Corona & KTV

Vooropgesteld dat de KTV-trainingslocatie over zes zalen beschikt en er voldoende ruimte is, hebben wij toch besloten om de groepen op maximaal 10 te houden. Vanwege deze tweede golf van het coronavirus heeft ook KTV een aantal maatregelen aangescherpt. Bent u van plan naar een training op locatie te komen? Welkom! Neemt u hier alvast onze coronamaatregelen door. Blijf altijd thuis als u coronaklachten heeft. Twijfelt u of u naar de training kunt komen? Bekijk hier de beslisboom

En verder (dit is een aanvulling op onze maatregelen en geen vervanging daarvan!) verzoeken wij u vriendelijk om in de gang (tijdens het verplaatsen) een mondkapje te dragen, en rekening te houden met het feit dat de ramen van de lesruimtes zoveel mogelijk opengezet worden. Trek iets warms aan!

Mocht u onverhoopt in quarantaine moeten of zelf corona hebben, dan bent u uw inschrijfgeld niet kwijt. KTV zet het betaalde bedrag om in een tegoed, dat u later kunt inzetten bij een nieuwe boeking. Een screenshot van uw geplande testmoment of positieve testuitslag van uzelf of een huisgenoot (te verkrijgen via uw Digid) dient daarbij als medische verklaring te worden overlegd.

UPDATE 04 november 2020  

Op dinsdag 3 november werden strengere regels tegen het coronavirus verkondigd. Voor KTV gelden gelukkig geen nieuwe zaken, en daarom kan de bijscholing, toetsing en coaching op locatie blijven plaatsvinden. KTV heeft telefonisch contact gehad met de Rijksoverheid en zij bevestigden dit ook, gebaseerd op:

Regels voor groepen en aantallen - uitzonderingen op de regels voor groepen

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • Het belijden van een godsdienst of levensovertuiging.
  • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is  toegestaan. Op 1,5 meter afstand. Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.
 • Uitvaartplechtigheden met maximaal 30 aanwezigen met ingang van maandag 9 november. en huwelijksvoltrekkingen met maximaal 20 aanwezigen.
 • Huwelijksvoltrekkingen met maximaal 20 aanwezigen.
 • Activiteiten van jeugdverenigingen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (bijvoorbeeld scouting, kunst, cultuur).
 • Groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits het groepsverband niet groter is dan 100 personen.
 • Topsport en sportbeoefening tot 18 jaar.
 • In onderwijsinstellingen of kinderopvang.
 • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer;
 • Een vergadering van de Staten-Generaal, de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • Rechtszittingen
 • Bijeenkomsten van een internationale organisatie of een verdragspartij;
 • Functionarissen wanneer zij vanuit hun taak handelen, zoals politie, brandweer, krijgsmacht, kinderopvang, opsporingsambtenaar, beveiligingsmedewerker, toezichthouder, zorgverlener, zorgvrijwilliger, mantelzorger of geestelijk bedienaar of persoon werkzaam bij justitiële inrichting
 • Iemand die eerste hulp biedt bij een levens- of gezondheidsbedreigende situatie.

Bovendien:

 • In het pand van KTV zijn 7 zalen beschikbaar; iedereen kan in groepen van twee verspreid door het gehele gebouw pauzeren en lunchen.
 • U kunt in duo's de bijscholing bijwonen; zoek een maatje voor de dag en blijf bij elkaar.
 • Er wordt uitgebreid geventileerd en schoongemaakt gedurende de hele dag; trek warme kleren aan!
 • U kunt in de gangen een mondkapje opzetten. Verplicht is dit niet.

Op basis hiervan laten we (sowieso tot en met 18 november) alle trainingen op locatie doorgaan. Neemt u hier de geldende coronamaatregelen door. Blijf altijd thuis als u coronaklachten heeft en laat u testen. Twijfelt u of u naar de training kunt komen? Bekijk hier de beslisboom

Mocht u onverhoopt in quarantaine moeten of zelf corona hebben, dan bent u uw inschrijfgeld niet kwijt mits u een screenshot van uw geplande testmoment of positieve testuitslag van uzelf of een huisgenoot (te verkrijgen via uw Digid) als medisch bewijs overlegt. KTV zet het betaalde bedrag dan om in een tegoed, dat u later kunt inzetten bij een nieuwe boeking.