Arabische rechtsterminologie (opname)

Dit webinar behandelt in twee uur tijd fundamentele rechtstermen in de verschillende Arabische staten. Door een uitgestrekte geografische ligging en wegens andere historische factoren kent de Arabische wereld een verscheidenheid aan rechtssystemen en bijgevolg aan rechtstalen.

Je ontvangt bij deze opname een uitgebreide handleiding juridisch vertalen en de problematiek van Arabische rechtsterminologie.

Juridisch vertalen gebeurt niet alleen tussen twee talen, maar ook tussen twee rechtssystemen. Daarom start dit webinar met een algemene inleiding over de rechtssystemen in de verschillende Arabische staten, waarbij veel aandacht besteed wordt aan het institutionele aspect van het juridisch vertalen en aan de systeemgebonden rechtsterminologie.

De deelnemers worden ingeleid in de voornaamste rechtssystemen van de Arabische staten uitgeven, alsook in de desbetreffende, systeemgebonden rechtsterminologie en vertaalproblematiek. Door een uitgestrekte geografische ligging en wegens andere historische factoren kent de Arabische wereld een verscheidenheid aan rechtssystemen en bijgevolg aan rechtstalen. Die verscheidenheid brengt terminologische verschillen met zich mee. De feitelijke rechtsterminologische verschillen in de Arabische wereld vormen een probleem voor vertalers en juristen die met cliënten afkomstig uit alle Arabische landen werken, en voor professionals die weinig of geen inter-Arabische of internationale samenwerkingsverbanden hebben, temeer omdat de verschillen vaak zo groot zijn dat ze niet intuïtief herkenbaar zijn.

In het webinar staan we vooral stil bij een vijftigtal fundamentele rechtstermen die meerdere varianten en synoniemen hebben in de verschillende Arabische staten, bijvoorbeeld:

“Kadaster”: wordt in Marokko door المحافظة العقارية “onroerende registratie” weergegeven.

In Egypte hanteert de administratie daarvoor مصلحة الشهر العقاري “dienst onroerende bekendmaking”.

In Syrië gebruikt de administratie daarvoor nog steeds de Turkse benaming van het kadaster, namelijk مصلحة الطابو.

In Saoedi-Arabië السجل العقاري “het onroerend register”. Verwant hiermee is ook de term “verkaveling”, die in Marokko door تجزئة wordt aangeduid, terwijl de administraties in Syrië en Libanon hiervoor الأراضي المفرزة “de verkavelde percelen” hanteren.

 

Leerdoel: basiskennis ontwikkelen over de verschillen tussen de verschillende Arabische rechtssystemen en bijbehorende terminologie. Vocabulaire uitbreiding op juridisch vlak.

Leesopdracht

Facultatief (mag ook achteraf gelezen worden): handleiding juridisch vertalen en de problematiek van Arabische rechtsterminologie 

Prof. dr. Abied Alsulaiman is docent aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Hij doceert er juridisch en literair vertalen in de Master Vertalen, en algemeen tolken Arabisch in de Master Tolken. Hij is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de kandidaten gerechtstolken en –vertalers (Arabisch - Nederland).

Zijn onderzoek bestrijkt de volgende domeinen: vertaalwetenschap & vertaaltechnologie; gerechtstolken & sociaal tolken; juridisch vertalen & juridische terminologie; literair & religieus vertalen; Arabische taal & taalkunde; islamitische studies & geschiedenis; Semitische talen & taalkunde; Hebraïstiek & Judeo-Arabische Literatuur.

Hij heeft vijfentwintig jaar ervaring in het juridisch vertalen uit het Arabisch en het Nederlands en omgekeerd. Momenteel stelt hij onderzoek in naar de problematiek van het juridisch vertalen uit de verschillende rechtssystemen die het Arabisch benutten, in het Belgische, Nederlandstalige rechtssysteem en – in ondergeschikte orde – in het Nederlands rechtssysteem, en rechtssysteemgebonden rechtsterminologie.

Publicaties van Abied Alsulaiman

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
1,50
Voorbereiding
 
Totaal
1,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Details van deze opname:

Je ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee je gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1 uur en 40 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint/handout in PDF + handleiding juridisch vertalen
Aantal PE: 1,5
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. Je ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat je desgewenst aantekeningen kunt maken.


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

 

"Deskundige en prettige spreker. Interessante inhoud."

"Prettige en ontspannen presentatie."

Arabische spreekwoorden
Direct beschikbaar
  • PE 1.5
  • 40,- (excl. BTW)
  • Online