Het Arabisch: taal, macht en identiteit (opname)

Taalvariabiliteit vormt een bijzondere uitdaging voor vertalers en tolken. Tijdens dit webinar worden de patronen van taalvariabiliteit in het Arabisch uitgediept. 

Niet alleen voor tolken en vertalers Arabisch interessant, maar ook voor andere geïnteresseerden in de Arabische taal.

Tijdens dit webinar gaan we in op patronen van taalvariabiliteit in het Arabisch. Taalvariabiliteit vormt immers een bijzondere uitdaging voor vertalers en tolken. In de Arabischsprekende wereld worden naast het Standaard Arabisch (fusha) verschillende variëteiten van het Arabisch gesproken. Aan de hand van concrete voorbeelden zullen we analyseren hoe deze variëteiten corresponderen met de regionale en/of sociale (religieuze, sektarische en gender) identiteit van sprekers en hoe sprekers van het Arabisch die variabiliteit bespelen. Daarnaast zullen we ook ingaan op hoe we als vertalers/tolken met deze variabiliteit in de praktijk kunnen omgaan.

Leerdoelen

De deelnemer heeft een zicht op de voornaamste patronen van taalvariabiliteit in de Arabischsprekende wereld.

De deelnemer begrijpt de dynamiek van codewisselingen tussen verschillende varianten van het Arabisch met betrekking tot identiteitsconstructie.

De deelnemer is zich ervan bewust dat deze patronen en dynamieken een bijzondere uitdaging voor de vertaalpraktijk vormen en kan reflecteren over de impact hiervan op vertaalkeuzes.

Relevantie

Taalvariabiliteit vormt een bijzondere uitdaging voor vertalers en tolken. Niet alleen spreken arabofonen zelden fusha in een dagdagelijkse context, ook in sommige tekstgenres, bv. literaire teksten, wordt er met verschillende registers gespeeld. De vertaler/tolk moet niet alleen voldoende kennis hebben van de gesproken variant(en) (en kunnen aangeven wanneer hij/zij die onvoldoende beheerst om een bepaalde opdracht te aanvaarden), maar ook de identitaire dynamiek van de codewisselingen begrijpen om gefundeerde vertaalkeuzes te kunnen maken.

Voertaal

Nederlands

Helge Daniëls (1972) is docent in de Onderzoeksgroep Arabistiek. Ze doceert Arabisch, Arabische literatuur, Arabische sociolinguïstiek en het vertalen van Arabische literaire en mediateksten. Tijdens en na haar studie Oosterse Talen en Culturen (Arabistiek) aan U Gent, verbleef ze in Tunesië, Marokko, Egypte, Jordanië (waar ze aan Yarmouk University, Irbid studeerde), Soedan en Irak voor studie en veldwerk.

Haar doctoraat behaalde ze in 2002 aan de UA met het proefschrift Debating variability in Arabic: Fuṣḥā versus ‘Āmmīya,  over 19de -eeuwse taaldebatten omtrent het standaardiseren van andere variëteiten dan het fuṣḥā-Arabisch. Het uitgangspunt van de analyse is dat debatten over taal meestal gevoerd worden wanneer er ingrijpende veranderingen plaatsvinden op politiek, cultureel, maatschappelijk en/of religieus vlak en niet losgekoppeld kunnen worden van deze ontwikkelingen.

Haar huidige linguïstische onderzoek kan samengebracht worden onder de titel ‘het Arabisch: taal, macht en identiteit’ en is gesitueerd binnen de ideologiestudie en de linguïstische pragmatiek. Deze onderzoekslijn, die zich richt op de relatie tussen taalvariabiliteit en identiteitsconstructie, bevindt zich per definitie op het kruispunt van de studie van taal, politiek, geschiedenis en religie. In het verlengde hiervan ontwikkelt ze momenteel een nieuwe onderzoekslijn met taalvariabiliteit in Arabische literatuur en zogenaamde ‘hybride’ literatuur in het Engels als focus. Hierbij gaat ze ook in op de uitdagingen voor de literaire vertaler. 

Daarnaast publiceert Helge Daniëls ook op regelmatige basis literaire vertalingen, o.a. voor Dietse Warande en Belfort, PEN, Het Toneelhuis en de Poëziekrant.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details van deze opname:
Je ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee je gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1:50:20 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint als hand-out in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. Je ontvangt deze presentatie ook per e-mail als hand-out, zodat je desgewenst aantekeningen kunt maken.
 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

'Uitstekend. Veel technische termen en concepten, die goed uitgelegd werden. Het was van een hoog niveau.'

'De inhoud was heel interessant. Veel dingen kwamen aan bod tijdens het webinar, maar het bleef allemaal overzichtelijk. Het niveau was ook heel goed. De docente sprak heel duidelijk. Haar verblijf in heel veel Arabische landen helpt ook om haar verhaal geloofwaardig over te brengen.'

Arabische wereld
  • PE 2
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online