Rondom KTV Kennisnet

Totaalpakket: ggz voor tolken, tolken in de ggz

Nieuwe opzet!

Regular expressions?

Wat zijn dat?

Nieuwe online lesmodule gelanceerd

Politie: werkgebieden, wetgeving en terminologie

Aanmelden voor vertaaltoetsen

en proefexamens

Gebarentaal officieel erkend in wet

Jaren op gewacht

Zomerkorting!

Tot en met 15 augustus

Vacature in Noord-Nederland

Werken bij KTV?

Nieuw!

Tweedaagse training interceptietolken

Per 1 juni weer bijscholen

in Nijkerk!

De vertaaltoetsen komen eraan

juni/juli 2020