Extra data ggz-trainingen!

Vanwege de grote animo zijn er nieuwe data beschikbaar voor het ggz-totaalpakket! De mensen op de reservelijst worden benaderd 'as we speak'.
Wilt u ook deelnemen? Wees er dan snel bij!
 

Totaalpakket: ggz voor tolken, tolken in de ggz (groep B)

In de ggz is taal buitengewoon belangrijk en voor tolken is het een groot werkveld. De gesprekken zijn vaak lastig en zwaar. Er wordt over moeilijke en schaamtevolle gebeurtenissen gesproken, patiënten zijn soms in de war en slecht te begrijpen. Ook zeggen hulpverleners soms ‘vreemde’ dingen. Deze cursus geeft een antwoord op vragen als  ‘waarom doen hulpverleners wat ze doen? Hoe moet mijn houding zijn als de patiënt vreselijk verdrietig is? Hoe tolk of beschrijf ik het taalgebruik van een ernstig verwarde patiënt?’