
Doelgroep
Lestype
Competenties
Onderwerpen
Lesduur
Sorteren op:
Thu
21
Nov
2019

Interpunctie, opsommingen en bijzinnen

Interpunctie wordt regelmatig genoemd als struikelblok bij het schrijven van een goed document.
Goed gebruik van interpunctie maakt een tekst niet alleen beter leesbaar, maar kan ook de interpretatie beïnvloeden.

 • PE 2
 • 20:00
 • 55,- (excl. BTW)
 • Online
Sun
24
Nov
2019

Driedaagse tolkvaardighedentraining

Dit is een cursus voor tolken die hun tolkvaardigheden willen ontwikkelen of verbeteren. De cursus omvat tolktechnieken en vaardigheden die relevant zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken, en begeleidt u bij het trainen en ontwikkelen van met name notatietechnieken. Een andere vaardigheid die aan bod komt, is 'vertalen van het blad' (ook wel à vue tolken genoemd). Naast algemene vaardigheden en specifieke technieken, is er ook aandacht voor algemene tolkstrategieën. 

 • PE 22
 • 09:30
 • 625,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
Tue
26
Nov
2019

GGZ-webinar: persoonlijkheidsstoornissen

Dit webinar gaat over mensen die lastig zijn in de omgang. U komt te weten wat een persoonlijkheid(sstoornis) eigenlijk is. U leert wat de oorzaken van persoonlijkheidsstoornissen kunnen zijn, hoe behandeling er uitziet en wat de herstelmogelijkheden zijn. Het moeilijkste probleem is de ingewikkelde interactie met anderen: met familie en vrienden, met behandelaars en dus ook met tolken. De tolk die hier niet op is voorbereid, kan daardoor in de problemen komen.

Dit is het 5e webinar in de ggz-specialisatie voor tolken.

 • PE 2.25
 • 20:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online
Tue
26
Nov
2019

Veiligheid binnen jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat kindermishandeling is, wat de signalen en de gevolgen zijn. Daarbij zullen de stappen van de meldcode behandeld worden en de verantwoordelijkheid van de professional en de tolk in de jeugdzorg toegelicht worden. Dit webinar maakt deel uit van de specialisatie ‘Tolken voor dove cliënten in de jeugdzorg’. De spreekster haalt derhalve voorbeelden aan van dove cliënten. Deze voorbeelden kunnen evenzogoed relevant zijn voor gesproken taaltolken die met anderstalige cliënten werken. Alle tolken zijn dus welkom om deel te nemen, maar u moet zelf de vertaalslag maken naar uw werktaal.

 • PE 2
 • 15:30
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online
Tue
26
Nov
2019

Integriteit of interpretatie

Ethiek is overal en altijd. De hele dag. Maar wanneer doe je het nou goed? Wat is ethiek precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Maar vooral: wat wil de klant, wat wil je zelf? Wat staat er in de code? Hoe hanteer ik die? Daar gaat deze training over. Deze training is specifiek voor schrijf- en gebarentolken.

 • PE 6
 • 09:30
 • 195,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
Wed
27
Nov
2019

Webinarserie Europees Recht

Als vertaler komt u op verschillende manieren in aanraking met de Europese Unie, bijvoorbeeld, als cliënten documenten in of uit het buitenland nodig hebben ter staving van rechten ontleend aan het recht van de Europese Unie of wanneer uzelf tolk- of vertaaldiensten aanbiedt of levert aan cliënten in een andere lidstaat.

 • PE 8
 • 20:00
 • 280,- (excl. BTW)
 • Online
Thu
28
Nov
2019

Stijlfouten

Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt. Wat doe je hiermee als schrijftolk of vertaler?

 • PE 2
 • 20:00
 • 55,- (excl. BTW)
 • Online
Fri
29
Nov
2019

Introduzione alla traduzione giuridica italiana

Il corso “Introduzione alla traduzione giuridica italiana”, dalla durata di quattro ore, è tenuto da Eva Wiesmann, docente universitaria e traduttrice legale. Si rivolge a traduttori specializzati senza o con scarsa esperienza in ambito giuridico che lavorano con l’italiano come lingua di partenza. Alla fine del corso i partecipanti conosceranno i principali requisiti della traduzione di testi giuridici nonché i più importanti metodi e procedimenti traduttivi. I partecipanti saranno in grado di acquisire autonomamente ulteriori conoscenze giuridiche e linguistiche con l’ausilio delle risorse del traduttore legale.

 • PE 4
 • 09:30
 • 125,- (excl. BTW)
 • Online
Mon
02
Dec
2019

Arabische spreekwoorden

Arabische spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen komen uit het standaard Arabisch. Ze worden vrijwel in alle Arabische landen gebruikt. Enkel de uitspraak van die spreekwoorden verschilt van land tot land. De boodschap en de context waarbinnen die spreekwoorden gebruikt worden, is bijna identiek in alle Arabische landen. 

 • PE 2
 • 20:00
 • 50,- (excl. BTW)
 • Online
Tue
03
Dec
2019

GGZ-webinar: psychotische stoornissen

Wat is een psychose eigenlijk, wanneer wordt het ook een psychotische stoornis en hoe worden deze behandeld? Deze stoornissen leveren voor tolken zeer specifieke moeilijkheden op als patiënten dingen zeggen die moeilijk te begrijpen zijn en soms ook erg moeilijk te vertalen. Hoe moet u daar als tolk mee omgaan? Wat wil de hulpverlener dan graag van u weten? Daarover gaat dit webinar. Dit is het 6e en laatste webinar in de ggz-specialisatie voor tolken.

 • PE 2.75
 • 20:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online
Mon
09
Dec
2019

Drogas y narcóticos. Vocabulario y información útil para intérpretes y traductores

Formación dirigida a profesionales de la interpretación de servicio público presentando el vocabulario más común utilizado en el ámbito de las drogas y del narcotráfico. Analizaremos los distintos contextos en que trabajan los intérpretes de servicio público, tales como hospitales o aduanas, errores a evitar y la forma de comportarse en situaciones difíciles. Presentación de la terminología dentro de su contexto para facilitar así el aprendizaje, acompañándola de ejercicios de repetición para afianzar lo aprendido. Explicación en español de las distintas substancias y clasificaciones.

 • PE 2
 • 20:00
 • 65,- (excl. BTW)
 • online