Vertaaltoetsen

 

VERTAALTOETSEN

KTV biedt in verschillende vreemde talen in combinatie met Nederlands of Engels vertaaltoetsen aan en kan op verzoek nieuwe talen toetsen. Vertalers die slagen voor deze vertaaltoets voldoen in één keer aan alle voorwaarden en kunnen direct ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers. Kijk hier voor de talencombinaties waarvoor u zich op dit moment voor kunt registreren.

Voor de volgende talencombinaties zijn voldoende registraties en de toetsen zijn ingepland op 12 november:

  • Standaard Arabisch > Nederlands
  • Nederlands > Standaard Arabisch
  • Farsi > Nederlands
  • Nederlands > Farsi
  • Engels > Nederlands
  • Nederlands > Engels
  • Turks > Nederlands
  • Nederlands > Turks
  • Portugees > Nederlands
  • Nederlands > Portugees
De vertaaltoets wordt op een dusdanige manier ingericht dat vastgesteld kan worden dat de kandidaat nauwkeurig, consistent en cultureel adequaat kan vertalen. Het aan te tonen vertaalvaardigheidsniveau dient tenminste gelijk te zijn aan dat van hbo-vertaalgediplomeerden.

Meer informatie over de vertaaltoetsen leest u in het informatiemenu op deze webpagina.