De mooiste evaluaties

"Met mijn 23 jaar ervaring als beroepstolk heb ik mij geen seconde verveeld bij de driedaagse spoedcursus tolkvaardigheden!"

"De sprekers waren allemaal duidelijk experts in hun vak en hebben de webinars telkens heel enthousiast gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel van de webinars was interactiviteit aan de hand van verschillende oefeningen/vragen aan de groep (die soms ook wel wat té uitbundig waren). Vragen van de deelnemers werden goed beantwoord." [Ondernemerschap voor vertalers]

"Alles was heel nuttig, interessant en zinvol. Ik kende MemoQ nog niet en vond het heel leerzaam." [opname memoQ voor beginners]

"Ik verricht mijn meeste tolk- en vertaalwerkzaamheden voor de politie en de rechtbank, maar na het volgen van deze module ben ik zeker geïnteresseerd geraakt in andere gebieden waar je als tolk en vertaler ook werkzaam kunt zijn. Mede dankzij de uitgebreide terminologielijst per webinar heb je een flinke woordenschat tot je beschikking waarmee je in de praktijk uit de voeten kunt. Tips van mensen uit de praktijk zijn gelijk toepasbaar: assertieve houding van tolk (webinar wraking), hoe je te gedragen als tolk in de GGZ, tolken in een penitentiare inrichting, enz. [Institutionele kennis, procedures en jargon]