Aansprakelijkheid en algemene voorwaarden (opname)

In dit praktische webinar wordt ingegaan op een aantal belangrijke do's en don'ts met betrekking tot de inhoud en het gebruik van algemene voorwaarden door tolken en vertalers. Wil je alles weten over het nut en de noodzaak van goede algemene voorwaarden?

Uit onderzoek van Translators Unite en opgedane ervaringen vanuit de markt is gebleken dat veel tolken en vertalers niet / niet voldoende op de hoogte zijn van het concept aansprakelijkheid als gevolg van fouten gemaakt gedurende werkzaamheden. Daarnaast is ook gebleken dat veel vertalers en tolken het nut en de noodzaak van het hanteren van goede algemene voorwaarden niet goed inschatten.

Om het bewustzijn van vertalers en tolken te vergroten over bovenstaande onderwerpen wordt gedurende de workshop ingegaan op de volgende onderwerpen:

Algemene voorwaarden

- Wat is het belang van het hanteren van algemene voorwaarden;
- Wat zijn goede algemene voorwaarden;
- Het hanteren van algemene voorwaarden in de tolk- en vertaalpraktijk.

Aansprakelijkheid

- Wat is aansprakelijkheid en wat vormt de basis van aansprakelijkheid;
- Wie is wanneer en voor wat aansprakelijk te stellen;
- Praktische implicaties van aansprakelijkstelling;
- Beschermingsmechanismen tegen aansprakelijkheid.

Overige
- Ontwikkelingen in de tolken- en vertaalbranche.

Dhr. mr. Vincent Vitters van Translators Unite

Translators Unite heeft zich ten doel gesteld de tolken- en vertalerbranche verder te professionaliseren. Hierbij richt Translators Unite zich in eerste instantie op het verbeteren van de kennis over het hanteren van algemene voorwaarden, wat is aansprakelijkheid eigenlijk en wat kun je doen om je er tegen te beschermen. Translators Unite heeft hiervoor speciaal een website in het leven geroepen en hiermee een eerste aanzet gegeven door uitgebreid en helder uitleg te geven over aansprakelijkheid specifiek gericht op de tolk- en vertaalbranche. Tevens worden door de oprichters van Translators Unite veel presentaties gegeven om het bewustzijn onder branchegenoten te vergroten. Daarnaast heeft Translators Unite goed gekeken naar de huidige en toekomstige juridische positie van tolken en vertalers en in samenwerking met Nationale Nederlanden een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld specifiek op maat voor de Nederlandse tolk- en vertaalbranche.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Zakelijke competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Details van deze opname:

Je ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee je gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1 uur, 50 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint als hand-out in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. Je ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat je desgewenst aantekeningen kunt maken.
 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Leerzaam!"

"Het was interessant!"

"Heldere inhoud, goed uiteen gezet en ook fijn dat de spreker niet alleen verzekeringen verkoopt maar zelf ook vertaler is en daardoor dus weet waarmee wij als vertaler te maken hebben in onze dagelijkse praktijk maar ook wat er kan gebeuren mocht het een keer misgaan."

"De spreker is niet alleen deskundig op het gebied van BAV/AVB maar ook zelf een vertaler. Zijn inhoudelijke kennis van beide materies speelt een grote rol bij het presenteren en overbrengen van het boodschap (aan collega-vertalers). Dat levert een hoge kwaliteit. De spreker is ook een goede presentator."

  • PE 2
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online