Hoe werkt het?

Boeken van een training, webinar/meeting of opname

Je kunt op de website van KTV via de zoekfunctie of de verschillende filters zoeken naar een training, webinar, online meeting of opname die bij jouw werk- en interessegebied past. Je klikt op 'Nu inschrijven' om je aan te melden. Als je nog geen KTV-account hebt, moet je dat eerst aanmaken. In de map 'Cursussen' in jouw account zie je de door jou geboekte trainingen vermeld staan. Na het boeken van een bijscholingsactiviteit bij KTV ontvang je direct een inschrijfbevestiging en factuur. 

Heb je je aangemeld voor een training, dan ontvang je uiterlijk een week voor de trainingsdatum verdere praktische informatie. Heb je je aangemeld voor een webinar(serie), een online meeting of serie online meetings dan ontvang je uiterlijk 24 uur voor aanvang van het (eerste) webinar of de (eerste) online meeting een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar/de webinarserie (of de meeting(s)) zodat je deze kunt bijwonen. Heb je een opname gekocht, dan ontvang je binnen 24 uur (tijdens werkdagen) een e-mailbericht met instructies.

Voorbereiding

Op de webpagina van jouw training of webinar/meeting lees je of er vooraf voorbereidings- of leesopdrachten uitgevoerd moeten worden en hoeveel pe-punten hieraan toegewezen zijn. Wanneer documentatie beschikbaar is, kun je deze vanuit de map 'Cursussen' in jouw KTV-account downloaden: in de map 'Cursussen' zie je dan bij de betreffende cursus de map 'Documentatie' staan. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om na te gaan of er lees- of voorbereidingsopdrachten beschikbaar zijn voor een bepaalde bijscholingsactiviteit.

Training op locatie

De trainingen van KTV worden gegeven op de hoofdvestiging in Nijkerk op het adres Meinsstraat 2, 3862 AE. Als jouw cursus op een andere locatie plaatsvindt, dan word je daar uiteraard tijdig over geïnformeerd. De reguliere trainingen starten om 9:30 uur en eindigen om 17:00 uur. Je bent vanaf 9:00 uur welkom. Als de trainingstijden hiervan afwijken, staat dit vermeld op de webpagina van de desbetreffende training, of is het expliciet vermeld in het bericht met praktische informatie dat je uiterlijk een week voor aanvang ontvangt.

Live webinars

Als je deelneemt aan een webinar(serie) ontvang je uiterlijk 24 uur voor aanvang van het (eerste) webinar een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar/de webinarserie zodat je deze kunt bijwonen. Om een webinar bij te wonen, heb je een laptop/PC/tablet/smartphone met een goede internetverbinding nodig. Tijdens het webinar zie je een presentatie en het webcambeeld van de spreker. Je kunt eventuele vragen schriftelijk stellen aan de spreker(s) via een chatfunctie. Je bent zelf niet zichtbaar voor de spreker noch voor de andere deelnemers.

Je ontvangt binnen 24 uur ná het webinar gratis de opname van het webinar in Mijn KTV (Opnames > Webinar). Was je verhinderd bij het livewebinar of heb je maar een gedeelte live kunnen bijwonen, dan kun je tot zeven dagen na het webinar de opname van het webinar bekijken. Je behoudt jouw recht op pe-punten als je de opname bekijkt, mits je een evaluatieformulier invult binnen drie dagen na het bekijken van de opname.

Heb je een webinar gedeeltelijk gevolgd en kijk je het restant via opname? Meld dit dan na het gedeeltelijk bekijken van de opname altijd aan e-administratie@ktv-kennisnet.nl voor een correcte afhandeling van jouw presentie.

Online meeting(s)

Als je deelneemt aan een online meeting of serie online meetings ontvang je uiterlijk 24 uur voor aanvang van de (eerste) meeting een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de meeting(s) zodat je deze kunt bijwonen. Om een online meeting bij te wonen, heb je een laptop/PC/tablet/smartphone met een goede internetverbinding nodig, en een webcam. Tijdens de online meeting(s) zijn alle deelnemers in beeld. Je kunt eventuele vragen schriftelijk via de chatfunctie stellen, maar ook mondeling.

Bij online meetings is live deelname vaak verplicht, er wordt dan geen opname gemaakt. Dit heeft te maken met het interactieve karakter van online meetings. Check hiervoor altijd de informatie op de cursuspagina.


Gekochte opnames

Opnames van webinars worden in het overzicht aangegeven met dit icoontje:  . Opnames bevatten alle informatie die ook tijdens het live webinar is gegeven. In de meeste gevallen is ook het webcambeeld van de spreker zichtbaar. Je ontvangt binnen 24 uur (tijdens werkdagen) een e-mailbericht met instructies. Na aankoop heb je 7 dagen toegang tot de opname via de map ‘Opnames’ in Mijn KTV. Vanuit de map Cursussen > de betreffende cursus > Documentatie kun je de hand-out en eventuele andere documentatie downloaden. Op het moment dat je de opname volledig hebt bekeken, ontvangt KTV een melding en wordt jouw certificaat toegestuurd, mits je het evaluatieformulier ook hebt ingevuld (zie hieronder). Je mag tussendoor kleine of lange pauzes nemen, als je maar binnen 7 dagen 100% van de opname bekijkt.

Evaluatieverplichting

Voor het verkrijgen van een certificaat van deelname is het verplicht om na het webinar/de webinarserie of de (serie) online meeting(s) een evaluatieformulier in te vullen; dit formulier is te vinden in Mijn KTV (Cursussen > de betreffende cursus > Evaluatie invullen).
Je ontvangt in principe aan het einde van de dag na het live bijwonen van een webinar of online meeting (of het bekijken van een opname) een bewijs van deelname op naam (in pdf-formaat) per e-mail mits je
1) voor de volledige duur aanwezig was bij het livewebinar of de opname volledig hebt bekeken*, én
2) het evaluatieformulier hebt ingevuld.

* Voor een online meeting geldt vaak dat je de meeting volledig live moet hebben gevolgd, omdat er achteraf geen opname beschikbaar wordt gesteld. Dit staat op de cursuspagina duidelijk vermeld.

Presentie

Webinars
Het webinarplatform registreert jouw aanwezigheid en activiteit tijdens het webinar. De presentielijsten van webinars worden digitaal gegenereerd en gearchiveerd door KTV. In principe ontvang je aan het einde van de dag nadat je het webinar live hebt bijgewoond (of in het geval van een serie, de dag na het laatste webinar) een e-mailbericht met als bijlage een certificaat, míts je ook het evaluatieformulier hebt ingevuld (zie hierboven).

Opnames
KTV beschikt over een logsysteem, waarmee we kunnen verifiëren of je daadwerkelijk de gehele opname hebt bekeken. In principe ontvang je aan het einde van de dag na het bekijken van de opname een e-mailbericht met als bijlage een certificaat, míts je ook het evaluatieformulier hebt ingevuld (zie hierboven).

Online meetings
Tijdens de meeting worden door de moderator steekproefsgewijs screenshots gemaakt voor de presentiecontrole. In principe ontvang je aan het einde van de dag na het bijwonen van de online meeting (of in het geval van een serie, na het bijwonen van de laatste meeting) een e-mailbericht met als bijlage een certificaat, míts je ook het evaluatieformulier hebt ingevuld (zie hierboven).

Trainingen op locatie
Bij aanvang en na afloop teken je een presentielijst. Als je later arriveert of vroeger vertrekt, wordt hier notitie van gemaakt op de presentielijst. KTV archiveert de presentielijst. Binnen één week na (de laatste dag van) jouw training ontvang je een e-mailbericht met als bijlage een certificaat. 


Pe-punten

De pe-punten worden toegewezen aan de contacturen en eventuele voorbereidingsopdrachten. Je registreert op Mijn Wbtv het aantal punten dat correspondeert met jouw aanwezigheid, de documentatie die je gelezen hebt en de door jou ingeleverde opdrachten. Het is je eigen verantwoordelijkheid te kunnen bewijzen dat je beschikt over het certificaat, het lesmateriaal en de huiswerkopdrachten die je hebt ingeleverd. KTV archiveert de ingeleverde huiswerkopdrachten.


Certificaten en pe-registratie

Rbtv:
Alle bijscholingsactiviteiten (trainingen, webinars/meetings en opnames) van KTV zijn erkend door het Bureau Wbtv. Dit houdt in dat je voor alle activiteiten die je bij KTV boekt en volgt, pe-punten kunt registreren. Jouw certificaat van deelname wordt per e-mail toegezonden in pdf-formaat. Jouw certificaten zijn ook te allen tijde beschikbaar in Mijn KTV (in de map Certificaten). Om jouw pe-punten te registreren bij het Bureau Wbtv, moet je het certificaat uploaden naar Mijn Wbtv (zie hierboven onder pe-punten). 

RTGS:
De bijscholingsactiviteiten die vindbaar zijn via het doelgroepfilter 'schrijf- en gebarentolken', zijn niet per definitie geaccrediteerd door de Stichting RTGS. De lijst van nascholingsactiviteiten op website van de Stichting RTGS is bepalend voor de daadwerkelijk puntentoekenning. Ook wanneer een accreditatieaanvraag nog loopt of afgewezen is, kan KTV de activiteit relevant achten voor de doelgroep en aan het zoekfilter toevoegen. 

De presentielijsten van goedgekeurde activiteiten worden na afloop opgestuurd naar de Stichting RTGS. Deelnemers ontvangen eveneens een certificaat van KTV. De nascholingspunten worden toegewezen aan het aantal uren dat de RTGS-nascholingscommissie relevant acht. Daarnaast hanteert de Stichting RTGS een 80% aanwezigheidseis: Als je minder aanwezig bent, worden in zijn geheel geen punten door de Stichting RTGS toegewezen. Het is jouw verantwoordelijkheid de gegevens van jouw KTV-account volledig in te vullen en te kunnen bewijzen dat je beschikt over het certificaat.