Toetstrajecten

Na de zomervakantie starten alle toetstrajecten weer! Zowel voor de vertaal- als voor de tolktoetsen!

KTV Toetsing biedt taal-, tolk- en vertaaltoetsen aan die erkend worden door het Bureau Wbtv en toegang verschaffen tot het Register voor beëdigde tolken en vertalers of een deelcertificaat in het kader van art. 3 besluit inschrijving Wbtv verschaffen.

De vorm, inhoud en beoordeling van de integrale tolktoetsen en vertaaltoetsen is gebaseerd op de toetskaders en beoordelingsrasters van het Bureau Wbtv. De tolkvaardighedentoets is gebaseerd op de inhoud van art. 3 lid 2 van het besluit inschrijving en op het beoordelingsraster van de integrale tolktoets. De taaltoetsen van het CNaVT en de eindprestatietoetsen van Nederlands naar perfectie zijn gebaseerd op het taaltoetskader

In de loop van 2019 zal het Bureau Wbtv nieuwe toetskaders publiceren die aansluiten bij het toekomstige overheidsbeleid.

 

KTV heeft een speciale website voor toetsing nl. www.ktv-toetsing.nl. Daar vindt u alle informatie over data, talen, tarieven en de reglementen.

Heeft u een specifieke vraag die u niet beantwoordt ziet op de website, dan kunt u KTV altijd bellen of mailen.