Werken met tolken in de zorg

Sinds 1 januari 2022 wordt de inzet van tolken in de ggz  vergoed door de zorgverzekeraars.  Dat is goed nieuws voor de toegankelijkheid van de zorg voor anderstaligen.

Maar behalve geld, zijn er ook kennis en vaardigheden nodig om de inzet van tolken doeltreffend en efficiënt te laten verlopen. Marijke Roelofsen (tolk Portugees & tolkvaardighedentrainer) en Hanneke Bot (psychotherapeut en expert op het gebied van het werken met tolken in de zorg) bieden trainingen op maat voor hulpverleners en beleidsmedewerkers. Samen zijn zij uitstekend op de hoogte van alles wat te maken heeft met de inzet van tolken in de zorg. 

Mogelijke workshops of begeleiding:

Voor hulpverleners: compacte workshop, online of live, aangepast aan de doelgroep van jouw instelling.

Gericht op drie vragen:

- Wanneer schakel ik een professionele tolk in en wanneer volstaat een informele taalhulp?

- Wat kan ik wel en wat niet van een tolk verwachten?

- Hoe pas ik mijn gesprekstechniek aan opdat het gesprek met de tolk optimaal verloopt? (Gesprekstechnieken worden getoond en geoefend.)

 

Voor beleidsmedewerkers: hulp bij het opzetten van een tolkbeleid voor jouw instelling.

Vragen die aan de orde komen zijn:

- Hoe zorg ik dat de medewerkers toegang hebben tot tolken in diverse talen?

- Hoe kies ik een tolkenbemiddelingsbureau?

- Hoe zorg ik ervoor dat de hulpverleners weten wanneer ze wel of niet een professionele tolk moeten inschakelen?

- Hoe ondersteun ik de hulpverleners opdat ze weten hoe ze een gesprek met een tolk het beste kunnen voeren? Denk hierbij aan voorlichtingsmateriaal en / of verplichte scholing voor bepaalde hulpverleners. 

Leerdoelen

Iedere training staat op zichzelf. Jouw leerdoelen worden vooraf geïnventariseerd aan de hand van diverse vragen die de trainers inzicht geven in jouw huidige situatie. We onderzoeken waar zich problemen voordoen of wat je eventueel frustreert. Samen kijken we welke inhoud het best aansluit bij de behoefte van jouw instelling of afdeling. 

Voertaal

Nederlands.

Indien gewenst kan de workshop voor hulpverleners aangeboden worden met een Portugese acteur. Met de acteur kunnen we valkuilen en best practices wat betreft de gesprekstechniek laten zien.

Dr. Ir. Hanneke Bot is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidzorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek. Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij nog door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.

Sinds februari 2017 is zij lid van het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

 

mr. Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 

In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

LOCATIE & DATUM

In overleg

 

AANTAL DEELNEMERS

In overleg en afhankelijk van de aard van de workshop. 

Datum: 18 mei 2024